home >> theater op maat >> trainingsacteurs >> trainingsacteurs Zoetermeer

presentatie duo typetje acteur script schrijver en theater maker trainingsactrice herkenbaar theater soap maffia actrice professionele acteurs improviserend theater

verbeter training
trainingsacteurs laten precies dàt gedrag zien dat gewenst wordt

Trainingsacteurs in Zoetermeer

acteurs voor trainingen en assessments

Vaardigheden leer je door oefenen. Doe je dat met behulp van een trainingsacteur, dan heeft dat de volgende voordelen:
 • het maakt het oefenen levensechter
 • het vergroot de effectiviteit van de feedback
 • de trainer kan sturen op gewenst gedrag - zowel ‘fout’ als ‘goed’
 • een trainingsacteur zet natuurgetrouw verschillende persoonlijkheden neer
 • en is in staat vanuit verschillende emoties te reageren
 • een trainingsacteur doseert zijn/haar handelen, weet wanneer het ‘genoeg’ is

Wilt u nog meer voordelen en mogelijkheden?

lees verder...

Doordat het inzetten van een trainingsacteur het oefenen effectiever maakt, is minder tijd nodig om hetzelfde resultaat te boeken. Wij durven te stellen dat u daardoor zelfs geld bespaart:

lees verder...


trainingsacteurs worden ingezet voor:

trainingen sparringpartners voor cursist èn trainer
assessments binnen een assessment center - ook voor management rollen
gedragsassessments communicatieve vaardigheden in kaart gebracht
management game ontwikkelings-assessment plus individuele training in één
crisis game de crisismanager tot het uiterste beproefd
verbetertraining wanneer zelf oefenen geen optie is
verbetertheater de toeschouwer als regisseurtrainingsacteurs
een trainingsacteur biedt verrassende perspectieven

Trainingsacteurs in trainingen     terug

sparringpartners voor cursist èn trainer

Onze acteurs hebben niet alleen zeer veel ervaring in improvisatie, zij zijn ook getraind in het laten zien van gedrag dat de trainer ‘nodig’ heeft. Ze kunnen hun handelen nauwkeurig doseren. Ze zijn daarnaast desgewenst gesprekspartner van de trainer. Tenslotte zijn ze in staat om, desnoods ter plekke, zelf voor de benodigde cases te zorgen.
Kortom, zij fungeren (bij voorkeur) als partner voor de trainer.

Onze trainingsacteurs worden ingezet voor het volgende:
 • fungeren als sparring-partner voor de deelnemers
 • het spelen van een karakter
 • tonen van ‘fout’ gedrag
 • tonen van voorbeeldgedrag
 • verlevendigen van de training door het uitvergroten van gedrag

lees verder...


offerte in 9 sec printversie   documentatie tarieven info aanvraag overzichtsfolder
functioneringsgesprek functioneringsgesprek
afwachtend     aandacht     

Trainingsacteurs in assessments     terug

sparringpartner voor de assessor in een assessment center
ook voor management rollen

In een volledig assessment (ook wel assessment center genoemd) is een essentiële rol weggelegd voor een toetsing communicatieve vaardigheden.
LivingTale levert de benodigde trainingsacteurs, of zo u wilt: assessment acteurs.
Omdat een aantal van onze assessment acteurs ook fungeren als assessor in het Gedragsassessment (zie hierboven) zijn zij bij uitstek een gesprekspartner voor de assessor.

Assessment acteurs van LivingTale zijn in staat om een veelheid van functies te spelen bij een grote diversiteit aan karakters.
Belangrijker wellicht dan die grote verscheidenheid is dat zij ook geoefend zijn in het variëren in de opbouw van hun tegenspel: van terughoudend en afwachtend, via stressopbouwend, tot directief of zelfs vijandig.
Overleg tussen assessor en acteur is daarbij altijd essentieel. De assessor geeft aan waar de acteur naar op zoek moet gaan.

lees verder...


offerte in 9 sec printversie  documentatie tarieven info aanvraag overzichtsfolderfunctioneringsgesprek functioneringsgesprek
een manager     in actie     

Gedragsassessment     terug

communicatieve vaardigheden in kaart gebracht

In het Gedragsassessment worden de communicatieve vaardigheden van de kandidaat getoetst die van belang zijn voor diens functie.
Een Gedragsassessment is in principe een ontwikkelingsassessment. Het biedt een sterkte/zwakte analyse van de deelnemer. Het biedt ook een uitstekend aanknopingspunt voor het opstellen van een individueel (bij)scholings- en coachingsprogramma.
De deelnemer krijgt in het Gedragsassessment intensief feedback. Ook wordt hij/zij uitgenodigd om op het eigen gedrag te reflecteren.
Zowel de feedback als de reflectie op het eigen handelen worden in de schriftelijke verslaggeving meegenomen.

De opdrachtgever geeft vooraf de te toetsen competenties aan, die door ons vertaald worden in een aantal toetsingssituaties.
Een Gedragsassessment duurt minimaal anderhalf uur en wordt in principe afgerond met een schriftelijk verslag.
Ook groepsassessments zijn mogelijk en soms zelfs aan te bevelen.

lees verder...


offerte in 9 sec printversie  documentatie info aanvraag overzichtsfolder
Management Game
het informatie verwerkings centrum
overleg en voorbereiding op de volgende situatie


Management Game     terug

ontwikkelings-assessment plus individuele training in één

Het Management Game biedt inzicht in een breed arsenaal aan managementvaardigheden. Ze doet een appèl op alle professionele vaardigheden van de (toekomstig) manager. Zo ontstaat een compleet beeld van de sterke en zwakke kanten van de kandidaat.

aanbevolen voor
Het Management Game vormt een methodische integratie van gesprekssimulaties (rollenspelen) en een bedrijfssimulatie.
De kandidaat krijgt een managementcase voorgelegd waarin hij/zij een beleidskeuze moet maken. Deze keuze dient hij/zij door middel van een presentatie aan het managementteam te verdedigen.
Vervolgens krijgt hij/zij de kans dat beleid ook daadwerkelijk uit te voeren. In drie rondes die ieder een jaar bestrijken, moet informatie verwerkt worden, besluiten genomen worden en gesprekken gevoerd worden.

Een Management Game doet een beroep op zowel cognitieve als communicatieve vaardigheden in een stressvolle omgeving. Daarmee is het zeer geschikt voor het maken van een sterkte/zwakte analyse van leidinggevenden. Het biedt ook een uitstekend aanknopingspunt voor het opstellen van een individueel (bij)scholings- en coachingsprogramma en wordt daarmee gezien als ontwikkelingsassessment. Tenslotte heeft het, door de vele feedback die plaats vindt, zelfs een lerend effect en wordt het als individuele training ervaren.
Indien alle leden van een managementteam het Management Game ondergaan, kan een sterkte-zwakte analyse het managementteam gemaakt worden.

lees verder...


offerte in 9 sec printversie  documentatie tarieven info aanvraag overzichtsfolder
crisisgame
de tegenspelers van de crisismanager

Crisis Game     terug

de crisismanager tot het uiterste beproefd

Een crisis heeft grote impact op een organisatie, en kan zelfs het voortbestaan ervan bedreigen. Een crisis komt altijd onverwacht. Het werk van een crisismanager bestaat echter paradoxaal genoeg juist uit een goede voorbereiding. Allerbelangrijkste is echter dat deze niet alleen goed voorbereid is, maar ook heeft geoefend. Helaas is een crisis real-time naspelen in al haar aspecten een bijzonder kostbare aangelegenheid. Eén aspect daarvan oefenen daarentegen weer weinig bevredigend.
Willen we èn oefenen in een reële setting, èn een individueel beeld krijgen van (alle) sterke en zwakke kanten van een crisismanager, en alles toch betaalbaar houden, dan lijkt dat haast onmogelijk.
Toch is het LivingTale gelukt om ons managementgame geschikt te maken voor crisissituaties: de Crisis Game
De Crisis Game duurt 4 uur en wordt uitgevoerd door 4 personen:
(trainings)acteurs + organisatiedeskundige.
Ook de Crisis Game is een ontwikkelingsassessment, en wordt als individuele training ervaren.

lees verder...


offerte in 9 sec brochure printversie  documentatie tarieven info aanvraag overzichtsfolder

verbetertraining

Verbetertraining     terug

wanneer zelf oefenen geen optie is

 •  vanwege te weinig beschikbare tijd
 •  vanwege een te grote groep
 •  omdat de deelnemers het spelen van rollenspelen ‘moe’ zijn

Er komen steeds meer trainingssituaties voor waarbij het oefenen van vaardigheden geen optie is. Bijvoorbeeld omdat de groep te groot, de tijd te kort of de te trainen vaardigheid te complex is. De training moet het dan vooral hebben van het observeren.
Het zal duidelijk zijn dat wàt er te observeren valt, zeer afhankelijk is van de zowel de vaardigheid van de deelnemer als diens karakter. Wat je vaak te zien krijgt aan ‘gedrag’ is ‘niet goed en niet slecht’. Sturen door de trainer om fout/goed gedrag te tonen is niet mogelijk. Snel en voortdurend ingrijpen is geen optie.
Om de kwaliteit van “wat er te zien valt” te vergroten is de “Verbetertraining” ontwikkeld. Er wordt zelfs aan het observeren een extra dimensie gegeven: de deelnemers zitten aan de joystick.

De “Verbetertraining” werkt met twee acteurs die (afwisselend) beide rollen van een gespreksoefening op zich nemen. Het spel van de acteurs is daarbij (zoals bij trainingsacteurs gebruikelijk) zo natuurgetrouw mogelijk.
Er wordt binnen de "Verbetertraining" gewerkt met modules: de trainer heeft de keus uit verschillende (deel) gesprekken/situaties/vormen die door LivingTale ontwikkeld zijn.

lees verder...


offerte in 9 sec printversie  documentatie tarieven info aanvraag overzichtsfolder
regietheater
de begeleider rechts let na verbeteren al beter op,
maar nog niet genoeg....

Verbetertheater     terug

de toeschouwer als regisseur

Uitgangspunt is een situatie uit de praktijk van de aanwezigen waarbij communiceren lastig is. Wij ontwikkelen op dat gegeven vooraf een scene die met kleine foutjes begint maar die daardoor zodanig escaleert dat het volledig uit de hand loopt.
De scène wordt eerst in zijn geheel gespeeld.
Daarna wordt de scène herhaald, waarbij één van de spelers mag worden verbeterd. Zodra deze iets niet goed doet of zegt, of iets achterwege laat, roept iemand uit de zaal STOP. Hij of zij geeft aan waar de fout uit bestaat, en hoe hij of zij vindt hoe het wel moet.
De gespreksleider (van LivingTale) checkt of iedereen het hiermee eens is. Zo niet, dan volgt een korte discussie. Uiteindelijk wordt de verbetering omgezet in een instructie voor de speler in kwestie, waarop de scène vanaf dat punt weer wordt opgepakt. Totdat de scène opnieuw wordt stilgezet.
Het motto van verbetertheater, ook wel regietheater genoemd:
kleine veranderingen in het eigen handelen veranderen ook de reactie van de ander, en zo wordt een lastig gesprek een goed gesprek.

Verbeterthater is echt theater en geen training.
In tegenstelling tot Verbetertraining wordt er wel een script geschreven en vooraf geoefend.
Het is ook niet geschikt voor kleine groepen. Vanaf 30 personen is een ideale groepsgrootte die kan oplopen tot royaal 200 personen.

zie ook: theater maatwerk


prijsindicatie printversie  documentatie info aanvraag foto's I foto's II foto's IIILivingTale

Ons bureau     terug

Ons theaterbureau is “groot” en “klein” tegelijkertijd.
 • groot in de diversiteit van ons aanbod aan activiteiten
 • groot in flexibiliteit als het gaat om maatwerk
 • groot in het aantal acteurs en hun mogelijkheden
 • groot in betrokkenheid met en band tussen iedereen die met ons samenwerkt
 • klein in het aantal mensen in vaste dienst: naast de twee VOF vennoten zijn al onze medewerkers freelancers
 • klein in overheadkosten: die hebben we amper


actief sinds 1997 en daar zijn we trots op
spreiding activiteiten een flexibel inzetbaar zowel in weekends als doordeweeks
fulltime secretariaat vrijwel altijd bereikbaar
sterk in logistiek we zijn gewend in het tot in de puntjes voorbereiden van activiteiten
allround acteurs velen kunnen ‘alles’
diversiteit aan acteurs van huisvrouw tot student, manager tot huisarts
een hecht team meer dan een uitzendbureau: we kennen onze mensen
lees meer
The FeedbackCompany
lees meer
The FeedbackCompany


trainingsacteurs
trainingsacteurs: een paar van onze acteurs

Traingsacteurs in Zoetermeer

We komen als trainingsacteurs overal.
Op de locatie van uw keus.
In heel Nederland.
Graag komen we als trainingsacteur naar restaurants en hotels in Zoetermeer. Maar ook op de eigen locatie van organisaties ziet u ons regelmatig verschijnen. Ook in Zoetermeer.
Vanzelfsprekend ook graag in congrescentra in Zoetermeer - als die er zijn. En zelfs in de Kerken en Kastelen in Zoetermeer. Of “Op Locatie”: op 'de hei' in Zoetermeer, een ruïne in Zoetermeer, een fabriek in Zoetermeer.
Zoetermeer: De aansluiting van Zoetermeer op het spoorwegnet in 1868 kondigde het begin aan van de groei van Zoetermeer en Zegwaart. . Waarom ook niet!
U begrijpt het: we willen graag met onze trainingsacteurs ook door Google gevonden worden.
Maar eigenlijk spelen we het trainingsacteurs dus ... overal.


<google trefwoorden

trainingsacteurs Zoetermeer

Trainingsacteurs: voor verbetertraining - met trainer.

Trainingsacteurs:
een sparringpartner voor de deelnemer, een partner voor de trainer.

Trainingsacteurs: ook voor management rollen
 • een trainingsacteur maakt het oefenen levensechter
 • een trainingsacteur vergroot de effectiviteit van de feedback
 • de trainer kan een trainingsacteur sturen op gewenst gedrag - zowel ‘fout’ als ‘goed’
 • een trainingsacteur zet natuurgetrouw verschillende persoonlijkheden neer
 • een trainingsacteur is in staat vanuit verschillende emoties te reageren
 • een trainingsacteur doseert zijn/haar handelen, weet wanneer het ‘genoeg’ is

Traingsacteurs voor een assessment center

Trainingsacteurs zijn ze in staat om, desnoods ter plekke, zelf voor de benodigde cases te zorgen.
Bij het organiseren van sessie met trainingsacteurs helpen wij u graag.

laatste nieuws

Maatwerk Theateracts: ...Voor ons eindejaarsfeest 2013 van Philips Lighting B.V.was het een zeer prettige samenwerking.
Voor het aanvullen van ons eindjaarsfeest m.b.v. een waarzegster, die ons vermakelijk vertelde wat ons de toekomst brengt.
De act huwelijksmakelaar heeft ons deze avond ook zeer vermaakt ...
lees meer: Gastenboek


escape room theater op maat acteurs actrices
bedrijfsevent teambuilding moordspel activiteit grote groep
spannende teambuilding leuke teambuilding spellen originele teambuilding
escape room detective diner vrijgezellenfeest vrouwen
theater diner bedrijfsfeest origineel personeelsuitje
csi spel moordspel thuis origineel teamuitje
maffiafeest detectivespel actief teamuitje
personeelsuitje bedrijfsuitje actief-bedrijfsfeest
teambuilding binnen personeelsfeest actief personeelsfeest
dinerspel moordspel diner leuke personeelsuitjes
rein van der meij teambuilding activiteiten leuke bedrijfsuitjes