home >> theater op maat >> assessments >> management game

theater acteur actrice typetje acteur theater improvisatie actrice script schrijver en theater maker komisch actrice veelzijdig actrice veelzijdig acteur trainingsactrice


Management Game

management game

LivingTale Theater

beoordelings - en ontwikkelings-assessment
plus individuele training in één

Het Management Game van LivingTale Theater biedt inzicht in een breed arsenaal aan managementvaardigheden. Ze doet een appèl op alle professionele vaardigheden van de (toekomstig) manager. Zo ontstaat een compleet beeld van de sterke en zwakke kanten van de kandidaat.

De te toetsen vaardigheden kunnen onder meer zijn:
 • Leiderschap
 • beslissen
 • samenwerken
 • daadkracht
 • presenteren
 • beleid ontwikkelen
 • beleid uitvoeren
 • visie uitdragen
 • beslissen
 • reflecteren
 • integer handelen
 • analyseren
 • coördineren
 • communiceren
 • coachen
 • samenwerken
 • gespreksvoering
 • voortgang bewaken
 • vergaderen/overleggen
 • stressbestendig handelen
 • politiek-bestuurlijk inzicht
management game

Zelfs schriftelijke vaardigheid kan getoetst worden, alsmede inhoudelijke aspecten als economisch en juridisch (arbeidsrechtelijk) inzicht, hoewel deze buiten het standaard aanbod vallen.

hoe werkt het

Het Management Game vormt een methodische integratie van rollenspelen en een bedrijfssimulatie.
De kandidaat krijgt een managementcase voorgelegd waarin hij/zij een beleidskeuze moet maken. Deze keuze dient hij/zij door middel van een presentatie aan het managementteam te verdedigen. Daarna wordt de kandidaat verzocht het voortouw te nemen in het opstellen -samen met de teamleden- van een managementplan.
Om dat managementplan vervolgens zelf als eindverantwoordelijke uit te voeren.
In deze fase moet de kandidaat in beperkte tijd informatie verwerken, informatie aanvragen en gesprekken met managers voeren. Om op basis daarvan weer nieuwe beslissingen te nemen.
En dat in drie achtereenvolgende cycli.
management game
In het Management Game is standaard een ‘integriteitsmoment’ opgenomen.

opbouw Management Game

 • introductie
 • ontwikkelen managementplan
 • presenteren managementplan
 • teamoverleg management
 • informatieverwerking, besluitvorming en individuele gesprekken (3 rondes)
 • evaluatie
met tussen de onderdelen vaste momenten voor feedback van acteur(s) en observator

management game

aanbevolen voor

Een Management Game doet een beroep op zowel cognitieve als communicatieve vaardigheden in een stressvolle omgeving. Daarmee is het zeer geschikt voor het maken van een sterkte/zwakte analyse van leidinggevenden. Het biedt ook een uitstekend aanknopingspunt voor het opstellen van een individueel (bij)scholings- en coachingsprogramma en wordt daarmee gezien als ontwikkelingsassessment. Tenslotte heeft het, door de vele feedback die plaats vindt, zelfs een lerend effect en wordt het als individuele training ervaren.

Een Management Game is ook zeer geschikt voor het verkrijgen van een compleet beeld van een managementteam. Alle teamleden ondergaan in dit geval afzonderlijk het Management Game, waarna de verschillende profielen in elkaar geschoven worden. Waar vullen de leden van het team elkaar aan, waar zit haar kracht? Maar ook: waar zitten de zwakke plekken in het team. Wat weer aanleiding biedt het team te herpositioneren en/of door opleiding, training, coaching en/of het opstellen van een vacature het team te versterken.

management game

bijzonderheden

De duur van het Management Game is vier uur.
Er zijn twee varianten ontwikkeld: één voor het middenmanagement en één voor het hoger management.
Ook hier wordt gebruik gemaakt van ervaren trainingsacteurs van LivingTale.
Het Management Game wordt geleid door een organisatiedeskundige van LivingTale.
Standaard wordt een uitgebreide schriftelijke rapportage verzorgd waarin opgenomen o.a. alle verkregen informatie, besluiten, feedback en een sterkte-zwakte analyse. Een voorbeeld rapport is op aanvraag beschikbaar.
management gameManagement Game op maat

Het is tevens mogelijk om een Management Game op maat te maken.
Samen met u bedenken we een complexe situatie waarin een leidinggevende onder tijdsdruk moet functioneren. En vertalen die situatie/case in een Managementgame.
Zo hebben we bijvoorbeeld meerdere Management Games voor de Brandweer ontwikkeld met als thema rampbestrijding.
Het vervangen van de beleidspresentatie door een persconferentie is een voorbeeld van de (vergaande) aanpassingen die mogelijk zijn.
De maatwerkkosten zullen u meevallen!


offerte in 9 sec printversie  documentatie tarieven info aanvraag overzichts­folderCrisis Game
Brandweer rampbestrijding (Copi)
v.l.n.r. de burgemeester, OVD-B (brandweer), OVD-G (GHOR), OVD-P (politie)

CrisisGame

De CrisisGame is zo'n Management Game op maat.
Uniek is de interactieve opzet van de CrisisGame. Op acties van de deelnemer wordt ter plekke gereageerd. Gesprekken zijn mogelijk met een teamlid, maar ook met deskundigen, bestuurders op elk niveau en andere betrokkenen.

De opbouw van de CrisisGame zoals we dat voor Brandweer en Politie hebben ontwikkeld is de volgende:
 • instructie + briefing
 • leiden teamoverleg
 • informatieverwerking, besluitvorming en individuele gesprekken (3 rondes)
 • voorbereiding + uitvoering persconferentie
 • eindevaluatie
met tussen de onderdelen vaste momenten voor feedback van acteur(s) en observator

ontwikkelings-assessment

De CrisisGame is een individueel ontwikkelings-assessment. Deze toetst de competenties van de crisismanager.
Het gaat (in het geval van de brandweer/politie) om de volgende competenties:
Management Game
overleg met de Leider Copi (zelf niet zichtbaar)

 • Leiderschap
 • Beslissen
 • Samenwerken
 • Daadkracht
 • Reflecteren
 • Analyseren
 • Coördineren
 • Communiceren
 • Stressbestendig handelen
 • Politiek-bestuurlijk inzicht
Ook wordt het aspect Integriteit in de CrisisGame meegenomen.

crisisbestrijding brandweer

Voor de Brandweer/Politie zijn inmiddels een plaatselijk rampscenario (brand in een bedrijfsverzamelgebouw) en een regionaal rampscenario (heidebrand met gestrande trein nabij een psychiatrische inrichting) ontwikkeld, beide in samenwerking met de Brandweer Noord- en Oost-Gelderland. De scenario's reageren interactief op de acties van de crisismanager.

Vanuit de brandweer begeleidde Martin Nouwen de trainingen. In zijn rijke loopbaan maakte de oud-brandweerofficier niet eerder een scholing mee van deze soort en van dit kaliber.
Management Game
het informatie verwerkings centrum
overleg en voorbereiding op de volgende situatie


Martin Nouwen:
“Samen met de deelnemers wilden we er leerpunten uithalen die voor iedereen gelden, maar daarnaast was er veel aandacht mogelijk voor elke deelnemer apart. Ik ben positief verbaasd over de resultaten en de vele leermomenten. Iedere deelnemer heeft behalve veel zinvolle feedback ook nog eens een lijvig rapport over zichzelf gekregen, en toch hebben we maar één dagdeel per deelnemer hoeven investeren.”

brochure
Naar aanleiding van onze ervaring bij de brandweer is een uitgebreide brochure ontworpen.
Naar aanleiding van onze ervaring bij de brandweer is een uitgebreide brochure ontworpen. U kunt deze downloaden via onderstaande link, maar hem ook aanvragen via de button: “info aanvraag”

lees verder ....


offerte in 9 sec bro­chure printversie  documentatie tarieven info aanvraag overzichts­folder

meer assessments meer over ons bureau


lees meer
The FeedbackCompany
lees meer
The FeedbackCompany

google trefwoorden

ManagementGame: Ontwikkelings assessment

Maatwerk Management Game voor elke crisissituatie

ManagementGame: Management Game, Crisisbeheersing, Communicatie Spel en Rampscenario in één
ManagementGame: herkenbaar verhelderend betrokken interactief
 • ManagementGame: professioneel vormgegeven
 • ManagementGame: met een thematiek/problematiek door de klant aangereikt
 • ManagementGame: met een optimale mogelijkheid voor de klant om bij te sturen bij scriptontwikkeling en vormgeving
 • ManagementGame: veel verschillende competenties mogelijk
 • ManagementGame: geleid door een organisatie adviseur
 • ManagementGame: uitgevoerd door ervaren acteurs

ManagementGame: interactief assessment

ManagementGame: een aantal van de mogelijke competenties

 • Leiderschap
 • ManagementGame competentie: Beslissen
 • ManagementGame competentie: Samenwerken
 • ManagementGame competentie: Daadkracht
 • ManagementGame competentie: Reflecteren
 • ManagementGame competentie: Analyseren
 • ManagementGame competentie: Coördineren
 • ManagementGame competentie: Communiceren
 • ManagementGame competentie: Vergaderen/overleggen
 • ManagementGame competentie: Presenteren
 • ManagementGame competentie: Beleid ontwikkelen
 • ManagementGame competentie: Stressbestendig handelen
 • ManagementGame competentie: Politiek-bestuurlijk inzicht
Livingtale ManagementGame biedt een intensieve ervaring.
ManagementGame ingezet voor het management vergroot het het inzicht in de eigen sterke en zwakke kanten
ManagementGame Interactief: het biedt een uitstekend vertrekpunt voor verdere persoonlijke ontwikkeling van de manager.

laatste nieuws

spel: Wedden: ...Naarmate de avond vorderde, hoe fanatieker iedereen werd, leuk om te zien. Wij hadden 5 acteurs die prachtig hun rol speelden en er een leuke avond van gemaakt hadden...
lees meer: Gastenboek


escape room theater op maat acteurs actrices
bedrijfsevent teambuilding moordspel activiteit grote groep
spannende teambuilding leuke teambuilding spellen originele teambuilding
escape room detective diner vrijgezellenfeest vrouwen
theater diner bedrijfsfeest origineel personeelsuitje
csi spel moordspel thuis origineel teamuitje
maffiafeest detectivespel actief teamuitje
personeelsuitje bedrijfsuitje actief-bedrijfsfeest
teambuilding binnen personeelsfeest actief personeelsfeest
dinerspel moordspel diner leuke personeelsuitjes
leuke teamuitjes teambuilding activiteiten leuke bedrijfsuitjes