home >> theater op maat >> crisis game

acteur actrice typetje actrice soap maffia actrice improviserend theater zangeres actrice komisch typetje script schrijver en theater maker toneelspeelster


Crisis Game

een individueel (ontwikkelings)assessment

Crisis Game
Crisis Game: Brandweer rampbestrijding
v.l.n.r. de burgemeester, OVD-B (brandweer), OVD-G (GHOR), OVD-P (politie)


Crisiscommunicatie

Een crisis heeft grote impact op een organisatie, en kan zelfs het voortbestaan ervan bedreigen. Een goede crisiscommunicatie is een absoluut vereiste. Het eerste uur -onder crisiscommunicatieadviseurs ook wel het golden hour genoemd- is cruciaal.
De waarheid moet boven tafel komen. Pas dan kan (en moet) je die naar buiten brengen. Niet alleen moet informatie vergaard worden, geanalyseerd en gedeeld worden, het moet ook naar buiten gebracht worden. Bewust belangrijke zaken achterhouden is niet verstandig. Stil houden en (te lang) wachten is uiteindelijk vaak fataal (vrij naar De Volkskrant 10 juni 2008).
Maar wat breng je in een persconferentie?


Crisismanagement

Een crisis komt altijd onverwacht. Het werk van een crisismanager bestaat echter paradoxaal genoeg juist uit een goede voorbereiding. Crisismanagement, crisis communicatie, crisisplan, crisisteam, crisiscentrum: het zijn allemaal voorwaarden voor het goed managen van een crisis. Allerbelangrijkste is echter dat deze niet alleen goed voorbereid is, maar ook heeft geoefend.
Crisis Game
één van de crisismanagers van de brandweer

Natuurlijk hoop je dat een ramp zich nooit zal voordoen, maar als hij zich voordoet moet je voorbereid zijn, niet alleen op papier, maar ‘in het echt’. Dat kan alleen door het simuleren van een ramp, zodat een echte rampbestrijding uitgetest wordt.


Crisisbeheersing

Als je een ramp in alle details naspeelt is dat natuurlijk een perfecte oefening. Maar helaas ook bijzonder kostbaar. Als je één aspect daarvan test -bijvoorbeeld de communicatieprocedure- weet je wel dat dat (technisch) goed zal functioneren, maar dan heb je nog geen idee of dat ook het geval is als alle factoren van een ramp meespelen: stress, grote hoeveelheid aan informatie, snelle en effectieve besluitvorming, analyse van de situatie, politiek-bestuurlijke processen, intermenselijke contacten, persoonlijke emoties, effectief vergaderen, onderling vertrouwen....
Juist al die factoren komen in ons CrisisGame aan de orde.
Het is een Mananagemt Game, Crisisbeheersing, Communicatie Spel en Rampscenario in één.
Daarnaast willen we, naast een reèle situatie oefenen, ook nog een individueel beeld krijgen van (alle) sterke en zwakke kanten van een crisismanager krijgen.
Crisis Game
Daarom is de CrisismGame ook een individueel (ontwikkelings) assessment.
Of, in de termen van de Brandweer: een I.O.T.: Individuele Operationele Training.
Oftewel: mulifunctioneel tegen lage kosten.


Crisis Game

De CrisisGame duurt 4 uur en wordt uitgevoerd door 4 personen:
(trainings)acteurs + organisatiedeskundige.
Uniek is de interactieve opzet van de CrisisGame. Op acties van de deelnemer wordt ter plekke gereageerd. Gesprekken zijn mogelijk met een teamlid, maar ook met deskundigen, bestuurders op elk niveau en andere betrokkenen.

De opbouw van de CrisisGame zoals we dat voor Brandweer en Politie hebben ontwikkeld is de volgende:
Crisis Game
 • instructie + briefing
 • leiden teamoverleg
 • informatieverwerking, besluitvorming en individuele gesprekken (3 rondes)
 • voorbereiding + uitvoering persconferentie
 • eindevaluatie
met tussen de onderdelen vaste momenten voor feedback van acteur(s) en observator
 • instructie + briefing
 • leiden teamoverleg
 • informatieverwerking, besluitvorming en individuele gesprekken (3 rondes)
 • voorbereiding + uitvoering persconferentie
 • eindevaluatie

ontwikkelings-assessment

De CrisisGame is een individueel ontwikkelings-assessment. Deze toetst de competenties van de crisismanager.
Het gaat (in het geval van de brandweer/politie) om de volgende competenties:
Crisis Game
overleg met de crisismanager

 • Leiderschap
 • Beslissen
 • Samenwerken
 • Daadkracht
 • Reflecteren
 • Analyseren
 • Coèrdineren
 • Communiceren
 • Stressbestendig handelen
 • Politiek-bestuurlijk inzicht
Ook wordt het aspect Integriteit in de CrisisGame meegenomen.

De CrisisGame is een voor crisisbeheersing ontwikkelde versie van ons Management Game.

Lees hier hoe het Management Game werkt:
Management Game.


crisisbestrijding brandweer

Voor de Brandweer/Politie zijn inmiddels een plaatselijk rampscenario (brand in een bedrijfsverzamelgebouw) en een regionaal rampscenario (heidebrand met gestrande trein nabij een psychiatrische inrichting) ontwikkeld, beide in samenwerking met de Brandweer Noord- en Oost-Gelderland.
Crisis Game
het informatie-verwerkingscentrum:
overleg en voorbereiding op de volgende situatie


De scenario's reageren interactief op de acties van de crisismanager.

Vanuit de brandweer begeleidde Martin Nouwen de trainingen. In zijn rijke loopbaan maakte de oud-brandweerofficier niet eerder een scholing mee van deze soort en van dit kaliber.

Martin Nouwen:
“Samen met de deelnemers wilden we er leerpunten uithalen die voor iedereen gelden, maar daarnaast was er veel aandacht mogelijk voor elke deelnemer apart. Ik ben positief verbaasd over de resultaten en de vele leermomenten. Iedere deelnemer heeft behalve veel zinvolle feedback ook nog eens een lijvig rapport over zichzelf gekregen, en toch hebben we maar één dagdeel per deelnemer hoeven investeren.”

brochure
Naar aanleiding van onze ervaring bij de brandweer is een uitgebreide brochure ontworpen. U kunt deze downloaden via onderstaande link, maar hem ook aanvragen via de button: “info aanvraag”


offerte in 9 sec bro­chure printversie  documentatie tarieven info aanvraag overzichts­folder

meer assessments meer over ons bureau


lees meer
The FeedbackCompany
lees meer
The FeedbackCompany

google trefwoorden

Crisis Game: Ontwikkelings assessment

Maatwerk cris game voor elke crisissituatie

Crisis Game: Management Game, Crisisbeheersing, Communicatie Spel en Rampscenario in één
Crisis Game: herkenbaar verhelderend betrokken interactief
 • Crisis Game: professioneel vormgegeven
 • Crisis Game: met een thematiek/problematiek door de klant aangereikt
 • Crisis Game: met een optimale mogelijkheid voor de klant om bij te sturen bij scriptontwikkeling en vormgeving
 • Crisis Game: veel verschillende competenties mogelijk
 • Crisis Game: geleid door een organisatie adviseur
 • Crisis Game: uitgevoerd door deskundige acteurs

Crisis Game: interactief assessment

Crisis Game: een aantal van de mogelijke competenties

 • Leiderschap
 • Crisis Game competentie: Beslissen
 • Crisis Game competentie: Samenwerken
 • Crisis Game competentie: Daadkracht
 • Crisis Game competentie: Reflecteren
 • Crisis Game competentie: Analyseren
 • Crisis Game competentie: Coördineren
 • Crisis Game competentie: Communiceren
 • Crisis Game competentie: Stressbestendig handelen
 • Crisis Game competentie: Politiek-bestuurlijk inzicht
Livingtale Crisis Game biedt een intensieve ervaring.
Crisis Game ingezet voor crisismanagement vergroot het het inzicht in de eigen sterke en zwakke kanten
Crisis Game Interactief: het biedt een uitstekend vertrekpunt voor verdere persoonlijke ontwikkeling van crisismanagement vaardigheden.

laatste nieuws

Maatwerk Theateracts: ...Voor ons eindejaarsfeest 2013 van Philips Lighting B.V.was het een zeer prettige samenwerking.
Voor het aanvullen van ons eindjaarsfeest m.b.v. een waarzegster, die ons vermakelijk vertelde wat ons de toekomst brengt.
De act huwelijksmakelaar heeft ons deze avond ook zeer vermaakt ...
lees meer: Gastenboek


escape room theater op maat acteurs actrices
bedrijfsevent teambuilding moordspel activiteit grote groep
spannende teambuilding leuke teambuilding spellen originele teambuilding
escape room detective diner vrijgezellenfeest vrouwen
theater diner bedrijfsfeest origineel personeelsuitje
csi spel moordspel thuis origineel teamuitje
maffiafeest detectivespel actief teamuitje
personeelsuitje bedrijfsuitje actief-bedrijfsfeest
teambuilding binnen personeelsfeest actief personeelsfeest
dinerspel moordspel diner leuke personeelsuitjes
rein van der meij teambuilding activiteiten leuke bedrijfsuitjes