home >> theater op maat >> assessment acteurs

walking around script schrijver en theater maker probleemgericht acteur kindertoneel veelzijdig actrice zangeres actrice komisch actrice improviserend theater


functioneringsgesprek functioneringsgesprek
een verbetering van 15%?     zo eenvoudig...

Assessments

Een assessment helpt de werkgever een juistere inschatting te maken of een persoon geschikt is voor een bepaalde functie.
Niet alleen door een testbatterij op hem of haar los te laten, maar ook door diens gedragsvaardigheden te toetsen.
Daardoor heeft een assessment een voorspellende waarde over het toekomstig functioneren van de kandidaat.
Zo wijst onderzoek uit dat de kans op succes na een assessment sterk vergroot wordt. Zou zonder een assessment gemiddeld een kwart van de nieuwe medewerkers mislukken, met een assessment daalt dat percentage tot tussen de 10% en 15%.

Maar een assessment geeft ook een beeld van de mogelijkheden en ontwikkelpunten van een medewerker.
Daar doet niet alleen de organisatie haar voordeel mee, ook de medewerker zelf heeft er alle belang bij te weten hoe hij/zij zich verder kan ontwikkelen.


de assessment ‘producten’:

gedragsassessment de communicatieve vaardigheden in kaart gebracht
management game ontwikkelings-assessment plus individuele training in één
crisis game de crisismanager tot het uiterste beproefd
assessment acteurs sparringpartner voor de assessor in een assessment center
ook voor management rollen
Management Game

trainingsacteurs
overtuigend en aandachtig

Gedragsassessment     terug

communicatieve vaardigheden in kaart gebracht

In het Gedragsassessment worden de communicatieve vaardigheden van de kandidaat getoetst die van belang zijn voor diens functie.
Een Gedragsassessment is in principe een ontwikkelingsassessment. Het biedt een sterkte/zwakte analyse van de deelnemer. Het biedt ook een uitstekend aanknopingspunt voor het opstellen van een individueel (bij)scholings- en coachingsprogramma.
De deelnemer krijgt in het Gedragsassessment intensief feedback. Daarnaast wordt iedere deelnemer na afloop van iedere oefening, alsmede bij de eindevaluatie, uitgenodigd ook zelf te reflecteren op het eigen gedrag. Van belang, ook omdat het veel verteld over hoe de deelnemer met feedback om gaat en in hoeverre er inzicht is in het eigen gedrag. En daarmee de mogelijkheden tot veranderen en/of verbeteren van het eigen gedrag.
Zowel de feedback als de reflectie op het eigen handelen worden in de schriftelijke verslaggeving meegenomen.

competenties getoetst
De opdrachtgever geeft vooraf de competenties aan die getoetst dienen te worden.
Deze worden door ons vertaald in een aantal toetsingssituaties (meestal gesprekssimulaties/rollenspelen). Standaard wordt uitgegaan van drie situaties die getoetst worden. Is het wenselijk dat het er meer dan drie zijn, dan duurt het Gedragsassessment langer dan de standaardtijd.
Dienen alle competenties van -met name- een manager getoetst te worden (dus ook de niet-communicatieve competenties), dan bevelen wij het Management Game aan (zie hieronder).

Een Gedragsassessment duurt minimaal anderhalf uur en wordt in principe afgerond met een schriftelijk verslag.
Ondergaan er meer personen een Gedragsassessment, dan bevelen wij aan om dit in groepsverband te laten plaats vinden.
Het maximum van een groepssessie is 4 personen; tijdsduur: 3 - 4 uur.

lees verder... gedragsassessment


offerte in 9 sec printversie  documentatie info aanvraag overzichts­folder


trainingsacteurs

trainingsacteurs
het verwerken van informatie: door deelnemer èn spelleider

Management Game     terug

ontwikkelings-assessment plus individuele training in één

Het Management Game biedt inzicht in een breed arsenaal van managementvaardigheden. Het doet een appèl op alle professionele vaardigheden van de (toekomstig) manager. Zo ontstaat een compleet beeld van de sterke en zwakke kanten van de kandidaat.

Het Management Game vormt een methodische integratie van gesprekssimulaties (rollenspelen) en een bedrijfssimulatie.
De kandidaat krijgt een managementcase voorgelegd waarin hij/zij een beleidskeuze moet maken. Deze keuze dient hij/zij door middel van een presentatie aan het managementteam te verdedigen.
Vervolgens krijgt hij/zij de kans dat beleid ook daadwerkelijk uit te voeren. In drie rondes die ieder een jaar bestrijken, moet informatie verwerkt worden, besluiten genomen worden en gesprekken gevoerd worden.

aanbevolen voor
Een Management Game doet een beroep op zowel cognitieve als communicatieve vaardigheden in een stressvolle omgeving. Daarmee is het zeer geschikt voor het maken van een sterkte/zwakte analyse van leidinggevenden. Het biedt ook een uitstekend aanknopingspunt voor het opstellen van een individueel (bij)scholings- en coachingsprogramma en wordt daarmee gezien als ontwikkelingsassessment. Tenslotte heeft het, door de vele feedback die gegeven wordt, zelfs een lerend effect en wordt het als individuele training ervaren.
Indien alle leden van een managementteam het Management Game ondergaan, kan een sterkte-zwakte analyse het managementteam gemaakt worden.

lees verder... managementgame


offerte in 9 sec printversie  documentatie tarieven info aanvraag overzichts­folder


Management Game
Management Game: Brandweer rampbestrijding (Copi)
v.l.n.r. de burgemeester, OVD-B (brandweer), OVD-G (GHOR), OVD-P (politie)

Crisis Game     terug

de crisismanager tot het uiterste beproefd

Een crisis heeft grote impact op een organisatie, en kan zelfs het voortbestaan ervan bedreigen. Een crisis komt altijd onverwacht. Het werk van een crisismanager bestaat echter paradoxaal genoeg juist uit een goede voorbereiding. Allerbelangrijkste is echter dat deze niet alleen goed voorbereid is, maar ook heeft geoefend. Helaas is een crisis real-time naspelen in al haar aspecten een bijzonder kostbare aangelegenheid. Eén aspect daarvan oefenen daarentegen weer weinig bevredigend.
Willen we èn oefenen in een reële setting, èn een individueel beeld krijgen van (alle) sterke en zwakke kanten van een crisismanager, en alles toch betaalbaar houden, dan lijkt dat haast onmogelijk.
Toch is het LivingTale gelukt om ons managementgame geschikt te maken voor crisissituaties: de Crisis Game
De Crisis Game duurt 4 uur en wordt uitgevoerd door 4 personen:
(trainings)acteurs + organisatiedeskundige.
Ook de Crisis Game is een ontwikkelingsassessment, en wordt als individuele training ervaren.

lees verder... crisis game


offerte in 9 sec bro­chure printversie  documentatie tarieven info aanvraag overzichts­folder


functioneringsgesprek
het functioneringsgesprek:
verbazingfunctioneringsgesprek functioneringsgesprek
verwerking     begrip     

Trainingsacteurs voor assessments     terug

sparringpartner voor de assessor in een assessment center
ook voor management rollen

Een volledig assessment (ook wel assessment center genoemd) bestaat uit: een diepte-interview, een toetsing communicatieve vaardigheden en diverse tests rond persoonlijke eigenschappen, intellectuele capaciteiten, management en leidinggeven, en desgewenst beroepsvoorkeuren.
LivingTale verzorgt daarin de communicatieve toetsing.
Zij levert de benodigde trainingsacteurs, of zo u wilt: assessment acteurs.
Omdat een aantal van onze assessment acteurs ook fungeren als assessor in het Gedragsassessment (zie hierboven) zijn zij bij uitstek een gesprekspartner voor de assessor.

De gekozen vorm bij het toetsen van de communicatieve vaardigheden is in het algemeen die van een gesprekssimulatie (rollenspel).
LivingTale kan voor u deze simulaties op maat maken. Ook kunt u putten uit het ruime archief van LivingTale (een aantal daarvan zijn zelfs gepubliceerd).

Assessment acteurs van LivingTale zijn in staat om een veelheid van functies te spelen bij een grote diversiteit aan karakters (voor een uitgebreid overzicht:
mogelijke toetsingssituaties).

doseren van spelimpulsen
Belangrijker wellicht dan die grote verscheidenheid is dat zij ook geoefend zijn in het variëren in de opbouw van hun tegenspel: van terughoudend en afwachtend, via stressopbouwend, tot directief of zelfs vijandig.
Overleg tussen assessor en acteur is daarbij altijd essentieel. De assessor geeft aan waar de acteur naar op zoek moet gaan. Immers, door het diepte interview heeft de assessor zich reeds een beeld van de deelnemer kunnen vormen en kan deze richting geven aan de toetsing door de acteur.
Daarbij is ons motto: op zoek naar de grenzen van de deelnemer zonder deze te overschrijden. Niet alleen van belang is de zwakke plekken van de deelnemer te kennen, maar ook wanneer deze die kan overwinnen.

lees verder... mogelijkheden trainingsacteurs
offerte in 9 sec printversie  documentatie tarieven info aanvraag overzichts­folder

LivingTale

Ons bureau     terug

Ons theaterbureau is “groot” en “klein” tegelijkertijd.

 • groot in de diversiteit van ons aanbod aan activiteiten
 • groot in flexibiliteit als het gaat om maatwerk
 • groot in het aantal acteurs en hun mogelijkheden
 • groot in betrokkenheid met en band tussen iedereen die met ons samenwerkt
 • klein in het aantal mensen in vaste dienst: naast de twee VOF vennoten zijn al onze medewerkers freelancers
 • klein in overheadkosten: die hebben we amper


actief sinds 1997 en daar zijn we trots op
spreiding activiteiten een flexibel inzetbaar zowel in weekends als doordeweeks
fulltime secretariaat vrijwel altijd bereikbaar
sterk in logistiek we zijn gewend in het tot in de puntjes voorbereiden van activiteiten
allround acteurs velen kunnen ‘alles’
diversiteit aan acteurs van huisvrouw tot student, manager tot huisarts
een hecht team meer dan een uitzendbureau: we kennen onze mensen
lees meer
The FeedbackCompany
lees meer
The FeedbackCompany


google trefwoorden

Assessment Acteur

Assessment Acteur: voor verbetertraining - met trainer.

Assessment Acteur:
sparringpartner voor de deelnemer, een partner voor de trainer.

Assessment Acteur: ook voor management rollen
 • een assessment acteur maakt het oefenen levensechter
 • een assessment acteur vergroot de effectiviteit van de feedback
 • de trainer kan een assessment acteur sturen op gewenst gedrag - zowel ‘fout’ als ‘goed’
 • een assessment acteur zet natuurgetrouw verschillende persoonlijkheden neer
 • een assessment acteur is in staat vanuit verschillende emoties te reageren
 • een assessment acteur doseert zijn/haar handelen, weet wanneer het ‘genoeg’ is

Assessment Acteur voor een assessment center

Een Assessment Acteur is in staat om, desnoods ter plekke, zelf voor de benodigde cases te zorgen.
Bij het organiseren van sessie met een assessment acteur helpen wij u graag.

LivingTale helpt! Ook bij het regelen van Assessment Acteur èn Assessor

LivingTale Assessment Acteur, ook op uw eigen locatie.

laatste nieuws

Maatwerk Theateracts: ...Voor ons eindejaarsfeest 2013 van Philips Lighting B.V.was het een zeer prettige samenwerking.
Voor het aanvullen van ons eindjaarsfeest m.b.v. een waarzegster, die ons vermakelijk vertelde wat ons de toekomst brengt.
De act huwelijksmakelaar heeft ons deze avond ook zeer vermaakt ...
lees meer: Gastenboek


openingsact theater op maat escape room
bedrijfsevent spelen grote groepen activiteit grote groep
escape room detective diner theater diner
dinerspel thuis bedrijfsfeest indoor teambuilding
csi spel csi moordspel klein csi moordspel groot
teambuilding actief actief afdelingsuitje bedrijfsuitje moordspel
teamuitje actief bedrijfsuitje recreatief theater
maffiaspelen actief personeelsfeest afdelingsuitje
dinerspel moordspel diner leuke personeelsuitjes
detectivespel moordspel diner leuke personeelsuitjes
leuke teamuitjes teambuilding activiteiten leuke bedrijfsuitjes