home >> theater op maat >> assessments >> gedragsassessment

komisch duo presentatie animatie typetje komisch actrice soap ster actrice kindertoneel zangeres actrice typetje actrice coach actrice


Gedragsassessment

trainingsacteurs
gesprek tussen leidinggevende en medewerker

communicatieve vaardigheden in kaart gebracht

In het Gedragsassessment worden de communicatieve vaardigheden van de kandidaat getoetst die van belang zijn voor diens functie.
Een Gedragsassessment is in principe een ontwikkelingsassessment. Het biedt een sterkte/zwakte analyse van de deelnemer. Het biedt ook een uitstekend aanknopingspunt voor het opstellen van een individueel (bij)scholings- en coachingsprogramma.
De deelnemer krijgt in het Gedragsassessment intensief feedback. Daarnaast wordt iedere deelnemer na afloop van iedere oefening, alsmede bij de eindevaluatie, uitgenodigd ook zelf te reflecteren op het eigen gedrag. Hoe heeft hij/zij het zelf ervaren? In hoeverre vindt hij/zij dat hij/zij voldoende uit de verf gekomen? Van belang, ook omdat het veel verteld over hoe de deelnemer met feedback om gaat en in hoeverre er inzicht is in het eigen gedrag. En daarmee de mogelijkheden tot veranderen en/of verbeteren van het eigen gedrag.
Zowel de feedback als de reflectie op het eigen handelen worden in de schriftelijke verslaggeving meegenomen.


competenties

trainingsacteurs
de rollen omgedraaid
De opdrachtgever geeft vooraf de competenties aan die getoetst dienen te worden.
Mogelijke competenties zijn: leidinggeven, klantgericht opereren, effectief omgaan met stress, communiceren en samenwerken, effectief overleggen, onderhandelen, assertiviteit, het ontwikkelen en verdedigen van beleid, omgaan met conflicten, integer handelen.
Dienen alle competenties van -met name- een manager getoetst te worden (dus ook de niet-communicatieve competenties), dan bevelen wij het Management Game aan.


toetsingssituaties

De te toetsen competenties worden door ons vertaald in een aantal toetsingssituaties (meestal gesprekssimulaties/rollenspelen). Standaard wordt uitgegaan van drie situaties die getoetst worden. Is het wenselijk dat het er meer dan drie zijn, dan duurt het Gedragsassessment langer dan de standaardtijd.

Dat omvat bijvoorbeeld het contact met medewerkers, collega's en de eigen leidinggevende, alsmede het contact met de ‘klant’.
De klant is daarbij in onze optiek een ruim begrip: denkt u ook aan bijvoorbeeld ouders in het geval van een docent, of een productie-eenheid in het geval van een Technische Dienst.
trainingsacteurs
soms is daar niets mis meefunctioneringsgesprek
een verbetergesprek: het meisje rechts buiten spel gezet
De inhoud kan zeer divers zijn, en is eveneens afhankelijk van de functie in kwestie.

mogelijke toetsingssituaties

gesprekssoorten  

 • functioneringsgesprek
 • beoordelingsgesprek
 • pop geprek (persoonlijk ontwikkelingsplan)
 • verzuimgesprek
 • instructiegesprek
 • correctiegesprek
 • slecht-nieuwsgesprek
 • motiverend gesprek
 • helpend gesprek
 • verkoopgesprek
 • acquisitie gesprek

gesprekken met

 • medewerkers
 • leidinggevenden
 • management
 • collega's
 • klanten (ook de interne klant)
 • leveranciers
 • overheid
 • agressieve personen
 • concurrenten

overig

 • presenteren
 • overleggen / vergaderen
 • onderhandelen
 • ontwikkelen en verdedigen van beleid
 • werkoverleg

Een aantal van de toetsingssituaties genoemd onder “overig” zijn niet te realiseren met één trainingsacteur. Het inzetten van meerdere trainingsacteurs brengt vanzelfsprekend een meerprijs met zich mee. Hier biedt echter ook een groepssessie (zie groepsassessment hieronder) uitkomst: de deelnemers nemen allen deel aan hetzelfde overleg.


functioneringsgesprek
het gedrag van het meisje mag verbeterd worden

groepsassessment

Ondergaan er meerder personen een Gedragsassessment af te nemen, dan bevelen wij aan om dit in groepsverband te laten plaats vinden.
Een groepsassessment geeft namelijk ook meer mogelijkheden voor het geven en ontvangen van feedback.
Niet alleen geven de deelnemers ook elkaar feedback, en wordt daarmee het totaal aan feedback vergroot, het laat ook zien in hoeverre iemand in staat is zelf feedback te geven en hoe men dat doet. Zelfs het uitblijven van feedback kan veelbetekenend zijn, en geeft de assessor informatie die wellicht anders niet verkregen zou zijn.


gegevens

Een Gedragsassessment duurt minimaal anderhalf uur en wordt in principe afgerond met een schriftelijk verslag.

functioneringsgesprek
een trainingsacteur verrast


tijdsduur
 • het maximum van een groepssessie is 4 personen
 • individueel per persoon 1½ uur
 • groepssessie 2 personen duurt 3 uur
 • groepssessie 3 personen duurt 3½ uur
 • groepssessie 4 personen duurt 4 uur

Bij twee groepssessies (en meer dan 4 individuele assessments) is een pauze van minimaal 1½ uur vereist, dit in verband met de verwerking van gegevens.

Voor tarieven: zie onze “offerte in 9 seconden”


offerte in 9 sec printversie  documentatie info aanvraag overzichts­folder


lees meer
The FeedbackCompany
lees meer
The FeedbackCompany


google trefwoorden

GedragsAssessment Acteur

GedragsAssessment met Acteur: altijd verhelderend.

GedragsAssessment Acteur:
sparringpartner voor de deelnemer, een partner voor de trainer.

GedragsAssessment: ook voor management
 • een gedragsassessment acteur maakt het oefenen levensechter
 • een gedragsassessment acteur vergroot de effectiviteit van de feedback
 • de trainer kan een gedragsassessment acteur sturen op gewenst gedrag - zowel ‘fout’ als ‘goed’
 • een gedragsassessment acteur zet natuurgetrouw verschillende persoonlijkheden neer
 • een gedragsassessment acteur is in staat vanuit verschillende emoties te reageren
 • een gedragsassessment acteur doseert zijn/haar handelen, weet wanneer het ‘genoeg’ is

gedragsAssessment als assessment center

Een GedragsAssessment Acteur is in staat om, desnoods ter plekke, zelf voor de benodigde cases te zorgen.
Bij het organiseren van sessie met een gedragsassessment helpen wij u graag.

LivingTale helpt! voor GedragsAssessment Acteur en Assessor

LivingTale GedragsAssessment, ook op uw eigen locatie.

laatste nieuws

spel: Wedden: ...Naarmate de avond vorderde, hoe fanatieker iedereen werd, leuk om te zien. Wij hadden 5 acteurs die prachtig hun rol speelden en er een leuke avond van gemaakt hadden...
lees meer: Gastenboek


openingsact theater op maat escape room
bedrijfsevent spelen grote groepen activiteit grote groep
escape room detective diner theater diner
dinerspel thuis bedrijfsfeest indoor teambuilding
csi spel csi moordspel klein csi moordspel groot
teambuilding actief actief afdelingsuitje bedrijfsuitje moordspel
teamuitje actief bedrijfsuitje recreatief theater
maffiaspelen actief personeelsfeest afdelingsuitje
dinerspel moordspel diner leuke personeelsuitjes
detectivespel moordspel diner leuke personeelsuitjes
leuke teamuitjes teambuilding activiteiten leuke bedrijfsuitjes