home >> theater op maat >> theater maatwerk >> maatwerk mogelijkheden

komisch duo presentatie animatie typetje komisch actrice soap ster actrice kindertoneel zangeres actrice typetje actrice coach actrice

Maatwerk Mogelijkheden

overzicht van ‘alle’ werkvormen

improvisatie­theater  opening: scènes & acts dagvoorzitter & presentatie­duo dvd produc­tie
verbeter­theater opening: de nepspeech verzorgen volledig programma als-dan theater
discussie­theater openingshande­ling/prijs­uitreiking   theater voorstelling kinder theater
walking around afsluiting: zaalactivering   theater op locatie theater workshop
logistieke begeleiding   afsluiting: de directiescène het sprookje: samenwerken kratten als decor    
foutenfestival veiligheid als thema het sprookje: moeilijk = makkelijk   kennis­maken


Voor alle foto's geldt: klik op de foto voor een vergroting
tevens de snelle ‘route’ naar meer meer projectinformatie + extra foto's

 Improvisatie theater     terug

  u discussieert, wij luisteren... maken in 15 minuten scènes.... en spelen die direct uit

theater maatwerk theater maatwerk theater maatwerk theater maatwerk
Politie Regio Groningen Horeca Branche Instituut e.a. De Borg Zorgcentra Albert Schweitzer Ziekenhuis
8x 35 medewerkers 150 deelnemers 3x 160 medewerkers 70 medewerkers


  meer informatie over improvisatie theater    printversie  documen­tatie   prijsindicatie   info aanvraag 


 Verbetertheater     terug

  de toeschouwer als regisseur:
  na een eerste keer spelen krijgen de toeschouwers de joystick van de scène in handen

theater maatwerk theater maatwerk theater maatwerk theater maatwerk
Group 4 Securicor Beroeps­opleidingen Wegenbouw e.a. Sociale Dienst Roman House Publishers
200 medewerkers 4x 40 deelnemers 2x 40 deelnemers 200 deelnemers


  meer informatie over verbetertheater    printversie  documen­tatie   prijsindicatie   info aanvraag 


 Discussie theater     terug

  scènes op maat: een herkenbare situatie op een geestige wijze nagespeeld

theater maatwerk theater maatwerk theater maatwerk theater maatwerk
Akzo Nobel Chemie

Centrum Jeugd & Gezin Opsterland

Gemini Ziekenhuis

Geestelijk Verzorgers
Strijd­krachten
120 deelnemers 80 deelnemers 50 medewerkers 40 deelnemers


  meer informatie over discussie theater    printversie  documen­tatie   prijsindicatie   info aanvraag 


 Opening: scènes en acts     terug

  een speels begin - precies passend in het thema van de bijeenkomst

theater maatwerk theater maatwerk theater maatwerk theater maatwerk theater maatwerk
BAM Civiel ROS Friesland NAM EPE / IT Centrum Jeugd & Gezin Opsterland Careander
250 toeschouwers 80 deelnemers 25 gasten 80 deelnemers 120 deelnemers


  meer informatie over opening & afsluiting    printversie  documen­tatie   prijsindicatie   info aanvraag 


 Opening: de nepspeech     terug

  een onverwacht en toch nog hilarisch begin - was dat dan geen echt professor?

theater maatwerk theater maatwerk theater maatwerk theater maatwerk theater maatwerk
Docen­tium LAT BRZO Kenteq MediRisk & To The Point Exper­tise
80 deelnemers 50 deelnemers 4x 120 - 220 deeln. 40 deelnemers


  meer informatie over opening & afsluiting    printversie  documen­tatie   prijsindicatie   info aanvraag 


 Afsluiting: zaalactivering     terug

  theatrale ‘lucht’ met een boodschap
  ook voor een oppeppend intermezzo en wakkerschuddend begin

theater maatwerk theater maatwerk theater maatwerk theater maatwerk theater maatwerk
Centrum Jeugd & Gezin Kenteq 's HeerenLoo Midden Odyssee Careander
200 deelnemers 200 deelnemers 2x: 200-700 feestgangers 200 deelnemers 120 deelnemers


  meer informatie over zaalactivering    printversie  documen­tatie   prijsindicatie   info aanvraag 


 Afsluiting: de directiescène     terug

  zelfspot van de organisatie:
  de worsteling van de eigen directie met het thema van de bijeenkomst

theater maatwerk theater maatwerk theater maatwerk theater maatwerk
BAM Civiel

Gemeente
Skarsterlân
De Borg Zorgcentra

GLT Plus

450 toeschouwers 5x 40 deelnemers 3x 160 deelnemers 70 medewerkers


  meer informatie over opening & afsluiting    printversie  documen­tatie   prijsindicatie   info aanvraag 


 Afsluiting: officiële opening / prijsuitreiking     terug

  de ‘officiële’ handeling: een verrassend alternatief

theater op locatie theater maatwerk theater maatwerk theater maatwerk
Waterschap Noorderzijlvest e.a. CWI Emmen GGD & Consultatiebureau & Jeugdzorg Prov. Drenthe
100 genodigden 2x 200 deelnemers 80 gendodigden 50 genodigden


  meer informatie over opening & afsluiting    printversie  documen­tatie   prijsindicatie   info aanvraag 


 het Foutenfestival     terug

  verbetertheater als competitie:
wanneer het voorkomen van fouten ‘telt’

theater maatwerk theater maatwerk theater maatwerk
Man & Mach, asbestverwijdering
80 deelnemers


  meer informatie over verbetertheater    printversie  documen­tatie   prijsindicatie   info aanvraag 


 Dagvoorzitter & presentatieduo     terug

méér dan het voorzitten van een dag

       zoals:
 •  presentatieduo en zaalactivering (a)
 •  interviewen directie, medewerkers en anderen (b)
 •  stemmen op stellingen (c)
 •  logistieke begeleiding (d)
 •  de discussie leiden èn (soms) meespelen (e)

a
b
c
d
e
theater maatwerk theater maatwerk theater maatwerk theater maatwerk theater maatwerk
Odyssee BAM Civiel Timpaan Campina LVV
200 deelnemers 450 deelnemers 230 medewerkers 230 medewerkers 180 leden


  meer informatie over dagvoorzitter    printversie  documen­tatie   prijsindicatie   info aanvraag 


 Verzorging volledig programma     terug

niet alleen het theater, maar ook bijvoorbeeld:
 •  de gehele leiding en presentatie
 •  begeleiding van gespreksgroepen
 •  bedenken van stellingen
 •  en meedenken met het gehele programma

theater maatwerk theater maatwerk theater maatwerk theater maatwerk
RDW-ICT Gemeente Skarsterlân De Woonborg SKO Hulst
200 medewerkers 5x 40 medewerkers 80 deelnemers 60 deelnemers


  meer informatie over dagvoorzitter    printversie  documen­tatie   prijsindicatie   info aanvraag 


 Walking-around     terug

  en niet altijd heb je in de gaten dat het ‘maar’ theater is...

theater op locatie theater maatwerk theater maatwerk theater maatwerk
Waterschap Noorderzijlvest 's Heeren Loo Midden Nederland NAM EPE / IT Rabobank
100 genodigden 2x 200 en 700 feestgangers 25 gasten veel


  meer informatie over walking-around    printversie  documen­tatie   prijsindicatie   info aanvraag 


 Logestieke begeleiding     terug

  op een leuke manier deelnemers krijgen waar je ze hebben wilt ... met een glimlach

theater maatwerk theater maatwerk theater maatwerk theater maatwerk theater maatwerk
Provincie Drenthe FrieslandCampina RDW-ICT
50 deelnemers 230 medewerkers 200 medewerkers


  meer informatie over theateracts    printversie  documen­tatie   prijsindicatie   info aanvraag 


 Theater workshop     terug

  samen theater maken
  soms zelf spelen, soms bedenken, soms spelen voordat je er erg in hebt

theater maatwerk theater maatwerk theater maatwerk theater maatwerk
Bredeschool de Samensprong Gemeente Wymbritseradiel Stichting Katholiek Onderwijs Hulst Relatiedag
30 deelnemers (4 groepen) 28 kinderen (4 groepen) 60 deelnemers (6 groepen) 4x 25 deelnemers


  meer informatie over theater workshops    printversie  documen­tatie   prijsindicatie   info aanvraag 


 Het Sprookje: samenwerken is leuk     terug

  samen een scène bedenken, aankleden, regisseren, en (mee) spelen?

theater maatwerk theater maatwerk theater maatwerk
Stichting Katholiek Onderwijs Hulst
60 deelnemers


  meer informatie over het sprookje    printversie  documen­tatie   prijsindicatie   info aanvraag 


 Het Sprookje: moelijke zaken eenvoudig gemaakt     terug

  zelfs thema's als “structuur en innovatie”, “sourcing” en “structuur”
  kunnen we ‘verhelderen’ door middel van een sprookje

theater maatwerk theater maatwerk theater maatwerk
RDW-ICT
200 medewerkers


  meer informatie over discussie theater     printversie  documen­tatie   prijsindicatie   info aanvraag 


 Theatervoorstelling     terug

  we doen het niet vaak, maar we doen het graag: een complete voorstelling maken

theater maatwerk theater maatwerk theater op locatie
Kraamzorg Groningen Koninklijke Marine Waterschap Noorderzijlvest e.a.
300 toeschouwers 220 toeschouwers 100 genodigden


  meer informatie over theater maatwerk    printversie  documen­tatie   prijsindicatie   info aanvraag 


 Theater op locatie     terug

  de opening, vernieuwing of afscheid van een gebouw of gebied

theater op locatie theater op locatie theater op locatie theater op locatie
Waterschap Noorderzijlvest en Provincie Drenthe i.s.m. Bureau Bruintjes
100 genodigden


  meer informatie over theater op locatie    printversie  documen­tatie   prijsindicatie   info aanvraag 


 Als-dan theater     terug

  dilemma's bespreekbaar gemaakt

theater maatwerk theater maatwerk theater maatwerk
Provincie Drenthe
20x 30 medewerkers


  meer informatie over als-dan theater    printversie  documen­tatie   prijsindicatie   info aanvraag 


 Veiligheid als thema     terug

In een tijdsbestek van 2 maanden hebben we voor 3 klanten 10 verschillende
(theater)vormen bedacht/gebruikt rond het thema veiligheid.
Van het deelnemers laten ervaren hoe het is om met veiligheidsregels te moeten
werken, en elkaar daarop aan te spreken, via discussies rond veiligheid, tot de
zorg voor veiligheid rond zowel cliënten als medewerkers.

 •  maatwerk spel: ervaren van veiligheidsregels (a)
 •  discussietheater rond veiligheid op de werkvloer (fabriek èn kantoor) (b)
 •  discussietheater met stemkaartjes (zie Careander) kleine groepjes in de zaal, daarna stemmen over stellingen
 •  walking-around bij binnenkomst (zie Careander)
 •  openingsact - alertheidsoefening (c) + ingrijpen walking-around acteurs
 •  verbetertheater (d)
 •  verbeterscènes: discussie in zaal, daarna kort verbeteren (zie AkzoNobel)
 •  afsluiting: presentatie bordspel “Home Safety” (zie AkzoNobel)
 •  zaalactivering (e)
 •  verbetertraining: elkaar aanspreken op overtredingen (f)

a
b
c
d
e
f
theater maatwerk theater maatwerk theater maatwerk theater maatwerk theater maatwerk theater maatwerk
APM Terminals AkzoNobel Chemie Careander
50 deelnemers 120 deelnemers 120 deelnemers 15 en 24 deelnemers


  meer informatie over het safetygame    printversie  documen­tatie   offerte safetygame   info aanvraag 


 Kennismaken en zo en zo     terug

 • individuele kennismakingen hoeven niet saai te zijn (a)

 • groepskennismakingen: laten zien waar jullie voor staan:
  intensief (b)
  of heel kort (op de foto: zoals gebruikt in teambuilding) (c)

 • de kunst van het kennismaken (d)
  handenschudden op veel manieren is ... leuk!

a
b
c
d
theater maatwerk theater maatwerk de Ontsnapping theater maatwerk
ProRail Centrale Verkeersleiding De Ontsnapping Relatiedag
40 deelnemers groepen van 8 deelnemers groepen van 9 deelnemers 4 x 28 deelnemers


  meer informatie over theater workshops    printversie  documen­tatie   prijsindicatie   info aanvraag 


 Kindertheater     terug

  4 groepen van 8 kinderen oefenen 20 minuten voor een voorstelling van 11 scènes - echt, het kan!

theater maatwerk theater maatwerk theater maatwerk theater maatwerk
Gemeente Wymbritseradiel
28 kinderacteurs + 30 kinderen als publiek


  meer informatie over theater workshops    printversie  documen­tatie   prijsindicatie   info aanvraag 


 DVD Productie     terug

  in samenwerking met ons maakt Visionfff een professionele dvd van de voorstelling, bijvoorbeeld voor voorlichting

theater maatwerk theater maatwerk theater maatwerk theater maatwerk
Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen:
pesten op de werkvloer
Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen:
omgaan met klachten
180 leden 190 leden


  meer informatie over theater maatwerk    printversie  documen­tatie   prijsindicatie   info aanvraag 


 Kratten als decor     terug

hoe je met eenvoudige middelen -kratten in dit geval- indrukwekkende resultaten kunt boeken

 •  de Goalkeeper (antiluchtdoelgeschut) van de Marine (a)
 •  kinderhutten bij het kindertheater (b)
 •  een complexe machine (c)
 •  bouwen aan de toekomst, of: ‘the skye is the limit’ letterlijk genomen (d)

a
b
c
d
theater maatwerk theater maatwerk theater maatwerk theater maatwerk
Koninklijke Marine Gemeente Wymbritseradiel Akzo Nobel 's Heeren Loo
220 deelnemers 28 + 30 kinderen 140 deelnemers 200 + 700 feestgangers


  meer informatie over theater maatwerk    printversie  documen­tatie   prijsindicatie   info aanvraag 


google trefwoorden

Bedrijfstheater: de vele Mogelijkheden van Theater Maatwerk

LivingTale: overzicht van ‘alle’ werkvormen. Wij hebben in de afgelopen jaren zoveel werkvormen ontwikkeld dat deze overzichtspagina te klein werd om alles te kunnen laten zien. Hier presenteren we ze ‘allemaal': inclusief een zeer korte beschrijving, foto's en voor wie we het onder meer gespeeld hebben.

laatste nieuws

spel: Wedden: ...Naarmate de avond vorderde, hoe fanatieker iedereen werd, leuk om te zien. Wij hadden 5 acteurs die prachtig hun rol speelden en er een leuke avond van gemaakt hadden...
lees meer: Gastenboek


escape room theater op maat acteurs actrices
bedrijfsevent teambuilding moordspel activiteit grote groep
spannende teambuilding leuke teambuilding spellen originele teambuilding
escape room detective diner vrijgezellenfeest vrouwen
theater diner bedrijfsfeest origineel personeelsuitje
csi spel moordspel thuis origineel teamuitje
maffiafeest detectivespel actief teamuitje
personeelsuitje bedrijfsuitje actief-bedrijfsfeest
teambuilding binnen personeelsfeest actief personeelsfeest
dinerspel moordspel diner leuke personeelsuitjes
rein van der meij teambuilding activiteiten leuke bedrijfsuitjes