home >> theater op maat >> theater op maat


bedrijfstheater op maat


Theater op Maat

LivingTale Theater

voor themadag, symposium of congres
          discussiedag, seminar, workshop of training
                    jubileum, receptie, opening en/of afsluiting

Theater op Maat van LivingTale Theater biedt verpozing en verheldering.
Ingezet op bijeenkomsten maakt het ieder thema boeiend
en vergroot het de effectiviteit van de bijeenkomst.
Het betrekt de toeschouwers beter bij uw boodschap dan welk middel ook.

Theater op Maat van LivingTale is altijd:
 • geestig en herkenbaar
 • professioneel vormgegeven
 • met een thematiek door de klant aangereikt
 • met een optimale mogelijkheid voor de klant om bij te sturen bij scriptontwikkeling en vormgeving


overzicht theater op maat

maatwerk mogelijkheden alle werkvormen in kort bestek met fotovoorbeelden
discussie theater een sketch op maat
verbetertheater de toeschouwer als regisseur
improvisatie theater u discussieert, wij luisteren... maken in 15 minuten scènes.... en spelen die direct uit
zaalactivering theatrale ‘lucht’ met een boodschap
opening & afsluiting een speels begin, een ontspannen afsluiting
theater op locatie de opening, vernieuwing of afscheid van een gebouw of gebied
theater workshops samen theater maken
walking around acts op bijeenkomsten en evenementen
verbeter training wanneer zelf oefenen geen optie is
ons bureau ‘groot’ en ‘klein’ tegelijkertijddiscussietheater
zoveel vormen .... van theater

Maatwerk mogelijkheden     theater op maat

Wij hebben in de afgelopen jaren zoveel werkvormen voor theater op maat ontwikkeld dat deze overzichtspagina te klein werd om alles te kunnen laten zien.
Hier presenteren we ze ‘allemaal': inclusief een zeer korte beschrijving, foto's en voor wie we het gespeeld hebben.

Oftewel: maatwerk mogelijkheden


Daarnaast verwijzen u graag naar de “foto pagina's”: zie de links “foto's I, II en III” hieronder.
Daar komt het theater op maat niet alleen tot leven, ze vormen tevens onze “referenties” van het vele theater op maat die wij reeds voor zeer diverse organisaties mochten verzorgen.

Tot slot biedt de link naar ons “voorbeeld project” u een inkijkje in zowel het ontwikkelingsproces van ons theater op maat als het resultaat.


maatwerk mogelijkheden voorbeeld project foto's I foto's II foto's IIIdiscussietheater

discussietheater
discussietheater AkzoNobel

Theater op Maat: Discussie theater     theater op maat

een sketch op maat

Bij discussietheater wordt een herkenbare situatie op een geestige wijze nagespeeld. Daarna vindt discussie plaats, in groepjes, plenair of via een panel.
Bijvoorbeeld aan de hand van prikkelende stellingen die afgeleid worden van de gespeelde scène.
De ontwikkeling van het script voor de scènes vindt plaats in hechte samenwerking met de organisatie en bij voorkeur in samenspraak met enkele leden van de doelgroep.
Voor ons staan daarbij een aantal zaken voorop:
 • de scènes zijn herkenbaar
 • de scènes zijn geestig
 • de scènes zijn niet te herleiden op bestaande personen
 • de problematiek wordt serieus genomen
 • de scènes zijn speelbaar (het blijft ‘theater')

Theater op Maat: Als-dan theater
dilemma's bespreekbaar gemaakt

Een bijzondere vorm van discussie theater is het als-dan theater.
Speciaal ontwikkeld voor ethische dilemma's, integriteitsvragen, het grijze gebied van wat mag en niet mag, wat je wel of niet vertelt, wanneer je wel of niet in actie komt. Netelige dilemma's laagdrempelig besproken.

meer informatie: als-dan theater

foto's I foto's II foto's III printversie  documentatie prijs­indicatie info aanvraagtheater op maat
theater op maat: verbetertheater Careander

Theater op Maat: Verbetertheater     theater op maat

de toeschouwer als regisseur

Uitgangspunt is een situatie uit de praktijk van de aanwezigen waarbij communiceren lastig is. Wij ontwikkelen op dat gegeven vooraf een scene die met kleine foutjes begint maar die daardoor zodanig escaleert dat het volledig uit de hand loopt.
De scène wordt eerst in zijn geheel gespeeld.
Daarna wordt de scène herhaald, waarbij één van de spelers mag worden verbeterd. Zodra deze iets niet goed doet of zegt, of iets achterwege laat, roept iemand uit de zaal STOP. Hij of zij geeft aan waar de fout uit bestaat, en hoe hij of zij vindt hoe het wel moet.
De gespreksleider (van LivingTale) checkt of iedereen het hiermee eens is. Zo niet, dan volgt een korte discussie. Uiteindelijk wordt de verbetering omgezet in een instructie voor de speler in kwestie, waarop de scène vanaf dat punt weer wordt opgepakt. Totdat de scène opnieuw wordt stilgezet.
Het motto van verbetertheater, ook wel regietheater genoemd:
kleine veranderingen in het eigen handelen veranderen ook de reactie van de ander, en zo wordt een lastig gesprek een goed gesprek.

verschil met Verbetertraining: zie regietheater

Nieuw is een speciale variant van Verbetertheater: het Foutenfestival.
Verbetertheater als competitie: wanneer het voorkomen van fouten ‘telt’. Een rapportage en korte uitleg: ga naar het foutenfestival

foto's I foto's II foto's III printversie  documentatie prijs­indicatie info aanvraagimprovisatietheater
improvisatietheater 's Heerenloo

Theater op Maat: Improvisatie theater     theater op maat

u discussieert, wij luisteren...
maken in 15 minuten scènes....
en spelen die direct uit

Aan de hand van thema's uit de zaal, dan wel door subgroepjes geformuleerd, worden situaties bedacht die ter plekke uitgespeeld worden.
We hebben goede ervaring met de volgende formule:
Er wordt, eventueel na een inleiding, in subgroepen uiteen gegaan voor een inhoudelijke discussie. Bij iedere groep zit (als toehoorder) een acteur. Direct na de discussies gaan de acteurs bij elkaar zitten en ontwerpen een aantal scènes. Zij doen dat in de pauze van de bijeenkomst. Meer dan vijftien minuten hebben zij daarvoor in het algemeen niet nodig.

Na de pauze worden de sketches direct voor de zaal uitgespeeld.
U ziet wat u zojuist hebt besproken dus meteen daarna in een sketch op toneel terug! Maar dan waarschijnlijk wel ietsje anders, en in ieder geval een stuk hilarischer.
Standaard reacties van opdrachtgevers en publiek:
"ongelofelijk hoe jullie in zo'n korte tijd zulke herkenbare scènes weten te maken die zó leuk zijn."
Tsja: dat is improvisatietheater.
Doordat er vooraf geen scripts geschreven hoeven te worden, is deze theatervorm extra aantrekkelijk in prijs.

meer toepassingen: improvisatietheater

foto's I foto's II foto's III printversie  documentatie prijs­indicatie info aanvraagopeningsact
openingsact provincie Drenthe


directiescène

directiescène
directiescène gemeente Skarsterlân

Theater op Maat: Opening & afsluiting     theater op maat

een speels begin, een ontspannen afsluiting

Congressen, symposia, themadagen, bijscholingsdagen... ze zijn oh zo belangrijk, maar vaak ook... taai.
En al is de werkelijkheid misschien minder zwaar dan we vrezen, de verwachting dat het zo zal zijn, maakt een frisse start bijna uitgesloten.
Veel organisatoren realiseren zich dat wel degelijk, maar komen vaak niet verder dan een filmpje, een bekende spreker of dagvoorzitter.

openingsact
Laat ons eens de opening verzorgen.
Die zal gegarandeerd anders zijn dan anders.
Soms al tijdens de binnenkomst van iedereen. We laten de acteurs rondlopen tussen de genodigden. Interessante mensen, daar niet van, maar iets klopt er niet...
Of we openen in de stijl van het evenement. Bijvoorbeeld met een ‘foute’ spreker.
Zodat het even duurt voordat uw publiek in de gaten heeft dat er iets bijzonders aan de hand is.
Dat iedereen even op het verkeerde been wordt gezet.
Maar hilarisch eindigen doet het altijd.
En altijd zorgen we ervoor dat de act past binnen het thema van het evenement.
Op maat dus!

afsluitingsact
De dag afsluiten met een afsluitingsact van LivingTale geeft niet alleen een ontspannen afsluiting, maar ook een afsluiting waarover nog lang gepraat zal worden.
Bij voorkeur schrijven we één of meer scènes die de kern van de dag verbeelden.
Die -via theater- nog even extra aanstipt waar het die dag in essentie om ging.
Maar met de nodige relativiteit. En humor.
Zodat iedereen goed gemutst naar huis gaat.

de directiescène
Een variant daarop is onze “directiescène”.
Hierin laten we de worsteling zien die de eigen directie heeft met het thema van de dag. Zodat het personeel naar huis gaat met het gevoel dat het moeilijk, maar belangrijk is waar zij mee aan de slag moeten gaan.
Maar ook dat ze daar niet alleen in staan.
En wat is er relativerender dan de eigen directie de mist in zien gaan...

zie ook de fotoreportage van onze directiescène voor Skarsterlân.

foto's I foto's II foto's III foto's directiescène printversie  documentatie prijs­indicatie info aanvraagzaalactivering
zaalactivering
oprichting Centrum Jeugd & Gezin, Koudum (Friesland)


Theater op Maat: Zaalactivering     theater op maat

theatrale ‘lucht’ met een boodschap

‘Lucht’ als in "lucht krijgen, opluchten, ontspannen".
Maar ook als in "gebakken lucht, niemendalletje, tussendoortje".
Geschikt voor opening of afsluiting van uw programma, maar ook als, inderdaad, tussendoortje. Even wakker geschud worden, even de zwaarte van het programma van je afschudden, even een komische noot plaatsen.
Maar bovenal: iedereen even ‘actief’ krijgen.
Dat is de Zaalactivering van LivingTale in een notedop.

Alle opdrachten voor de zaal krijgen (bij voorkeur) een inhoudelijk sausje (de ‘boodschap'), zoals het doel van de dag, kernthema's van dag en/of organisatie, stellingen die leven. Zo zetten we bijvoorbeeld thema's als "het kind centraal", "kiezen voor werken in de breedte of de diepte", "daadkracht tonen", "harmonieus samenwerken" om in een komische opdracht voor ‘de zaal’ of delen van de zaal.
We hebben twee varianten: één met en één zonder competitie element.
Bij de competitievariant wordt de zaal in een aantal vakken opgedeeld, die de strijd met elkaar aanbinden.
Zaalactivering van LivingTale Theater wordt uitgevoerd door een presentatieduo en (bij voorkeur) twee assistenten/juryleden.

meer informatie: zaalactivering

meer info foto's I foto's II printversie  documentatie prijs­indicatie info aanvraagopening de derde wijk
opening de Derde Wijk, Veenhuizen
Waterschap Noorderzijlvest en Provincie Drenthe


Theater op Maat: Theater op locatie     theater op maat

de opening, vernieuwing of afscheid van een gebouw of gebied

U heeft een belangrijk werk volbracht. Een gebouw gebouwd, een (natuur)gebied ingericht, een pand gerestaureerd. En u wilt die heuglijke gebeurtenis op een bijzondere manier vieren. U weet alleen niet hoe.
Wel dat wat geopend moet worden centraal moet staan. Dat het op de één of andere manier tot leven komt. Natuurlijk moet het belang van het gebouw of gebied voor het voetlicht gezet worden. Maar misschien ook hoe het tot stand gekomen is. Hoe het vroeger was.
Er moet een officiële daad verricht worden ... maar niet het doorknippen van een lint. En zou het niet mooi zijn als de feestelijke bijeenkomst een zeker mysterie zou inhouden? Natuurlijk om uw gasten te verrassen. Maar ook zodat ze zich realiseren hoe bijzonder de opening wel niet is...
Kortom: Theater op Locatie.

Hoe dat dan kan gaan?
We hebben een aparte webpagina gemaakt over de opening van de Derde Wijk (een sloot...) die we mochten verzorgen.
Aan de hand van de uitgangspunten van de opdracht, het ontstaan van het script, foto's, documenten en het script zelf krijgt u een beeld hoe wellicht ook uw opening er uit zou kunnen zien.

meer informatie: voorbeeldproject

voorbeeld project voorbeeld script foto's printversie  documentatie prijs­indicatie info aanvraagtheater workshop
improvisatietheater met personeel
Bredeschool “de Samensprong”, Haulerwijk


Theater op Maat: Theater workshops & producties     theater op maat

samen theater maken

Ons theaterbureau heeft ook de nodige ervaring met het maken van complete toneelvoorstellingen.
U levert de gegevens, wij schrijven het verhaal. Regisseren de voorstelling. Verzorgen de techniek. Leveren de acteurs.
En u corrigeert, stelt bij, bewaakt.

Maar:

Wij verzorgen ook graag een voorstelling met ....uw eigen personeel in de hoofdrol.
Daarbij maakt het niet uit of zij toneelervaring hebben. Of het sowieso doodeng vinden om te spelen. Onze didactiek maakt dat iedereen tot spelen komt.

Dat kan zelfs al in één middag: de theaterworkshop.
De groepen laten aan elkaar zien wat ze gemaakt hebben. Eventueel zorgen wij dan voor de rode draad die alle voorstellingen tot één geheel maken.

meer toepassingen: improvisatietheater

foto's I foto's II foto's III printversie  documentatie prijs­indicatie info aanvraagwalking around

walking around
Opening De Derde Wijk: walking around

Theater op Maat: Walking around     theater op maat

acts op bijeenkomsten en evenementen

Ons theaterbureau verzorgt acts voor openingen en bruiloften, voor feesten en recepties. Of voor elke andere denkbare gebeurtenis.
Dat kan solo, maar bij voorkeur opereren we in teams van 2 of 3 acteurs.
Die spelen niet alleen met elkaar, maar ook met de directe omstanders.
Hoe leuker die dat gaan vinden, hoe sterker ze bij het spel betrokken worden.
Er wordt door de hele zaal heen gevlinderd, waarbij steeds andere gasten aangespeeld worden.

Gaat u met ons in zee, dan vullen we in overleg met u de act nader in.
Met name de volgende punten spelen daarbij een rol:
 • thema
 • gebeurtenis
 • tijdsduur
 • aantal gasten
 • mogelijkheden zaal/gebouw
 • programma
 • eventuele centrale afsluiting

meer informatie: acts & typetjes


Meeloop theater
mystery guests in uw organisatie

Een bijzondere vorm van walking around is het meeloop theater.
Zonder dat iemand er weet van heeft, lopen een aantal acteurs als het ware mee in uw organisatie. Om te verrassen of ... om iedereen de maat te nemen!

meer informatie: meeloop theater

meer info acts foto's II foto's III printversie  documentatie prijs­indicatie info aanvraagtheater
verbetertraining
Sociale Dienst Den Haag


Theater op Maat: Verbetertraining     theater op maat

wanneer zelf oefenen geen optie is

Er komen steeds meer trainingssituaties voor waarbij het oefenen van vaardigheden geen optie is. Bijvoorbeeld omdat de groep te groot, de tijd te kort of de te trainen vaardigheid te complex is. De training moet het dan vooral hebben van het observeren.
Het zal duidelijk zijn dat wàt er te observeren valt, zeer afhankelijk is van de zowel de vaardigheid van de deelnemer als diens karakter. Wat je vaak te zien krijgt aan ‘gedrag’ is ‘niet goed en niet slecht’. Sturen door de trainer om fout/goed gedrag te tonen is niet mogelijk. Snel en voortdurend ingrijpen is geen optie.
Om de kwaliteit van “wat er te zien valt” te vergroten is de “Verbetertraining” ontwikkeld. Er wordt zelfs aan het observeren een extra dimensie gegeven: de deelnemers zitten aan de joystick.

De “Verbetertraining” werkt met twee acteurs die (afwisselend) beide rollen van een gespreksoefening op zich nemen. Het spel van de acteurs is daarbij (zoals bij trainingsacteurs gebruikelijk) zo natuurgetrouw mogelijk.
Er wordt binnen de "Verbetertraining" gewerkt met modules: de trainer heeft de keus uit verschillende (deel) gesprekken/situaties/vormen die door LivingTale ontwikkeld zijn.

verschil met Verbetertheater: zie regietheater

foto's I   meer info verbetertraining   offerte in 9 sec printversie  documentatie info aanvraag

LivingTale

Ons bureau     theater op maat

Ons theaterbureau is “groot” en “klein” tegelijkertijd.

 • groot in de diversiteit van ons aanbod aan activiteiten
 • groot in flexibiliteit als het gaat om maatwerk
 • groot in het aantal acteurs en hun mogelijkheden
 • groot in betrokkenheid met en band tussen iedereen die met ons samenwerkt
 • klein in het aantal mensen in vaste dienst: naast de twee VOF vennoten zijn al onze medewerkers freelancers
 • klein in overheadkosten: die hebben we amper


actief sinds 1997 en daar zijn we trots op
spreiding activiteiten een flexibel inzetbaar zowel in weekends als doordeweeks
fulltime secretariaat vrijwel altijd bereikbaar
sterk in logistiek we zijn gewend in het tot in de puntjes voorbereiden van activiteiten
allround acteurs velen kunnen ‘alles’
diversiteit aan acteurs van huisvrouw tot student, manager tot huisarts
een hecht team meer dan een uitzendbureau: we kennen onze mensen
lees meer
The FeedbackCompany
lees meer
The FeedbackCompany


google trefwoorden

LivingTale Theater op Maat

Theater op Maat = TheaterMaatwerk

Toneel voorstellingen met improvisatie als theater op maat
Veel vormen van theater op maat: discussie theater improvisatie theater
 • Theater op Maat: regie theater, opening en afsluiting, walking around
 • Theater op Maat: theater op locatie, zaalactivering
 • Theater op Maat: acts en Typetjes.
 • Theater op Maat is voor ons altijd maatwerk.

Theater op Maat: Theater voor bedrijven en organisaties

Wij maken theater op maat voor u als maatwerk.
 • Theater op Maat:Improvisatietheater
 • Theater op Maat: Discussietheater
 • Theater op Maat: Verbetertheater
 • Theater op Maat: Als-dan theater
 • Theater op Maat: Opening & Afsluiting

Theater op Maat van LivingTale is altijd:

 • Theater op Maat geestig en herkenbaar
 • Theater op Maat professioneel vormgegeven
 • Theater op Maat met een thematiek door de klant aangereikt
 • Theater op Maat met een optimale mogelijkheid voor de klant om bij te sturen bij scriptontwikkeling en vormgeving

Theater op Maat van LivingTale: altijd geestig en herkenbaar.

laatste nieuws

Teambuildingspel de Ontsnapping: ...We hebben ons vreselijk goed vermaakt, met alle hersenspinsels die we moeten kraken on te kunnen ontsnappen.
Daarnaast moesten we alle sociale en gespreksvaardigheden uit de kast halen voor een succesvol einde...
lees meer: Gastenboek


escape room theater op maat acteurs actrices
bedrijfsevent teambuilding moordspel activiteit grote groep
spannende teambuilding leuke teambuilding spellen originele teambuilding
escape room detective diner vrijgezellenfeest vrouwen
theater diner bedrijfsfeest origineel personeelsuitje
csi spel moordspel thuis origineel teamuitje
maffiafeest detectivespel actief teamuitje
personeelsuitje bedrijfsuitje actief-bedrijfsfeest
teambuilding binnen personeelsfeest actief personeelsfeest
dinerspel moordspel diner leuke personeelsuitjes
rein van der meij teambuilding activiteiten leuke bedrijfsuitjes