Categoriearchief: trainingen

Teambuilding oefeningen voor een beter team, of?

Teambuilding Oefeningen bieden een leuke en spannende manier om het functioneren van je team te verbeteren. Oefening baart kunst. Maar kun je eigenlijk teambuilding wel ‘oefenen’? Wat mag je verwachten en wat juist niet. En… hoe intensief wil je aan het “team builden”?

teambuilding oefeningen

In deze blog zal aan de hand van vier voorbeelden uitleggen aan welke teambuilding oefeningen je kunt denken en wat ze effectief maakt.
Maar eerst geef ik drie dimensies van teambuilding dat maakt of, en wanneer, je ‘teambuilding oefeningen’ kunt inzetten.
De voorbeelden die ik gebruik zijn:

De eerste twee zijn onze eigen meest intensieve Teambuildingspelen

kun je teambuilding wel oefenen?

Nee, teambuilding kun je niet oefenen. Teambuilding is het proces waarin je het team effectiever maakt. Je biedt inzicht in de sterke en zwakke kanten van het opereren als team.
En eventueel oefen je een aantal vaardigheden die het functioneren van een team bevorderen.  Zoals samenwerken.

intensiteit van teambuilding: 3 niveaus

Tegenwoordig wordt een evenement of activiteit als heel snel teambuilding genoemd.
Om wat helderheid te verschaffen onderscheid ik drie niveaus:

 • teambuilding als ervaring
 • teambuilding als spiegel
 • teambuilding als training

teambuilding als ervaring

Uitgangspunt  is om een samen een spannende ervaring met elkaar te delen. Buiten de normale werksfeer.
Doordat het niet werkgerelateerd is leer je bovendien je collega’s op een heel andere manier kennen. En ontdek je facetten van iemand die nieuw voor je zijn.
Doel is de band met elkaar te versterken.
Heel veel activiteiten zijn hier voor geschikt. Het mag alleen geen individuele activiteit zijn, want dan schiet je je doel voorbij. Een workshop schilderen bijvoorbeeld. Je leert dan wel nieuwe aspecten van iemand kennen, maar je bent hoofdzakelijk individueel bezig. Leuk als groepsuitje, maar geen teambuilding.
Van oorsprong wordt “teambuilding als ervaring” niet als teambuilding gezien (denk aan het vlot bouwen). Binnen LivingTale noemen we het “Teambuilding Light”.

teambuilding als spiegel

Uitgangspunt is om samen iets te ondernemen dat niet werkgerelateerd is maar wel de manier van werken binnen het team zichtbaar te maken. Idee is dat het de organisatie (team) cultuur bloot legt op een voor de deelnemers zeer herkenbare wijze zonder dat dit als bedreigend ervaren wordt. Want het is ‘geen werk’. Het werkt dus als een spiegel voor het team. Essentieel is wel dat het geëvalueerd wordt. Bij voorkeur met een ervaren gespreksleider die het team daarvoor ook geobserveerd heeft.
Escape Room de Ontsnapping, Het Goksyndicaat en Bouw een Vlot zijn goede voorbeelden.

teambuilding als training

Uitgangspunt is om de sterke kanten ven het team optimaal te benutten en aan de zwakke te gaan werken. Vaak is het voorhouden van een spiegel al voldoende. Maar in feite oefen je daarmee nog niet. Dat doe je door dat te trainen. Een ervaring zoals de vorige kan. Het verschil is dat dat je vooraf afspreekt waar je als team op focust. Wat wil je versterken, wat moet beter.
Binnen de twee spelen van ons die ik hier besproken heb zit een  tussenevaluatie. Die werkt een beetje zoals hier beschreven.
Wat bij ons wel een optie is, is een spel vooraf. Dat is dan minder intensief, maar laat wel bijvoorbeeld individuele sterke en zwakke kanten zien. In het echte spel daar dan mee aan de slag gaan.
Of door de Ontsnapping te laten beginnen met een ‘voorspel’ gestructureerde omgeving zonder tijdsdruk (het tekenen van de kaart van het eiland). Daast de ongestructureerde omgeving (chaos) met tijdsdruk van de ‘echte’ ontsnapping.
Wat gebruikelijker is, is echter dat je op slechts één aspect oefent (traint).
Bijvoorbeeld de samenwerking. Of het benutten van ieders capaciteiten. De betrokkenheid van iedereen behouden. Het “Vierkantenspel” is hiervan een mooi voorbeeld.

teambuilding oefeningen

Zijn onze Teambuilding Spelen en het Vlotten Bouwen oefeningen?
Een oefening is iets zoals bij voetballen de bal hoog houden. Een potje vijf tegen vijf meer een spel. Bij oefeningen is er in het algemeen sprake van één vaardigheid die geoefend wordt. Teambuilding is juist de complexe samenspel van een heel scala aan vaardigheden. Ik noem dat dus liever een spel. Maar hier heten het dus: oefeningen….

teambuilding spelen – oefeningen LivingTale

Om een paar voorbeelden te geven, bij twee genoemde teambuildingspelen van LivingTale spelen de volgende de vaardigheden een belangrijke rol:

 • samenwerken
 • leidinggeven
 • informatie verzamelen
 • informatie analyseren
 • maken van een plan en uitvoeren
 • sociale initiatieven nemen
 • het team bij elkaar houden en delen van informatie
 • stimuleren van betrokkenheid

teambuilding ‘oefening’ de Ontsnapping

Bij De Ontsnapping komen daar nog bij:

 • omgaan met culturele verschillen, vooroordelen, achterdocht
 • omgaan met de spanning tussen groepsopdracht en individuele opdrachten

teambuilding ‘oefening’ het Goksyndicaat

en bij Het Goksyndicaat:

 • ieders kwaliteiten benutten
 • kiezen van en omgaan met een leiderschapsstijl
 • omgaan met individuele verschillen in niveau/begrip
 • informatie verzamelen en analyseren
 • ontwikkelen van een plan van aanpak en dit uitvoeren
 • tactisch handelen
 • samenwerken/onderhandelen tussen teams
Dat krijg je echt niet gedaan in een oefening, maar wel in een spel…

teambuilding oefening Vierkant Leggen

Het Vierkantenspel daarentegen is duidelijk wel een oefening: in samenwerken.
Hier heel kort hoe het Vierkantenspel werkt.

Papieren vierkanten worden in ongelijke stukken verdeeld. Net zoveel vierkanten als er deelnemers zijn, maar wel op dezelfde manier verknipt.
Iedereen krijgt een aantal delen, maar daarvan kan geen vierkant gemaakt worden.
Opdracht: zorg dat iedereen een vierkant voor zich heeft liggen.
Spelregels: Er mag niet gepraat worden. Je mag alleen een deel van je zelf weggeven, niet nemen.

Een prima oefening om zelf te ervaren hoe je team samenwerkt.
Maar zeker ook aanbevolen om met observatoren te werken.
Waar de teambuilding spelen dan weer ongeschikt voor zijn…


een team in Het Goksyndicaat druk bezig
met het inventariseren van informatie

zie ook:
teambuilding opdrachten

Functioneringsgesprek versus beoordelingsgesprek

in een goed functioneringsgesprek beoordeel je niet
De kracht van het functioneringsgesprek. Verschillen tussen het functioneringsgesprek en het beoordelingsgesprek. De verschillen in gesprekstechniek zijn groot.

Onlangs stond in de Volkskrant het artikel “Functioneren doe je zonder gesprek” (9-11-2016). Eén van de interessante ontwikkelingen die ze signaleren was het beoordelen van medewerkers door collega’s, niet de leidinggevende. Een tweede dat functioneringsgesprekken erg veel tijd kosten, dus erg duur zijn en dus weinig opleveren.
Zelfs bij deze twee punten, als je die even goed op je laat inwerken, is het echter duidelijk dat het hier helemaal niet om functioneringsgesprekken gaat, maar beoordelingsgesprekken. En als je het nog kritischer leest: vooral over salaris gesprekken, en demotie/promotie gesprekken.
Een fout die heel veel gemaakt wordt.
Hoe jammer dat is, daar gaat deze blog over.
Want het functioneringsgesprek is in principe één van de mooiste instrumenten om stil te staan bij het verbeteren van het functioneren van de medewerker.
En laten bovengenoemde gespreksvormen elkaar nu uitsluiten! Zeker op het vlak van gesprekstechniek.

de kracht van een functioneringsgesprek

Eerst waarom een functioneringsgesprek zo mooi kan zijn. Stilstaan bij het verbeteren van je eigen functioneren – met hulp van je direct leidinggevende, wie wil dat niet? Eerste voorwaarde daarbij is dat het initiatief binnen het gesprek ligt bij de medewerker. Immers, als je zelf aangeeft wat beter kan (en hoe je baas en de organisatie je daarbij kan helpen) heb de beste kans dat je daarin ook slaagt. Daarna kan je baas dan met eigen verbeterpunten komen. Want als je weet dat je serieus genomen wordt door je baas, heb je ook ruimte voor diens verbeter ideeën.
Als je echter een functioneringsgesprek koppelt aan een beoordelingsgesprek is het veel moeilijker om vrijuit te exploreren rond het verbeteren van je eigen functioneren. Niemand vind het leuk om ‘beoordeeld’ te worden. Tenzij je van te voren weet dat je baas je geweldig vindt….
En als je als baas nu vindt dat de medewerker slecht functioneert? Dan had die allang een correctiegesprek met je moeten hebben. Wat overigens weer een andere gesprekstechniek vraagt.
Sterker: als je een functioneringsgesprek aangaat moet je beide zeker weten: je wordt niet beoordeeld, en met je functioneren is niets mis. Zo wordt een functioneringsgesprek een uitdaging en geen verplichting. En of dat jaarlijks moet? Beter zou zijn omdat vaker te doen. Maar als dat niet gebeurt is een vast moment wel zo prettig.

maatwerk_21

maatwerk_22
een klassiek functioneringsgesprek
hoewel ik nog wel een paar verbeterpunten zie….

gesprekstechniek

Nog even over die verschillen in gesprekstechniek.
Een functioneringsgesprek vereist een explorerend gesprek. Tweezijdig met de nadruk op de medewerker.
Een correctiegesprek vereist een duidelijke boodschap (correctie) vanuit de leidinggevende. En daarna, afhankelijk van de aard van de correctie, meer of minder inbreng van de medewerker om tot een goed (gespreks-) resultaat te komen.
Een beoordelingsgesprek is een nog eenzijdiger gesprek. De leidinggevende beoordeelt, de medewerker krijg wel of niet de kans om een andere/betere beoordeling te bepleiten.

maatwerk_20

functioneringsgesprek nieuwe stijl (grapje)