home >> teambuilding

 • teambuildingspelen
 • van LivingTale Theater
 • bieden een intense ervaring
 • zijn leuk en intrigerend
 • zijn veilig
 • iedereen kan meedoen
 • met een variabele intensiteit
 • altijd met professionele begeleiders - acteurs
 • en voor verschillende groepsgroottes
 • bij voorkeur indoor
 • vaak ook op uw eigen locatie
 • al in één dagdeel
 • legt het de organisatie (team) cultuur bloot
 • op een voor de deelnemers zeer herkenbare wijze
 • zonder dat dit als bedreigend ervaren wordt
 • de ontsnapping: een sociale èn technische samenwerkings'puzzel'
 • het goksyndicaat: samenwerken in competitie + leiderschapsstijlen
 • het goksyndicaat motto: benut alle kwaliteiten binnen je team
 • het sprookje: benut elkaars kwaliteiten in een creatieve en speelse uitdaging
 • het sprookje: motto 'samenwerken is leuk'
 • veilig bouwen: teambuilding bouwspel èn safetygame in één
teambuilding teambuilding teambuilding teambuilding teambuilding teambuilding teambuilding teambuilding teambuilding teambuilding teambuilding teambuilding teambuilding teambuilding teambuilding teambuilding teambuilding teambuilding teambuilding teambuilding teambuilding


Teambuilding

van LivingTale Theater

 • bieden een intense ervaring
 • zijn leuk en intrigerend
 • zijn veilig
 • iedereen kan meedoen
 • met een variabele intensiteit
 • geschikt voor (bijna) iedere locatie
 • en voor verschillende groepsgroottes

al in één dagdeel legt het de organisatie (team) cultuur bloot
op een voor de deelnemers zeer herkenbare wijze
zonder dat dit als bedreigend ervaren wordt.


Intensieve Teambuilding

De Ontsnapping de Ontsnapping een sociale èn technische samenwerkings‘puzzel’
ook 2 en 3 dagdelen: samenwerken met hectiek èn met structuur

voor groepen van 5 - 21 personen
duur inclusief voorbereiding en evaluaties: 4 - 5 uur
het Goksyndicaat het Goksyndicaat samenwerken in competitie + leiderschapsstijlen
motto: benut alle kwaliteiten binnen je team

voor groepen van 12 - 80 personen
duur inclusief voorbereiding en evaluaties: 5 uur
Veilig Bouwen Veilig Bouwen teambuilding bouwspel èn safetygame in één
Motto: samen bouwen is spannend en leuk - en elkaar corrigeren óók (echt waar)

voor groepen van 12 - 60 personen
duur inclusief evaluaties: 3 uur
teambuilding CSI Crime Time een moordspel als teambuilding: samenwerken in teams - het beste team wint
ondervraag de verdachten, woon persconferenties bij, verzamel informatie en: observeer!

voor groepen van 16 - 96 personen
voor (bijna) elke groepsgrootte een eigen versie!
duur: 3-4 uur - lage prijs per persoon
teambuilding light teambuilding light teambuilding met weinig of geen inhoudelijke evaluatie
bijna al onze spelen bieden een teambuildingservaring

hier de spelen die we daarvoor speciaal aanbevelen
voor groepen van 5 tot 200 personen

teambuilding spel
teambuilding
teamleden bewerken een bewaker

de Ontsnapping     terug

Opdracht: ontsnappen uit de gevangenis ... en/of uw geheime opdracht vervullen als Geheim Agent.
Om succesvol te ontsnappen moet worden uitgepuzzeld hoe dat kan. Maar dat alleen is niet voldoende.
Weten wie je kunt vertrouwen en wie niet
èn uitvinden hoe je de bewakers moet bewerken is essentieel.
Zie dan maar eens in alle hectiek goed met je team te blijven samenwerken...

samenwerken
De groep wordt opgedeeld in 3 teams: de Fransen, de Russen en de Amerikanen.
Ieder team beslist of ze alléén wil ontsnappen of op een of andere manier wil samenwerken met de andere teams.
Iedere geheim agent krijgt een stukje van de ontsnappingspuzzel. Hij/zij bepaalt zelf met wie hij/zij dat deelt.
Ook krijgt iedere geheim agent een individuele opdracht. Hoe belangrijk die opdracht voor hem/haar is bepaalt hij/zij zelf.

De gevangen worden bewaakt door 4 bewakers (gespeeld door 2 acteurs) die regelmatig van wacht wisselen.
Zonder met hen samen te werken is ontsnappen onmogelijk. Maar hoe en met wie?
Gelukkig is er ook nog de Belg (de derde acteur) die al jaren in de gevangenis zit.
Hij probeert de andere gevangenen te helpen bij het ontsnappen. Maar niet ten koste van hemzelf...


gegevens
 • groepsgrootte 5 - 21 personen
  • aanbevolen groepsgrootte: 9 tot 18 personen
 • voor 1, 2 of 3 dagdelen
 • tijdsduur 1 dagdeel: 4 - 5 uur
  • afhankelijk hoe snel de teams ontsnappen
  • inclusief voor- en nabespreking
 • locatie: vrijwel elke mits niet te klein
  details: zie “locatie & info”
 • dit spel is ook beschikbaar in het Engels

lees meer...

info ontsnapping offerte in 9 sec printversie  documentatie locatie & info info aanvraag fo­to's
teambuilding spel


teambuilding in actie
strategie besprekingen

het Goksyndicaat     terug

Er zijn 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of 10 teams:
 • de paardentrainers
 • de paardendokters
 • de paardenverzorgers
 • de paardenvrienden
 • de paardenpers
 • de paardenfokkers
 • de paardenmaffia
 • de paardenbobo's
 • de renbaanofficials
 • en de jockeys
Tussen hen bestaan warme vriendschappen en diepe vijandige gevoelens.
Maar of die wederzijds zijn?

Alle teams hebben een paard in eigendom, en tijdens de openbare verkoop krijgen ze de gelegenheid nog meer paarden aan te schaffen. Paarden die goed presteren leveren namelijk prijzengeld op.
Maar op nog meer manieren kan er geld worden verdiend:
 • door het afsluiten van weddenschappen bij de andere teams
 • door zelf als bookmaker gunstige weddenschappen aan te gaan
Bovendien kan ieder team door samen te werken met andere teams de paardenraces manipuleren.
Zodat de uitkomst van de laatste race geheel door de teams wordt bepaald.

samenwerken en competitie
Het Goksyndicaat is naast een samenwerkingsspel ook een competitief spel.
Er moet goed worden samengewerkt binnen het eigen team, waarbij het benutten van ieders kwaliteiten van groot belang is.
Maar zonder met andere teams samen te werken is winnen uitgesloten.
En dat is toch de bedoeling, want ... het beste team wint. Gelukkig zijn de vrienden van het beste team ‘second’ best. Maar de vijanden van het winnend team zijn... de verliezers.

leidinggeven
Een belangrijk onderdeel van het spel vormt de keus van ieder team hoe zij onderling met elkaar willen samenwerken. Wij bieden de teams vier vormen van leiderschap aan, variërend van een manager, een coördinator, een voorzitter tot het ontbreken van een leidinggevende.

gegevens
 • groepsgrootte 12 - 80 personen
  • aanbevolen teamgrootte: 5 - 8 personen
 • tijdsduur ±5 uur (inclusief voor- en nabespreking)
 • locatie: vrijwel elke mits niet te klein
  details: zie “locatie & info”
 • dit spel is ook beschikbaar in het Engels


lees meer...

info goksyndicaat offerte in 9 sec printversie  documentatie locatie & info info aanvraag fo­to's
teambuilding spel
teambuilding in actie
een ontwerp wordt bedacht en gebouwd

SafetyGame Veilig Bouwen     terug

samen bouwen &
omgaan met veiligheidsregels

motto:
 • samen bouwen is spannend en leuk
 • en elkaar corrigeren ook (echt waar)

Maak met je team een spannend bouwwerk van dozen en latten.
En bewonder alle ontwerpen in een gezamenlijke rondgang.

Van elk ontwerp worden foto´s gemaakt.
Aan de hand van die foto´s bouwt een ander team jouw bouwwerk na.
De ene helft van je team controleert of ze dat wel volgens het ontwerp doen.
En ziet er op toe dat de strenge veiligheidsregels nagevolgd worden! Zo niet, dan volgt voor hen het strafbankje.
De andere helft van je team bouwt op dat moment het bouwwerk van een concurrerend team na.
Waarbij geldt: het team dat het snelste klaar is wint!

Daarna worden de rollen omgedraaid: het deel van je team dat daarvoor bouwde, houdt nu toezicht, en omgekeerd.
Maar nu moet het bouwende team ook nog een nieuwe bouwlaag toevoegen.
Mooi, spannend en passend bij het ontwerp.
Nu niet in competitie maar in samenwerking met het controlerende team.
Nu telt alleen de kwaliteit van het bouwwerk...
Maar de veiligheidsregels gelden nog steeds!

gegevens
 • groepsgrootte 12 - 60 personen
  • te verdelen in teams van 6 tot 10 personen
 • te spelen in meerdere ruimtes of één zeer grote ruimte
  • per team: speelvlak van 6½ x 7½ meter
  • speelvlak dient leeg te zijn (zonder meubilair)
 • tijdsduur ± 3 uur
 • keuze vooraf: accent op teambuilding, accent op aanspreken op gedrag, of beide
 • dit spel is ook beschikbaar in het Engels

lees meer...

info Veilig Bouwen  + foto's offerte in 9 sec printversie  documentatie printversie  doc in english locatie & info info aanvraag
teambuilding
teambuilding

teambuilding
ondervraging ... en ontknoping

Teambuilding CSI Crime Time     terug

een moord- en detectivespel als teambuilding

Gisteren is Sir John vermoord, maar door wie?
Er zijn gewoon teveel verdachten die allemaal een motief hebben.
Maar welk motief past bij wie?
Door verdachten te ondervragen en bewijsmateriaal te verzamelen tracht u daar achter te komen. En natuurlijk ontmaskert u de echte moordenaar.

opdracht
Elk team krijgt de uitdaging om uit te zoeken welk motief bij welke verdachte hoort.
Voor iedere goede koppeling tussen motief en acteur krijgt de groep 1 punt.
Weet een groep ook nog welke verdachte werkelijk de moord gepleegd heeft, dan levert dat bonuspunten op.
Het team met de meeste punten wint.

informatie verzamelen
Daarvoor verzamelen de teams zoveel mogelijk informatie over de verdachten en het slachtoffer. Dat doen zij door de verdachten te ondervragen, een kwartier lang.
En door vertegenwoordigers te sturen naar persconferenties van andere verdachten.
De andere teamleden vragen in diezelfde tijd politierapporten op.
Maar ook het observeren van de verdachten, bijvoorbeeld tijdens terloopse onderlinge ontmoetingen tussendoor, levert informatie op.

vaardigheden
De verdachten moeten de waarheid spreken. Behalve wanneer ze zich daarmee zelf verdacht zouden maken.
Dàt maakt tactisch ondervragen en goed observeren essentieel.
Maar ook andere kwaliteiten van de teamleden moeten worden benut, zoals analyseren en deduceren, rapporteren, administreren en het bedenken van een strategie.

info
 • groepen tot 120 personen
  • 6 - 18 tafels (teams)
  • maximum aantal deelnemers per tafel: 8
 • tijdsduur: ± 3-4 uur
 • geen begeleide evaluaties
  • wel mogelijk:
  • korte team evaluatie met begeleiding op afstand

lees meer...teambuilding moordspel offerte in 9 sec printversie  documentatie locatie & info info aanvraag fo­to's
teambuilding spel

deelnemers in actie
MultiMaffia: teambuilding ook voor grote groepen

Teambuilding Light     terug

Overige spelen geschikt voor teambuilding

Wij verstaan onder teambuilding: een activiteit die de onderlinge samenwerking niet alleen versterkt, maar die ook het team een spiegel voorhoudt.
Activiteiten waar iedereen actief is en die je samen intensief beleeft, worden echter vaak ook als Teambuilding gezien/beleefd. Dus zonder ‘spiegel’, zonder evaluatie.
We hebben het maar “teambuilding light” genoemd.

In die zin zijn eigenlijk alle spelen van LivingTale teambuildingsactiviteiten.
Vanwege het extra actieve karakter van onderstaande spelen, bevelen we de volgende spelen als “teambuilding light” warm aan:

 • voor een korte intense ervaring


offerte MoordMotiefMysterie offerte Moord&Misdaad offerte Motief offerte MultiMaffia offerte MaffiaPoker
lees meer
The FeedbackCompany
lees meer
The FeedbackCompany


google trefwoorden

Teambuilding Intensief

intensieve teambuilding

een moordspel als teambuilding
Teambuilding Moordspel voor heel grote groepen.
Teambuilding: Puzzel samen, ondervraag samen, bedenk een strategie. Dat is:
teambuilding Motief voor Moord

teambuildingen spannend en spiegelend

 • een teambuilding biedt een intense ervaring
 • teambuilding is leuk en intrigerend
 • teambuilding is veilig
 • teambuilding: iedereen kan meedoen
 • teambuilding: met een variabele intensiteit

LivingTale Teambuilding

teambuilding kort benoemd

 • teambuilding: Ontsnapping - onstsnap als geheim agent, voer je opdracht uit
 • teambuilding: Goksyndicaat - wordt het rijkste team door het manipuleren van de paarden races
 • teambuilding: Veilig Bouwen - maak het mooiste bouwwerk en controleer het nabouwen door anderen
 • teambuilding: CSI Crime Time - ondervraag observeer en deduceer... met je team

een teambuilding voor elke groep

 • teambuilding: Ontsnapping - 5-21 deelnemers
 • teambuilding: Goksyndicaat - 12-60 deelnemers
 • teambuilding: Veilig Bouwen - 12-60 deelnemers
 • teambuilding: CSI Crime Time - 30-960 deelnemers
Dus: een teambuilding is geschikt voor (bijna) iedere locatie en voor verschillende groepsgroottes
Het teambuilding: al in één dagdeel legt het de organisatie (team) cultuur bloot
op een voor de deelnemers zeer herkenbare wijze zonder dat dit als bedreigend ervaren wordt: teambuilding!

Teambuilding van LivingTale!

laatste nieuws

Teambuildingspel de Ontsnapping: ...We hebben ons vreselijk goed vermaakt, met alle hersenspinsels die we moeten kraken on te kunnen ontsnappen.
Daarnaast moesten we alle sociale en gespreksvaardigheden uit de kast halen voor een succesvol einde...
lees meer: Gastenboek


openingsact theater op maat escape room
bedrijfsevent spelen grote groepen activiteit grote groep
escape room detective diner theater diner
dinerspel thuis bedrijfsfeest indoor teambuilding
csi spel csi moordspel klein csi moordspel groot
teambuilding actief actief afdelingsuitje bedrijfsuitje moordspel
teamuitje actief bedrijfsuitje recreatief theater
maffiaspelen actief personeelsfeest afdelingsuitje
dinerspel moordspel diner leuke personeelsuitjes
detectivespel moordspel diner leuke personeelsuitjes
rein van der meij teambuilding activiteiten leuke bedrijfsuitjes