home >> teambuilding >> safetygame >> tarieven

safetygame

Tarieven en Informatie

SafetyGame

 • voor 12 - 60 deelnemers
 • te verdelen over teams tussen de 6 en 10 personen
 • aanbovolen groepsgrootte 6 - 10
 • tijdsduur ± 3 uur
 • koppeling aan korte gesprekstraining mogelijk (1 à 2 uur)

Locatie

de speelzaal voldoet aan het volgende:
 • geen geluidshinder van andere gasten/muziek
 • te spelen in meerdere ruimtes
 • of één zeer grote ruimte
 • mits de ruimte(s) voldoen aan het volgende:
  • vloeroppervlakte per team: 6½ x 7½ meter (zie afbeelding)
  • vloeroppervlakte dient leeg te zijn (zonder meubilair)
  • pilaren geen bezwaar

safetygame

Attentie: als de ruimte te klein is kan dit spel niet gespeeld worden!


de kleedruimte voldoet aan het volgende:
 • dicht bij de speelruimte
 • verlicht en zonder inkijk, met tafel en stoelen
 • ruimte wordt tijdens onze aanwezigheid door niemand anders gebruikt
 • de spullen van de acteurs kunnen er veilig liggen

Wij komen met een auto vol met attributen en kleding (ruim voor de aanvangstijd): daarom is de mogelijkheid om uit te laden nabij de locatie noodzakelijk en een gegarandeerde parkeerplaats in de onmiddellijke nabijheid eveneens.
Ook willen we u erop wijzen dat een barbecue, fondue, gourmet, wokken, barbecuebuffet of soortgelijke maaltijden voor het spel niet geschikt zijn.


Prijzen

De prijs per team (6 - 10 deelnemers) is € 290, met een minimumprijs van € 825.
 • 2 teams € 825
 • 3 teams € 870
 • 4 teams € 1.160
 • 5 teams € 1.450
 • 6 teams € 1.740

Reiskosten

In de reiskosten worden behalve de autokosten ook een deel van de reistijd van de acteurs verrekend.
Ons offerte systeem rekent dat voor u uit
We gaan daarbij van het volgende uit:

 • per kilometer vanaf Hoogezand via Groningen
 • directe omgeving Groningen/Hoogezand geen reiskosten
 • gebruik de online offerte voor een schatting om de reiskosten: offerte in 9 sec.

File/bereikbaarheidstoeslag
In de reiskosten wordt met name de reistijd verrekend van de acteurs.
Daarom wordt er voor de bekende filegebieden (Randstad en Arnhem/Nijmegen) en voor de (moeilijk bereikbare) binnensteden vooraf een toeslag geheven van €  15,00 per half uur per groep.
Buiten filetijden (werkdagen, ochtend- en avondspits) geldt de filetoeslag vanzelfsprekend niet.

Late thuiskomst toeslag
Indien de geplande thuiskomst in Groningen na 1 uur 's nachts plaatsvindt, wordt ook een toeslag geheven van €  15,00 per half uur per groep.
Later dan 2 uur 's nachts is een overnachting vereist.
Voor een berekening van filetoeslag en late thuiskomst toeslag/overnachting: zie de “offerte in 9 sec”: offerte in 9 sec.

Alle prijzen zijn:
 • exclusief 9% btw; catering en zaalhuur
 • catering acteurs en eventuele parkeerkosten en/of verblijfskosten acteurs zijn voor rekening van de klant
tip voor bedrijven / personeelsverenigingen