Categoriearchief: escape room

Een Escape Room zelf maken: hoe doe je dat

Hoe doe je dat: een Escape Room zelf maken. In deze handleiding behandel ik de eerste vraag die je je als maker moet stellen: wat maakt jouw escape room bijzonder en (bij voorkeur) uniek.
Ik behandel de volgende aspecten: thema, begeleiding, locatie, omvang, moeilijkheidsgraad, doelgroep en prijs.

een escape room zelf maken: het waarom van deze handleiding

“Hoe doe je dat nou,” vragen mensen mij vaak: “een escape room maken:  jij hebt er zelf al twee gemaakt”. Tja, dat is waar. Al zijn die escape rooms van mij wel héél bijzonder. Nou ja, afwijkend van wat ‘normaal’ is dan. Ik wil me zelf niet al te veel op de borst kloppen.
Maar ik deel mijn ervaring en kennis graag met anderen. Bovendien is het een leuk onderwerp voor een blog. Dus vooruit: daar gaan we!.

Wat maakt jouw escape room bijzonder / uniek

De eerste vraag die je moet stellen vóór je begint is: “wat gaat mijn escape room bijzonder en uniek maken ten opzichte van andere escape rooms”.
Belangrijk, want er zijn al heel veel escape rooms.

alleen voor vrienden en familie?
Nou kan het zijn dat je zegt: voor mij is dat helemaal niet belangrijk. Mijn escape room is alleen bedoeld voor vrienden en familie en zo, dus uniek hoeft het niet te zijn.
Duidelijk. Maar óók dat vormt het uitgangspunt voor het maken van je eigen escape room. Juist dàt maakt jouw escape room uniek. Een escape room voor een heel specifieke doelgroep -familie en vrienden-  en in principe voor eenmalig gebruik.
Toch ook hier een tip: maak gebruik van dat gegeven en betrek je vrienden vanaf het begin bij het maken van je escape room. Geef ze steeds wat informatie over hoe ver je bent en geef ze regelmatig ‘teasers’. Leuk voor jezelf. En de opgebouwde spanning zal zich later zeker uitbetalen!

keuzes maken
Er zijn in mijn ogen een aantal facetten waarop je je escape room uniek en bijzonder kan maken.
Ik onderscheid de volgende zes:

 • thema
 • begeleiding
 • locatie
 • omvang
 • moeilijkheidsgraad
 • doelgroep
 • prijs

In deze blog behandel ik de eerste viere  en gebruik mijn eigen Escape Rooms als voorbeeld:
Escape Room de Ontsnapping
en
Escape Room Island

escape room thema

Als je de bestaande Escape Room bedrijven mag geloven is het thema van een escape room het belangrijkste onderscheidende kenmerk.
Laat ik het nou daar heel erg mee oneens zijn…
Natuurlijk: het thema van een escape room is heel erg belangrijk. Het is zelfs duidelijk dat, als het thema niet goed is uitgewerkt, je in de eerste plaat daarop in reviews wordt afgerekend.
Dat maakt een goed thema een eerste vereiste, maar maakt niet het ‘onderscheid’.  En al helemaal niet uniek, want je kan het haast zo gek niet bedenken of er is voor een thema wel een escape room te vinden.

Mijn ervaring is echter dat, als je een uniek en/of onderscheidende escape room wilt maken (en dat wil je, toch?) je niet met je thema  hoeft te beginnen. Het zit dan zelfs al snel alleen maar in de weg. Heb je een echt goed concept bedacht, dan volgt het thema dat je (daarna) kiest als ‘vanzelf’.
In zeg maar een soort van tweede ronde. Als ik eerlijk ben is veel van wat ik bij Escape Room Island bedacht heb pas achteraf ingebed in het thema. En te horen naar de enthousiaste reacties heb ik dat goed gedaan.
Voor mij bewijst het dat, om een voorbeeld te noemen, al je puzzels niet exact op het thema hoeven aan te sluiten. Als je maar de illusie geeft dat het wel zo is…
Want waar het om gaat is de beleving van de deelnemers!


binnen je rol de groep aansturen – hier de Soldaat annex Verpleger

escape room begeleiding

Dat geldt niet voor je begeleiding van een escape room: hoe je de deelnemers voorbereid, helpt als ze vastlopen, rekening houdt met hun niveau en last bust not least: ruimte hebt voor nazorg.
Ook dit is iets waar je op reviews wordt afgerekend.
En juist hier kun je iets toevoegen aan wat ‘gebruikelijk’ is.
Bijna alle escape rooms geven namelijk alleen een erg korte uitleg van te voren, slechts een enkele tip als je vastloopt, en al helemaal geen nazorg.

Bij mijn Escape Room De Ontsnapping focus ik op teambuilding. Daarom een intensieve voorbereiding inclusief team’vorming’, een tussenevaluatie en een intensieve nabespreking. Naast natuurlijk de persoonlijke begeleiding van de acteurs. Ik heb er zelfs een extra acteur aan toegevoegd die ‘ook maar een gevangene’ is….

Bij het ontwikkelen van mijn Escape Room Island was dìt het eerste wat voor mij voorop stond:
mijn keuze voor een acteur als begeleider.
Omdat ik acteur ben en omdat LivingTale Theater draait om acteurs een logische keus natuurlijk. Maar toch.
Dat je ervoor kiest dat één persoon één groep begeleid stond voor mij voorop.
Alleen dàn kun je een optimale en persoonlijke begeleiding garanderen.

escape room locatie

De locatie van een escape room vormt voor veel nieuwe en bestaande bedrijven een belangrijk onderscheidend kenmerk. In heel veel plaatsen heb je er al één. Maar nog lang niet overal.
Daarnaast is hòe je je escape room inricht van groot belang. Ook hierin tracht iedereen zich te onderscheiden. En ook daar lees je vaak de nodige kritiek als het niet perfect is. Of lof als dat het wel is.

Ik heb er voor gekozen een ietwat ander invalshoek te kiezen.
In de hoop juist dáármee onderscheidend en uniek te zijn. Maar ook omdat investeren in een duur pand met een perfecte inrichting voor ons gewoon niet haalbaar is…

Ik richt me op de eigen locatie van de klant. Bij Escape Room Island zelfs de woonkamer als het particulieren betreft.
We hebben ervoor gekozen om naar de klant toe te komen. Diens huiskamer als escape room ‘om te vormen’. Of diens kantine. Of een zaaltje van een restaurant van diens keuze.

En wat blijkt…
Door voor een acteur als begeleider te kiezen speelt het helemaal niet meer dat de inrichting niet is aangepast aan het thema.
De attributen die je meeneemt zijn ruim voldoende…
Als je ook daar natuurlijk de nodige aandacht aan besteed.


een paar attributen die de sfeer maken bij een escape room thuis

omvang van je escape room

De meeste escape rooms zijn voor groepen van gemiddeld 6 personen en duren bijna allemaal 1 uur.
Zeker, er zijn uitzonderingen. Maar juist dat maakt dat er winst valt te behalen als je daarvan afwijkt.
Zo zijn er diverse aanbieders waarbij 2 of meer teams tegen elkaar (parallel) kunnen spelen. De beste wint hoewel er niet echt tegen elkaar wordt gespeeld.

Wij hebben er voor gekozen om ook hier af te wijken van de norm. Bij  Escape Room De Ontsnapping gewoon omdat we de eerste waren (1997) en er geen norm was: 5 tot 21 deelnemers en een duur van 4-5 of 6-7 uur naar gelang de versie.

Bij onze Escape Room Island was dat wel een bewuste keus. Maar hier bepaald door de vorige keuzes die ik maakte: wat kan 1 acteur nog aan. En hoeveel tijd is daar dan minimaal voor nodig.
Oftewel een lage ondergrens van 3 personen, een relatief hoge bovengrens: 12 personen. Hoewel ik nog niet helemaal zeker ben van dat laatste.
De tijdsduur van 2 uur (3 uur inclusief voorbereiding + nazorg) nu blijkt perfect, maar wellicht als de klant dat wil kan het korter dan wel langer maken. Maatwerk is mogelijk dus. Weer iets waar LivingTale Theater zich mee wil onderscheiden.
Hoeveel spelen van ons niet zijn onstaan op een heel specifieke vraag van een klant? Heel wat!

Om deze blog niet te lang te maken houd ik het voorlopig hierbij.
In een volgende blog wil ik stilstaan bij de de aspecten “moeilijkheidsgraad”, “doelgroep” en “prijs”.

 

Escape room: voorbeeld opdrachten

Opdrachten vormen de kern van iedere Escape Room.  Welke soorten opdrachten kun je onderscheiden? Wat maakt opdrachten spannend? Inclusief voorbeeld opdrachten van onze Escaperoom “op locatie”, “XL” en, nieuw, Escape Room Island.

Tot mijn verbazing wordt de LivingTale site buitengewoon vaak gevonden op de zoektermen “escape room voorbeeldopdrachten”, “escape room opdrachten”,  “escape room opdrachten voorbeelden” en “opdrachten escape room”. Terwijl de pagina die men dan vindt wel gaat over ons “Escape Room” spel De Ontsnapping, maar niet echt over opdrachten, laat staan voorbeelden.
Dat moet anders, besloot ik.
Bovendien: het vormt een dankbaar onderwerp voor een blog:
voorbeeld opdrachten voor een escape room.
Met mijn eigen ervaring als uitgangspunt.
In eerste instantie mijn ervaring met het maken en uitvoeren van De Ontsnapping.
Sindsdien heb ik nog een tweede escape room gemaakt en in de markt gezet:
Escape Room Island
Over dat nieuwe spel zal ik meerdere nieuwe blogs gaan schrijven.
In deze blog heb echter in een paar gevallen een extra opmerking toegevoegd over Escapoe Room Island.

escape room voorbeeldopdrachten

De belangrijkste opdracht van iedere Escape Room is natuurlijk: ontsnappen.
In het algemeen heb je daarvoor een sleutel nog. En om die sleutel te vinden moeten er een aantal raadsel ‘achtige’ problemen worden opgelost.
Vaak hebben die raadsels een relatie met het thema van de Escape Room.
Ook bij LivingTale spelen die raadsels (en de sleutel, maar daarover later) een rol.

geheim agent in de gevangenis

Bij onze Escape Room is dat thema: je bent een Geheim Agent op missie naar een verlaten eiland in de Stille Zuidzee. Maar helaas, bij landing op dat eiland ben je direct gevangen genomen…
Iedere deelnemer krijgt vooraf een deel van de ontsnappingspuzzel. En een rem om dat onmiddellijk met je medelotgenoten te delen…
Maar voor het daadwerkelijk oplossen van die puzzel is meer nodig. Zo staan er ook twee (ouderwetse) computers in de spelruimte die daarvoor gebruikt kunnen worden.
Toch vormen dit soort puzzels voor mij niet de kern van een goede Escape Room. Daarover in de volgende paragrafen.
En de puzzel zelf?  Daarover ga ik natuurlijk niets verklappen.
Voorbeelden prima, maar de echte puzzel opdrachten prijsgeven? Ik dacht het niet…

complot
deel van de puzzel: één van de bepaald antieke computers

opdracht: omgaan met tijdsdruk

Iedere Escape Room kent het omgaan met tijdsdruk als belangrijke opdracht. Voor de meeste Escape Rooms is dat tussen de 45 en 60 minuten.
Bij Escape Room De Ontsnapping van LivingTale is dat veel langer: 3 uur. En dat is dus exclusief uitgebreide instructie en evaluatie na afloop.
Minder tijdsdruk zou je denken. Nou is onze Escape Room een stuk complexer dan de doorsnee Escape Room. Maar toch…
Daarom hebben we een extra tijdsdruk element toegevoegd. Als de groep (of een team) daadwerkelijk de ontsnapping inzet, heeft het ontsnappende team(s) nog maar 15 minuten de tijd om de complete ontsnapping tot een goed eind te brengen.
En reken maar dat dat voor veel teams héél kort is…

Voor Escape Room Island is de tijdsdruk 2 uur. We hebben een aftelklok toegevoegd.
Heel simpel, maar heel effectief. En ook hier wordt 2 uur als heel kort ervaren…

opdracht: open de deur

Twee voorwaarden om te kunnen ontsnappen geven we meteen weg: de deur heeft een slot. Dat slot kan open met een sleutel. En een bom….
Maar als je de deur geopend hebt ben je er nog niet. Je zit in een gevangenis op een zeer afgelegen eiland. Dus wil je succesvol ontsnappen dan moet je ook een rescue team regelen. Maar hoe?

Bij Escape Room Island is dat een zesdelige pincode die je moet invoeren. In een computer. Eerst dacht ik dat het belangrijk was er een echte pinautomaat voor te maken. Maar dat bleek volstrekt onbelangrijk voor de deelnemers….
Natuurlijk vormt die pincode de uitkomst van diverse puzzles. Zelfs veel meer dan zes.
Om een paar te noemen:

 • een taal puzzel
 • een code puzzel
 • een visuele puzzel
 • een computer puzzel
 • een gecodeerd woord
 • geheimschrift
 • een kaart
 • een ‘cadeau’
 • diverse cryptische aanwijzingen

opdracht: vind en gebruik hulpmiddelen

In het spel kun je een bom, drugs en slaapmiddel vinden. Of waarschijnlijker: bemachtigen, van iemand dus (zie: opdracht bewakers).  Goedschiks dan wel kwaadschiks.
De bom doet sloten opengaan. Drugs en slaapmiddel zijn drankjes die vijf minuten werken. Het slaapmiddel brengt je in slaap. De drugs doen je hallucineren. Het zal duidelijk zijn dat het gebruik daarvan vooral toegepast wordt op de bewakers.

In Escape Room Island heb ik voor gekozen om de hulpmiddelen zo divers mogelijk te maken. Een schilderij, een gecodeerde brief, geheimschrift, een verdwaalde post-it. Een heel oude pc.
Maar ook een echte kluis en een blacklight.
Wat het nut is en of het überhaupt nut heeft, mag men zelf uitzoeken.


zo maar wat hulpmiddelen

opdracht: omgaan met de bewakers

Wat ons brengt op de bewakers in onze Escape Room. Het zijn er vier, gespeeld door twee acteurs: de Kolonel, de Majoor, de Luitenant en de Techneut. De wacht wordt elk kwartier gewisseld (1 bewaker per keer) zodat je vier verschillende bewakerscombinaties krijgt.
De karakters van deze vier bewakers zijn heel verschillend.
Hoe met hen om te gaan vormt daarom een zeer belangrijke opdracht binnen onze Escape Room. En maakt het spel extra leuk…


v.l.n.r.: Luitenant Majoor Gevangene Techneut en Kolonel

En voor de Escape Room Island hebben we er een schepje bovenop gedaan: 8 Bewakers.
Waar de deelnemers ook nog deels mogen beslissen wie de nieuwe wacht de bewaker wordt.

opdracht: omgaan met de gevangene

Gelukkig voor de deelnemers is er ook nog een derde acteur: de Gevangene.
Die zit al jaren in de gevangenis opgesloten. Hij is er om jullie te helpen ontsnappen.
Als het maar veilig gaat, want het is een overlever…

opdracht: keuzes maken

Je kunt alleen ontsnappen. Of als team: je bent of Amerikaan, of Rus, of Fransoos. Of met alle teams tegelijk. Dat is aan jullie. Maar niet alle teams zijn elkaars vrienden…
Maar je krijgt ook nog een individuele opdracht. Je bent een Geheim Agent die op een geheime missie is gestuurd. Die missie moet je in de gevangenis volbrengen. Aan jou om te beslissen hoe belangrijk die missie is. Misschien zelfs wel belangrijker dan het succesvol ontsnappen…

Ook in Escape Room Island zitten dergelijke keuzes. Alleen hier heb ik er voor gekozen dat er ook alternatieve manieren om te ontsnappen zijn dat het invoeren van de pincode. Alleen al het feit dat de deelnemers dat weten maakt het extra spannend en uitdagend.
Ik kan het zeker aanbevelen.

lees ook mijn blog:
een escape room zelf maken: hoe doe je dat

Escape Room XL: groter en langer – en intensiever?

Escape Room XL LivingTale:

 niet alleen met meer deelnemers, maar ook langer. 5-21 deelnemers; 4-5 uur.
En met veel meer lagen door het gebruik van acteurs.
Nieuw: een editie voor bij u Thuis! Met 1 acteur, duur 3 uur – ontsnap tijd 2 uur, voor 3 – 12 deelnemers. 

Escape Room XL: gefeliciteerd met beginnen van de grootste escape room van Nederland en nog wel voor grote groepen en 4 uur lang.
Ziet er spannend uit met die grote vervallen hal en een oude tandarts stoel in het midden.
Alleen jammer dat ik nou niet te weten kom hoe groot een groep dan is, en hoe het verder gaat. Meer dan een prijs pp van € 47,50 kom ik niet te weten.

Ook gefeliciteerd, Escape Room Bunschoten, dat jullie in 2013 de eerste escape room in de Benelux waren. Alleen ehhh in 1997 (echt waar) ontstond al onze escape room. Voor groepen tussen 5 en 21 deelnemers. Duur: 4 – 5 uur*.
Alleen noemden we het De Ontsnapping. Dom hè.

teambuilding-74
De Ontsnapping: moment tijdens de briefing

Ja, zo gaat dat.

Maar, zult u zeggen, die Ontsnapping van jullie is helemaal geen escape room. Dat spel van jullie is met acteurs en zo….
In De Ontsnapping word je opgesloten in een gevangenis. Symbolisch, dat wel, je kunt zo naar buiten lopen (of naar de wc, wat gebruikelijker is).
Samen moet je een puzzel oplossen. Sleutels en codes zoeken, dan wel bemachtigen. En als je 4 uur na de start niet ontsnapt bent, ben je voor eeuwig opgesloten…
Tsja, volgens mij heb ik nu toch echt een Escape Room XL beschreven.

complot
klassiek: deel van de technische puzzel –

ook in de Ontsnapping

escape room XL: veel extra’s

Toch zit ik een beetje te stangen (of veel, naar gelang je belang in de escape room business).
Wij hebben geen ‘room’ die je kunt boeken. Je moet in principe zelf de ruimte regelen. En we doen niet aan individuele aanmeldingen.
Maar we bieden wèl heel veel extra:

•    we spelen het op een locatie van jullie keuze**
•    3 acteurs in 5 rollen die je begeleiden
•    niet alleen een technische, maar ook een sociale puzzel
•    competitie tussen 3 teams (hoeft niet, mag wel)
•    zonder samenwerken lukt het echt niet
•    beeldvorming tussen de teams als extraatje
•    naast de ontsnap-opdracht ook individuele opdrachten
•    een uitgebreide èn leuke briefing
•    een tussen-evaluatie om je weer/verder op weg te helpen
•    een intensieve eindevaluatie
•    evaluatie eventueel ook op teamkwaliteiten en leiderschap
•    op een aantal facetten op maat gemaakt voor iedere groep
•    en niet eens zó duur

Dat laatste: “niet zo duur” –
Beetje naar ons toe gerekend: een spel voor 18 deelnemers in de buurt van Groningen kost je ‘slechts’ € 41,67 pp exclusief, en € 44,17 pp inclusief btw.

teambuilding-85
de Kolonel krijgt het er warm (en benauwd?) van…

Oh ja, wat ik, denk ik, nog het meest bijzondere vind: we hebben onze Escape Room nu ruim 100 keer gespeeld…. en hij gaat elke keer weer anders. Na elke editie zeggen na afloop tegen elkaar: goh, dit is nog nooit eerder vertoond, echt waar. Dat maakt het voor ons, spelers, ook zo leuk om het te blijven spelen.

Escape Room Island: een escape room bij u thuis

Nieuw!

Het succes van Escape Room de Ontsnapping smeekte om ‘meer meer meer’…
Dus heb ik een nieuwe Escape Room ontworpen.  Met succes:
lees de reviews:  Feedback Company
Aangepast aan de verwachtingen van de klassieke escape room: samen met een groepje ontsnappen uit een kamer met een klok die afloopt.
Natuurlijk is onze Escape Room er één met een acteur. Die hier zelfs 8 verschillende rollen voor zijn rekening neemt.
Met heel veel puzzels zoals u dat in een escape room gewend bent.
Maar ook extra:

 • meer verschillende manieren om te ontsnappen
 • duur 2 uur, inclusief uitleg en debriefing 3 uur
 • bij u thuis in de huiskamer
 • of op een andere locatie naar keus
 • met professionele begeleiding

Escape Room Island

en lees ook mijn blog:
een Escape Room zelf maken

 

* 4-5 uur is afhankelijk van hoe snel het laatste team ontsnapt is, en is inclusief briefing en evaluatie. Wij zijn daarnaast nog ongeveer een uur van te voren bezig om de ruimte klaar te maken.
** de ruimte moet wel aan een aantal eenvoudige eisen voldoen, zoals niet te klein, een ruimte voor de acteurs om zich om te kleden, en geen last/overlast van/voor derden