Categoriearchief: interactieve spelen

Altijd met veel acteurs. Intensieve teambuildingspelen: spannend en spiegelend.
Veel Moorddiners, Detectivespelen en Maffiaspelen.
Maar ook theaterdiners als ‘met Soap Sterren aan Tafel’ en ‘het Live Reality Huis Thuis’.

Een Escape Room zelf maken: hoe doe je dat

Hoe doe je dat: een Escape Room zelf maken. In deze handleiding behandel ik de eerste vraag die je je als maker moet stellen: wat maakt jouw escape room bijzonder en (bij voorkeur) uniek.
Ik behandel de volgende aspecten: thema, begeleiding, locatie, omvang, moeilijkheidsgraad, doelgroep en prijs.

een escape room zelf maken: het waarom van deze handleiding

“Hoe doe je dat nou,” vragen mensen mij vaak: “een escape room maken:  jij hebt er zelf al twee gemaakt”. Tja, dat is waar. Al zijn die escape rooms van mij wel héél bijzonder. Nou ja, afwijkend van wat ‘normaal’ is dan. Ik wil me zelf niet al te veel op de borst kloppen.
Maar ik deel mijn ervaring en kennis graag met anderen. Bovendien is het een leuk onderwerp voor een blog. Dus vooruit: daar gaan we!.

Wat maakt jouw escape room bijzonder / uniek

De eerste vraag die je moet stellen vóór je begint is: “wat gaat mijn escape room bijzonder en uniek maken ten opzichte van andere escape rooms”.
Belangrijk, want er zijn al heel veel escape rooms.

alleen voor vrienden en familie?
Nou kan het zijn dat je zegt: voor mij is dat helemaal niet belangrijk. Mijn escape room is alleen bedoeld voor vrienden en familie en zo, dus uniek hoeft het niet te zijn.
Duidelijk. Maar óók dat vormt het uitgangspunt voor het maken van je eigen escape room. Juist dàt maakt jouw escape room uniek. Een escape room voor een heel specifieke doelgroep -familie en vrienden-  en in principe voor eenmalig gebruik.
Toch ook hier een tip: maak gebruik van dat gegeven en betrek je vrienden vanaf het begin bij het maken van je escape room. Geef ze steeds wat informatie over hoe ver je bent en geef ze regelmatig ‘teasers’. Leuk voor jezelf. En de opgebouwde spanning zal zich later zeker uitbetalen!

keuzes maken
Er zijn in mijn ogen een aantal facetten waarop je je escape room uniek en bijzonder kan maken.
Ik onderscheid de volgende zes:

 • thema
 • begeleiding
 • locatie
 • omvang
 • moeilijkheidsgraad
 • doelgroep
 • prijs

In deze blog behandel ik de eerste viere  en gebruik mijn eigen Escape Rooms als voorbeeld:
Escape Room de Ontsnapping
en
Escape Room Island

escape room thema

Als je de bestaande Escape Room bedrijven mag geloven is het thema van een escape room het belangrijkste onderscheidende kenmerk.
Laat ik het nou daar heel erg mee oneens zijn…
Natuurlijk: het thema van een escape room is heel erg belangrijk. Het is zelfs duidelijk dat, als het thema niet goed is uitgewerkt, je in de eerste plaat daarop in reviews wordt afgerekend.
Dat maakt een goed thema een eerste vereiste, maar maakt niet het ‘onderscheid’.  En al helemaal niet uniek, want je kan het haast zo gek niet bedenken of er is voor een thema wel een escape room te vinden.

Mijn ervaring is echter dat, als je een uniek en/of onderscheidende escape room wilt maken (en dat wil je, toch?) je niet met je thema  hoeft te beginnen. Het zit dan zelfs al snel alleen maar in de weg. Heb je een echt goed concept bedacht, dan volgt het thema dat je (daarna) kiest als ‘vanzelf’.
In zeg maar een soort van tweede ronde. Als ik eerlijk ben is veel van wat ik bij Escape Room Island bedacht heb pas achteraf ingebed in het thema. En te horen naar de enthousiaste reacties heb ik dat goed gedaan.
Voor mij bewijst het dat, om een voorbeeld te noemen, al je puzzels niet exact op het thema hoeven aan te sluiten. Als je maar de illusie geeft dat het wel zo is…
Want waar het om gaat is de beleving van de deelnemers!


binnen je rol de groep aansturen – hier de Soldaat annex Verpleger

escape room begeleiding

Dat geldt niet voor je begeleiding van een escape room: hoe je de deelnemers voorbereid, helpt als ze vastlopen, rekening houdt met hun niveau en last bust not least: ruimte hebt voor nazorg.
Ook dit is iets waar je op reviews wordt afgerekend.
En juist hier kun je iets toevoegen aan wat ‘gebruikelijk’ is.
Bijna alle escape rooms geven namelijk alleen een erg korte uitleg van te voren, slechts een enkele tip als je vastloopt, en al helemaal geen nazorg.

Bij mijn Escape Room De Ontsnapping focus ik op teambuilding. Daarom een intensieve voorbereiding inclusief team’vorming’, een tussenevaluatie en een intensieve nabespreking. Naast natuurlijk de persoonlijke begeleiding van de acteurs. Ik heb er zelfs een extra acteur aan toegevoegd die ‘ook maar een gevangene’ is….

Bij het ontwikkelen van mijn Escape Room Island was dìt het eerste wat voor mij voorop stond:
mijn keuze voor een acteur als begeleider.
Omdat ik acteur ben en omdat LivingTale Theater draait om acteurs een logische keus natuurlijk. Maar toch.
Dat je ervoor kiest dat één persoon één groep begeleid stond voor mij voorop.
Alleen dàn kun je een optimale en persoonlijke begeleiding garanderen.

escape room locatie

De locatie van een escape room vormt voor veel nieuwe en bestaande bedrijven een belangrijk onderscheidend kenmerk. In heel veel plaatsen heb je er al één. Maar nog lang niet overal.
Daarnaast is hòe je je escape room inricht van groot belang. Ook hierin tracht iedereen zich te onderscheiden. En ook daar lees je vaak de nodige kritiek als het niet perfect is. Of lof als dat het wel is.

Ik heb er voor gekozen een ietwat ander invalshoek te kiezen.
In de hoop juist dáármee onderscheidend en uniek te zijn. Maar ook omdat investeren in een duur pand met een perfecte inrichting voor ons gewoon niet haalbaar is…

Ik richt me op de eigen locatie van de klant. Bij Escape Room Island zelfs de woonkamer als het particulieren betreft.
We hebben ervoor gekozen om naar de klant toe te komen. Diens huiskamer als escape room ‘om te vormen’. Of diens kantine. Of een zaaltje van een restaurant van diens keuze.

En wat blijkt…
Door voor een acteur als begeleider te kiezen speelt het helemaal niet meer dat de inrichting niet is aangepast aan het thema.
De attributen die je meeneemt zijn ruim voldoende…
Als je ook daar natuurlijk de nodige aandacht aan besteed.


een paar attributen die de sfeer maken bij een escape room thuis

omvang van je escape room

De meeste escape rooms zijn voor groepen van gemiddeld 6 personen en duren bijna allemaal 1 uur.
Zeker, er zijn uitzonderingen. Maar juist dat maakt dat er winst valt te behalen als je daarvan afwijkt.
Zo zijn er diverse aanbieders waarbij 2 of meer teams tegen elkaar (parallel) kunnen spelen. De beste wint hoewel er niet echt tegen elkaar wordt gespeeld.

Wij hebben er voor gekozen om ook hier af te wijken van de norm. Bij  Escape Room De Ontsnapping gewoon omdat we de eerste waren (1997) en er geen norm was: 5 tot 21 deelnemers en een duur van 4-5 of 6-7 uur naar gelang de versie.

Bij onze Escape Room Island was dat wel een bewuste keus. Maar hier bepaald door de vorige keuzes die ik maakte: wat kan 1 acteur nog aan. En hoeveel tijd is daar dan minimaal voor nodig.
Oftewel een lage ondergrens van 3 personen, een relatief hoge bovengrens: 12 personen. Hoewel ik nog niet helemaal zeker ben van dat laatste.
De tijdsduur van 2 uur (3 uur inclusief voorbereiding + nazorg) nu blijkt perfect, maar wellicht als de klant dat wil kan het korter dan wel langer maken. Maatwerk is mogelijk dus. Weer iets waar LivingTale Theater zich mee wil onderscheiden.
Hoeveel spelen van ons niet zijn onstaan op een heel specifieke vraag van een klant? Heel wat!

Om deze blog niet te lang te maken houd ik het voorlopig hierbij.
In een volgende blog wil ik stilstaan bij de de aspecten “moeilijkheidsgraad”, “doelgroep” en “prijs”.

 

Teambuilding Opdrachten: spannend spiegelend & intensief

Opdrachten vormen de kern en de kracht van teambuilding. Maar wat maakt een teambuilding opdracht een effectieve opdracht? En spannend en intensief? Spelregels èn een intrigerend thema!

teambuilding: voorbeeld opdrachten

In deze blog zal aan de hand van vier voorbeelden uitleggen aan welke teambuilding opdrachten je kunt denken en wat ze effectief maakt.
De voorbeelden die ik gebruik zijn:

De eerste twee zijn onze eigen meest intensieve Teambuildingspelen

teambuilding opdrachten

Teambuilding opdrachten vormen de motor van iedere teambuilding. Ik onderscheid de hoofdopdracht en nevenopdrachten.
De hoofdopdracht ligt  in feite altijd voor de hand. Maar het maakt wel of de deelnemers ‘in beweging’ komen.
De nevenopdrachten scheppen het kader. Of spelregels, want dat zijn het in de praktijk.

Elke teambuilding opdracht of activiteit is in wezen schatplichtig aan de eerste en meest bekende: het bouwen van een vlot. Daarom begin met deze teambuilding ervaring.

opdracht: bouw een vlot

De opdracht is natuurlijk “bouwen een vlot”
Een werkend vlot waar iedereen op kan, natuurlijk.
Daarom de aanvulling: “en vaar daarmee met iedereen naar de overkant”.

De spelregels of aanvullende opdrachten maken het spannend:
Gebruik de materialen en hulpmiddelen die aanwezig zijn, daar moeten jullie het mee doen.
En: jullie moeten het samen doen.
En je moet binnen een bepaalde tijd doen.

opdracht: ontsnap

Kijken we naar Escape Room de Ontsnapping dan is de hoofdopdracht: ontsnap uit de gevangenis samen met je team.

opdracht: wordt het rijkste team

Bij het Goksyndicaat is dat: jouw team wordt het rijkste team.
En de aanvullingen die het extra spannend maken:
Als jullie vijand wint verliezen jullie.
En….  als je vrienden winnen zijn jullie ‘second best’.

opdracht: leg je eigen vierkant

De simpelste teambuilding spelen hebben de eenvoudigste  opdrachten, maar zonder uitleg nogal onbegrijpelijk. Dus eerst hoe het Vierkantenspel werkt:
Papieren vierkanten worden in ongelijke stukken verdeeld. Net zoveel vierkanten als er deelnemers zijn, maar wel op dezelfde manier verknipt.
Iedereen krijgt een aantal delen, maar daarvan kan geen vierkant gemaakt worden.
Opdracht: zorg dat iedereen een vierkant voor zich heeft liggen.
Spelregels: Er mag niet gepraat worden. Je mag alleen een deel van je zelf weggeven, niet nemen.

effectieve teambuilding opdrachten spiegelen

Het antwoord op de vraag wanneer een teambuilding opdracht effectief is in wezen heel simpel: wanneer ze spiegelend werken. Wanneer ze het team uit zijn ‘comfortzone’ halen en laten zien hoe ze dagelijks functioneren. Maar dan met een glimlach. Want ach: het was de teambuilding opdracht die maakte dat….
Dat uit je ‘comfortzone’ gehaald worden is erg belangrijk. Je moet immers niet het gevoel krijgen dat je ‘aan het werk bent’. Maar daar zit ook een valkuil. Het moet wel voor iedereen ongeveer gelijk zijn. Samen een taart bakken, en één van het team is een ‘meesterbakker’…
Ook leuk, maar het levert een compleet andere ervaring op.
Dus eigenlijk zou de titel van deze blog moeten zijn:

Teambuilding Opdrachten: spannend, intensief … en spiegelend

maar dat bekt veel minder…
Bovendien suggereert spannen spiegelend & intensief dat teambuilding opdrachten spannend zijn omdat ze spiegelen, wat leidt tot een intensieve ervaring. Wat natuurlijk ook weer waar is. Toch?

voorwaarde voor opdrachten: origineel en stimulerend

Bovendien… Bij zo’n opdracht loop je sowieso het risico dat je teamleden hebt die bakken vreselijk leuk vinden, teamleden die het haten, en teamleden die er neutraal in staan maar in het geheel geen ervaring hebben.
Daarom is het ook zo belangrijk dat je opdracht origineel en stimulerend moet zijn. Voor (bijna) iedereen.
Laat we wel wezen: niemand heeft ervaring als geheim agent, en bijna niemand in het bouwen van vlotten, of het wedden op paarden (het Goksyndicaat).

voor teambuilding oefeningen lees de blog:

teambuilding oefeningen

Teambuilding oefeningen voor een beter team, of?

Teambuilding Oefeningen bieden een leuke en spannende manier om het functioneren van je team te verbeteren. Oefening baart kunst. Maar kun je eigenlijk teambuilding wel ‘oefenen’? Wat mag je verwachten en wat juist niet. En… hoe intensief wil je aan het “team builden”?

teambuilding oefeningen

In deze blog zal aan de hand van vier voorbeelden uitleggen aan welke teambuilding oefeningen je kunt denken en wat ze effectief maakt.
Maar eerst geef ik drie dimensies van teambuilding dat maakt of, en wanneer, je ‘teambuilding oefeningen’ kunt inzetten.
De voorbeelden die ik gebruik zijn:

De eerste twee zijn onze eigen meest intensieve Teambuildingspelen

kun je teambuilding wel oefenen?

Nee, teambuilding kun je niet oefenen. Teambuilding is het proces waarin je het team effectiever maakt. Je biedt inzicht in de sterke en zwakke kanten van het opereren als team.
En eventueel oefen je een aantal vaardigheden die het functioneren van een team bevorderen.  Zoals samenwerken.

intensiteit van teambuilding: 3 niveaus

Tegenwoordig wordt een evenement of activiteit als heel snel teambuilding genoemd.
Om wat helderheid te verschaffen onderscheid ik drie niveaus:

 • teambuilding als ervaring
 • teambuilding als spiegel
 • teambuilding als training

teambuilding als ervaring

Uitgangspunt  is om een samen een spannende ervaring met elkaar te delen. Buiten de normale werksfeer.
Doordat het niet werkgerelateerd is leer je bovendien je collega’s op een heel andere manier kennen. En ontdek je facetten van iemand die nieuw voor je zijn.
Doel is de band met elkaar te versterken.
Heel veel activiteiten zijn hier voor geschikt. Het mag alleen geen individuele activiteit zijn, want dan schiet je je doel voorbij. Een workshop schilderen bijvoorbeeld. Je leert dan wel nieuwe aspecten van iemand kennen, maar je bent hoofdzakelijk individueel bezig. Leuk als groepsuitje, maar geen teambuilding.
Van oorsprong wordt “teambuilding als ervaring” niet als teambuilding gezien (denk aan het vlot bouwen). Binnen LivingTale noemen we het “Teambuilding Light”.

teambuilding als spiegel

Uitgangspunt is om samen iets te ondernemen dat niet werkgerelateerd is maar wel de manier van werken binnen het team zichtbaar te maken. Idee is dat het de organisatie (team) cultuur bloot legt op een voor de deelnemers zeer herkenbare wijze zonder dat dit als bedreigend ervaren wordt. Want het is ‘geen werk’. Het werkt dus als een spiegel voor het team. Essentieel is wel dat het geëvalueerd wordt. Bij voorkeur met een ervaren gespreksleider die het team daarvoor ook geobserveerd heeft.
Escape Room de Ontsnapping, Het Goksyndicaat en Bouw een Vlot zijn goede voorbeelden.

teambuilding als training

Uitgangspunt is om de sterke kanten ven het team optimaal te benutten en aan de zwakke te gaan werken. Vaak is het voorhouden van een spiegel al voldoende. Maar in feite oefen je daarmee nog niet. Dat doe je door dat te trainen. Een ervaring zoals de vorige kan. Het verschil is dat dat je vooraf afspreekt waar je als team op focust. Wat wil je versterken, wat moet beter.
Binnen de twee spelen van ons die ik hier besproken heb zit een  tussenevaluatie. Die werkt een beetje zoals hier beschreven.
Wat bij ons wel een optie is, is een spel vooraf. Dat is dan minder intensief, maar laat wel bijvoorbeeld individuele sterke en zwakke kanten zien. In het echte spel daar dan mee aan de slag gaan.
Of door de Ontsnapping te laten beginnen met een ‘voorspel’ gestructureerde omgeving zonder tijdsdruk (het tekenen van de kaart van het eiland). Daast de ongestructureerde omgeving (chaos) met tijdsdruk van de ‘echte’ ontsnapping.
Wat gebruikelijker is, is echter dat je op slechts één aspect oefent (traint).
Bijvoorbeeld de samenwerking. Of het benutten van ieders capaciteiten. De betrokkenheid van iedereen behouden. Het “Vierkantenspel” is hiervan een mooi voorbeeld.

teambuilding oefeningen

Zijn onze Teambuilding Spelen en het Vlotten Bouwen oefeningen?
Een oefening is iets zoals bij voetballen de bal hoog houden. Een potje vijf tegen vijf meer een spel. Bij oefeningen is er in het algemeen sprake van één vaardigheid die geoefend wordt. Teambuilding is juist de complexe samenspel van een heel scala aan vaardigheden. Ik noem dat dus liever een spel. Maar hier heten het dus: oefeningen….

teambuilding spelen – oefeningen LivingTale

Om een paar voorbeelden te geven, bij twee genoemde teambuildingspelen van LivingTale spelen de volgende de vaardigheden een belangrijke rol:

 • samenwerken
 • leidinggeven
 • informatie verzamelen
 • informatie analyseren
 • maken van een plan en uitvoeren
 • sociale initiatieven nemen
 • het team bij elkaar houden en delen van informatie
 • stimuleren van betrokkenheid

teambuilding ‘oefening’ de Ontsnapping

Bij De Ontsnapping komen daar nog bij:

 • omgaan met culturele verschillen, vooroordelen, achterdocht
 • omgaan met de spanning tussen groepsopdracht en individuele opdrachten

teambuilding ‘oefening’ het Goksyndicaat

en bij Het Goksyndicaat:

 • ieders kwaliteiten benutten
 • kiezen van en omgaan met een leiderschapsstijl
 • omgaan met individuele verschillen in niveau/begrip
 • informatie verzamelen en analyseren
 • ontwikkelen van een plan van aanpak en dit uitvoeren
 • tactisch handelen
 • samenwerken/onderhandelen tussen teams
Dat krijg je echt niet gedaan in een oefening, maar wel in een spel…

teambuilding oefening Vierkant Leggen

Het Vierkantenspel daarentegen is duidelijk wel een oefening: in samenwerken.
Hier heel kort hoe het Vierkantenspel werkt.

Papieren vierkanten worden in ongelijke stukken verdeeld. Net zoveel vierkanten als er deelnemers zijn, maar wel op dezelfde manier verknipt.
Iedereen krijgt een aantal delen, maar daarvan kan geen vierkant gemaakt worden.
Opdracht: zorg dat iedereen een vierkant voor zich heeft liggen.
Spelregels: Er mag niet gepraat worden. Je mag alleen een deel van je zelf weggeven, niet nemen.

Een prima oefening om zelf te ervaren hoe je team samenwerkt.
Maar zeker ook aanbevolen om met observatoren te werken.
Waar de teambuilding spelen dan weer ongeschikt voor zijn…


een team in Het Goksyndicaat druk bezig
met het inventariseren van informatie

zie ook:
teambuilding opdrachten

Omgaan met veiligheid op de werkvloer

Omgaan met veiligheid op de werkvoer. Elkaar aanspreken op (on)veilig gedrag.
Herkennen van veilige en onveilige situaties. Teambuildingspel en theater vormen.

veiligheid op de werkvloer: theater op maat

Veiligheid als thema voor bijeenkomsten: een dankbaar onderwerp voor theater maatwerk. Sterker: het is het thema dat we het meest maatwerk voor hebben gemaakt. Voor de meest uiteenlopende beroepsgroepen en organisaties: voor de bouw, voor de zorg, de overheid. Voor de afvalverwerking en de chemie, voor gemeenten en justitie.
In bijna alle maatwerk mogelijkheden die we in huis hebben. Speciaal daarvoor zelfs ontwikkeld in enkele gevallen. Zelfs in spelvorm. Dat spel was zelfs zo succesvol dat we er een teambuildingspel van maakten: Bouwspel SafetyGame Veilig Bouwen.
Daar wil ik dan zo ook mee beginnen.

Maar eerst nog even de opzet van deze blog. Aan de hand van de theater maatwerk vormen die we hebben ontwikkeld geef ik één voorbeeld. Heel kort de vorm en daarna een beschrijving hoe het er uitzag inclusief foto en een link naar het project in kwestie:

 • teambuildingspel & safetygame
 • discussietheater
 • regietheater (verbetertheater)
 • verbetertraining
 • foutenfestival
 • improvisatie theater*
 • theateract & walking-around*
 • de directiescène*
 • nepspeech*
 • productpresentatie*
  * vindt u in de volgende blog

Teambuildingspel & safetygame Veilig Bouwen

Van APM Terminals kwam het verzoek om een spel te maken voor de ontwikkelaars van de Containerterminal op de Tweede Maasvlakte. Er was nog niets gebouwd, maar ze wilden graag hun medewerkers laten ervaren hoe het is om met veiligheid en regels om te gaan.
Ik bedacht een spel met dozen en latjes. Eerste fase was het maken van een ontwerp. Tweede fase het (na)bouwen van dat ontwerp door een ander team. Maar dan wel volgens strikte veiligheidsregels. Regels die voor iedereen nieuw waren, maar wel ‘logisch’.

Het spel was zo succesvol dat we besloten er een teambuildingspel van te maken.
Na een paar aanpassingen was het zelfs geschikt voor kleine en grote groepen.
Toegevoegd werd de dimensie competitie versus samenwerken.
In de competitie fase is snelheid het belangrijkst. Het team dat het eerste klaar is wint. De bouwers bouwen dus zo snel mogelijk, de controleurs vertragen door ‘Pietje Precies’ te zijn.
De samenwerkfase gaat juist uit van kwaliteit. Controleurs en Bouwers werken samen om een zo mooi mogelijke uitbreiding te maken. Zonder dat aan de veilgheid afbreuk wordt gedaan natuurlijk…

teambuilding-129
safetygame zoals gespeeld bij APM Terminals
SafetyGame en TeambuildingSpel Veilig Bouwen

discussietheater en veiligheid

Onze eerste maatwerk opdracht rond veiligheid is van lang geleden: 2001.
Alle medewerkers van HBG Bouw (nu BAM) kregen een cursusdag waar wij het theater voor verzorgden. In kleine groepjes ging men daarna uiteen om aan de hand van stellingen èn onze scène te praten over hoe om te gaan met veiligheid. In onze scène wegens de afwezigheid van een roltrap de klus onveilig klaren. Met alle gevolgen van dien. Het interessante aan deze scène is dat niet zozeer degene centraal staat die onveilig werkt, maar zijn collega die niet ingrijpt en de baas die het laat gaan.
Inmiddels is het een tophit, en met name veel gebruikt voor kantoor situaties. En voeren we het bij voorkeur uit als (kort) Verbetertheater.

veiligheid-in-de-bouw
uit die tijd zijn geen foto’s beschikbaar maar wel een filmpje (still):
hier het ‘ongeval’
discussietheater: meer info

regietheater en veiligheid

Verbetertheater, ook bekend als regietheater: het publiek krijgt de joystick van één van de acteurs in handen.
Voor Bekaert schreven we onder andere de verbetertheaterscène “Helemaal nieuw en geweldig”:
De nieuwe machine produceert geweldig, alleen, helaas, met te veel stof en te veel lawaai. Iedereen is het daarover eens. Toch gebeurt er niets. Hoe vaak het ook ter sprake komt.
Het is aan de toeschouwers om daar wat aan te veranderen.

maatwerk_161
verbetertheater voor Bekaert Combustion Technology

regietheater: meer info

verbetertraining en veiligheid

“Verbetertraining” werkt met twee acteurs die (afwisselend) beide rollen van een gespreksoefening op zich nemen. Het spel van de acteurs is daarbij (zoals bij trainingsacteurs gebruikelijk) zo natuurgetrouw mogelijk.
Voor Careander hebben we tweemaal een workshop “aanspreken op onveilig gedrag” gegeven.

verbetertraining
verbetertraining voor Careander

verbetertraining: meer info

Foutenfestival en veiligheid

Vaak is het eerste onderwerp wat een opdrachtgever noemt bij het thema veiligheid het (niet) dragen van een veiligheidshelm. Maar een helm draag je of je draagt hem niet. Zeker voor Verbetertheater is het daarmee niet geschikt.
Toch zijn dit soort regels heel erg belangrijk voor organisaties. Het kan ze maken of breken.
Soms zijn het er zelfs heel veel: regels rond veiligheid. Daarvoor hebben we een speciale theatervorm ontwikkeld: het foutenfestival. Zo werkt het:
De acteurs maken een hele serie van fouten achter elkaar.
De zaal is in 2 kampen verdeeld die beide stop mogen roepen bij een fout,
De (vak)jury beoordeelt of de “stop” terecht was: zo ja dan krijgt dat kamp een punt, zo nee een minpunt. Iedereen in de zaal mag slechts één keer stop roepen.

maatwerk_146
van rechts naar links: acteurs, spelleider, jury, puntentelling
foutenfestival voor Man & Mach
verbetertheater: meer info

voor meer omgaan met veiligheid:

lees deel 2:

 • improvisatie theater
 • theateract & walking-around
 • de directiescène
 • nepspeech
 • productpresentatie

Escape room: voorbeeld opdrachten

Opdrachten vormen de kern van iedere Escape Room.  Welke soorten opdrachten kun je onderscheiden? Wat maakt opdrachten spannend? Inclusief voorbeeld opdrachten van onze Escaperoom “op locatie”, “XL” en, nieuw, Escape Room Island.

Tot mijn verbazing wordt de LivingTale site buitengewoon vaak gevonden op de zoektermen “escape room voorbeeldopdrachten”, “escape room opdrachten”,  “escape room opdrachten voorbeelden” en “opdrachten escape room”. Terwijl de pagina die men dan vindt wel gaat over ons “Escape Room” spel De Ontsnapping, maar niet echt over opdrachten, laat staan voorbeelden.
Dat moet anders, besloot ik.
Bovendien: het vormt een dankbaar onderwerp voor een blog:
voorbeeld opdrachten voor een escape room.
Met mijn eigen ervaring als uitgangspunt.
In eerste instantie mijn ervaring met het maken en uitvoeren van De Ontsnapping.
Sindsdien heb ik nog een tweede escape room gemaakt en in de markt gezet:
Escape Room Island
Over dat nieuwe spel zal ik meerdere nieuwe blogs gaan schrijven.
In deze blog heb echter in een paar gevallen een extra opmerking toegevoegd over Escapoe Room Island.

escape room voorbeeldopdrachten

De belangrijkste opdracht van iedere Escape Room is natuurlijk: ontsnappen.
In het algemeen heb je daarvoor een sleutel nog. En om die sleutel te vinden moeten er een aantal raadsel ‘achtige’ problemen worden opgelost.
Vaak hebben die raadsels een relatie met het thema van de Escape Room.
Ook bij LivingTale spelen die raadsels (en de sleutel, maar daarover later) een rol.

geheim agent in de gevangenis

Bij onze Escape Room is dat thema: je bent een Geheim Agent op missie naar een verlaten eiland in de Stille Zuidzee. Maar helaas, bij landing op dat eiland ben je direct gevangen genomen…
Iedere deelnemer krijgt vooraf een deel van de ontsnappingspuzzel. En een rem om dat onmiddellijk met je medelotgenoten te delen…
Maar voor het daadwerkelijk oplossen van die puzzel is meer nodig. Zo staan er ook twee (ouderwetse) computers in de spelruimte die daarvoor gebruikt kunnen worden.
Toch vormen dit soort puzzels voor mij niet de kern van een goede Escape Room. Daarover in de volgende paragrafen.
En de puzzel zelf?  Daarover ga ik natuurlijk niets verklappen.
Voorbeelden prima, maar de echte puzzel opdrachten prijsgeven? Ik dacht het niet…

complot
deel van de puzzel: één van de bepaald antieke computers

opdracht: omgaan met tijdsdruk

Iedere Escape Room kent het omgaan met tijdsdruk als belangrijke opdracht. Voor de meeste Escape Rooms is dat tussen de 45 en 60 minuten.
Bij Escape Room De Ontsnapping van LivingTale is dat veel langer: 3 uur. En dat is dus exclusief uitgebreide instructie en evaluatie na afloop.
Minder tijdsdruk zou je denken. Nou is onze Escape Room een stuk complexer dan de doorsnee Escape Room. Maar toch…
Daarom hebben we een extra tijdsdruk element toegevoegd. Als de groep (of een team) daadwerkelijk de ontsnapping inzet, heeft het ontsnappende team(s) nog maar 15 minuten de tijd om de complete ontsnapping tot een goed eind te brengen.
En reken maar dat dat voor veel teams héél kort is…

Voor Escape Room Island is de tijdsdruk 2 uur. We hebben een aftelklok toegevoegd.
Heel simpel, maar heel effectief. En ook hier wordt 2 uur als heel kort ervaren…

opdracht: open de deur

Twee voorwaarden om te kunnen ontsnappen geven we meteen weg: de deur heeft een slot. Dat slot kan open met een sleutel. En een bom….
Maar als je de deur geopend hebt ben je er nog niet. Je zit in een gevangenis op een zeer afgelegen eiland. Dus wil je succesvol ontsnappen dan moet je ook een rescue team regelen. Maar hoe?

Bij Escape Room Island is dat een zesdelige pincode die je moet invoeren. In een computer. Eerst dacht ik dat het belangrijk was er een echte pinautomaat voor te maken. Maar dat bleek volstrekt onbelangrijk voor de deelnemers….
Natuurlijk vormt die pincode de uitkomst van diverse puzzles. Zelfs veel meer dan zes.
Om een paar te noemen:

 • een taal puzzel
 • een code puzzel
 • een visuele puzzel
 • een computer puzzel
 • een gecodeerd woord
 • geheimschrift
 • een kaart
 • een ‘cadeau’
 • diverse cryptische aanwijzingen

opdracht: vind en gebruik hulpmiddelen

In het spel kun je een bom, drugs en slaapmiddel vinden. Of waarschijnlijker: bemachtigen, van iemand dus (zie: opdracht bewakers).  Goedschiks dan wel kwaadschiks.
De bom doet sloten opengaan. Drugs en slaapmiddel zijn drankjes die vijf minuten werken. Het slaapmiddel brengt je in slaap. De drugs doen je hallucineren. Het zal duidelijk zijn dat het gebruik daarvan vooral toegepast wordt op de bewakers.

In Escape Room Island heb ik voor gekozen om de hulpmiddelen zo divers mogelijk te maken. Een schilderij, een gecodeerde brief, geheimschrift, een verdwaalde post-it. Een heel oude pc.
Maar ook een echte kluis en een blacklight.
Wat het nut is en of het überhaupt nut heeft, mag men zelf uitzoeken.


zo maar wat hulpmiddelen

opdracht: omgaan met de bewakers

Wat ons brengt op de bewakers in onze Escape Room. Het zijn er vier, gespeeld door twee acteurs: de Kolonel, de Majoor, de Luitenant en de Techneut. De wacht wordt elk kwartier gewisseld (1 bewaker per keer) zodat je vier verschillende bewakerscombinaties krijgt.
De karakters van deze vier bewakers zijn heel verschillend.
Hoe met hen om te gaan vormt daarom een zeer belangrijke opdracht binnen onze Escape Room. En maakt het spel extra leuk…


v.l.n.r.: Luitenant Majoor Gevangene Techneut en Kolonel

En voor de Escape Room Island hebben we er een schepje bovenop gedaan: 8 Bewakers.
Waar de deelnemers ook nog deels mogen beslissen wie de nieuwe wacht de bewaker wordt.

opdracht: omgaan met de gevangene

Gelukkig voor de deelnemers is er ook nog een derde acteur: de Gevangene.
Die zit al jaren in de gevangenis opgesloten. Hij is er om jullie te helpen ontsnappen.
Als het maar veilig gaat, want het is een overlever…

opdracht: keuzes maken

Je kunt alleen ontsnappen. Of als team: je bent of Amerikaan, of Rus, of Fransoos. Of met alle teams tegelijk. Dat is aan jullie. Maar niet alle teams zijn elkaars vrienden…
Maar je krijgt ook nog een individuele opdracht. Je bent een Geheim Agent die op een geheime missie is gestuurd. Die missie moet je in de gevangenis volbrengen. Aan jou om te beslissen hoe belangrijk die missie is. Misschien zelfs wel belangrijker dan het succesvol ontsnappen…

Ook in Escape Room Island zitten dergelijke keuzes. Alleen hier heb ik er voor gekozen dat er ook alternatieve manieren om te ontsnappen zijn dat het invoeren van de pincode. Alleen al het feit dat de deelnemers dat weten maakt het extra spannend en uitdagend.
Ik kan het zeker aanbevelen.

lees ook mijn blog:
een escape room zelf maken: hoe doe je dat

Op naar een alternatief voor Google

Wie zoekt gebruikt Google.
Ook bij een zoektocht naar een commercieel product.
Alleen niet altijd succesvol. Soms krijg je eigenlijk alleen maar ‘rommel’ gepresenteerd.
niet onderscheidend, onduidelijk, of zelfs onzin.
Laat dat nou net altijd het geval zijn in het evenementendeel van mijn branche: entertainment, personeelsuitjes, teambuilding is het heel erg.
Google maar eens op “personeelsuitje”.
Je krijgt honderden vermeldingen die geen van alle onderscheidend zijn.
Bovenaan staan de sites die veel geld hebben. In feite zijn het allemaal ‘verzamelsites’. Je moet zeer fors betalen om vermeld te worden. In het algemeen doen ze zelf niets. Maar die dan weer zo commercieel zijn dat je er nog niets aan hebt.
Ook krijg je heel veel sites die locatie gebonden zijn. Maar dan niet bij jouw in de buurt.
En de vermelding die wel goed zit wat betreft locatie is dan weer … een verzamelsite
Vernauw je je zoekopdracht dan levert in wezen hetzelfde op.

maffiaspel
Maffiaspel MultiMaffia
: het ultieme actieve personeelsfeest,

want een spel dat bij elke groep werkt
er was eens een tijd dat we zoveel aanvragen hadden dat we
extra spelleiders moesten opleiden
helaas… dat war einmaal

Wat ook opvalt is dat de title vermelding (de kop van het zoekresultaat) vrijwel onveranderlijk oninteressant is. Behalve het woord “personeelsuitje” geeft de title geen onderscheidende informatie.
Dat geldt ook voor de beschrijvingen. Logisch natuurlijk, want het zijn allemaal verzamelsites. De echte aanbieders komen er niet tussen.
Zelf vond ik één uitzondering: Brandweersurfival. Ben benieuwd hoelang die stand houdt.
Toevoegingen als actief, origineel of idee leveren geen andere of betere resultaten op.
Wat je kunt doen is naar de AdWords resultaten kijken.  Daar kun je een advertentie maken die wel onderscheidend is.  Maar je hebt maar zó weinig woorden tot je beschikking.  Waarvan er ook nog de zoekwoorden zelf van af gaan, die je, als je geen dief van je portemonnee wilt zijn, echt wel moet toevoegen.
Maar ben je zelf op zoek, dan zie dáár dan soms wel iets tussen staan wat onderscheidend is.

afdelingsuitje
teambuildingspel Het Goksyndicaat: onbetaalbaar …. spannend

Maar vergis je niet, dat kost geld.  Veel geld.
Voor de basiszoekwoorden zijn ze al niet meer betaalbaar.
Teambuilding steeg onlangs tot 2,30.  Voor op de eerste pagina.  Bovenaan is nog veel duurden.  Personeelsfeest is al heel lang niet meer betaalbaar.  Zelfs niet met toevoegingen (idee, actief, origineel etc), zelfs niet met plaatsen als toevoeging.
En dat terwijl veel zoekers zich niet eens beseffen dat door te klikken iemand op kosten jaagt. Als je ziet bij welke vreemde zoekvragen op mijn advertentie geklikt wordt, dan realiseer je je dat mensen maar wat aan klikken… (bijvoorbeeld: moordspel diner tine vanden brande roeselare)
Dus AdWords is slechts heel beperkt de oplossing, en zal naar mate er meer aanbieders wanhopig worden, en dus oók gaan adverteren, zichzelf uit de markt prijzen. Bij de voorbeelden hierboven is dat al het geval.

CJG
zo voel ik me regelmatig na een sessie met AdWords
maar deze foto: theatermaatwerk voor het Centrum Jeugd en Gezin

Wie schiet hier wat mee op?
Uiteindelijk niemand…
De zoeker niet. De makers van producten niet. En Google zelf? Die wordt natuurlijk stinkend rijk van AdWords. Maar ook zij zullen tenslotte ten ondergaan. Want ze bieden slechts chaos.
Maar hoelang nog totdat ook hun luchtballon wordt doorgeprikt?

Mijn stelling is zelfs dat Google dit zelf veroorzaakt door hun beleid.
Ze stellen zelf dat ze inhoud zéér belangrijk vinden.
Maar dat is in feite niet waar.
Het zoekwoord is het enige dat telt.
En daarna de connecties.  Hoe hoger die staan, hoe beter.  En natuurlijk moet je dáárvoor dan weer grof betalen….

In volgende blogs wil nader ingaan op hoe ‘ziek’ de eisen zijn van Google en wat voor rare gevolgen dat heeft.
En natuurlijk: hoe Google zich opnieuw zou moeten uitvinden.
Of een nieuwe startup die dat doet.
Of wij zelf dus, de kleine jongens, die mooie bijzondere producten maken, de handen ineen slaan en een nieuw ‘alternatief weten te bedenken.
Want vroeg of laat gaan wij ten onder….
Triest is dat wel. En macaber… Als je bedenkt dat LivingTale in 2001 online ging en binnen een half jaar bijna al zijn opdrachten binnenkreeg via internet…

 

Moordspel & Detectivespel: ontstaan van een nieuw concept…

Bij onze Detectivespelen gaat het niet alleen om de vraag: wie heeft de moord begaan.
Ook willen we weten wat zijn/haar motief was. Sterker: alle verdachten willen de Lord vermoorden, en iedereen heeft een eigen motief daarvoor.

handleiding hoe ontwerp je een moordspel, deel 2: de praktijk

Een aanvraag voor een Moordspel. Voor een groep van 150 mensen. Oh ja, het mag niet langer duren dan 3 uur. En iedereen moet er actief bij betrokken zijn. En ehh het mag niet duurder dan € 2000 zijn, inclusief btw.

Tsja dat hebben we dus niet.
En eerlijk is eerlijk: die eisen zijn toch echt waanzinnig?
Later bleken ze nog waanzinniger te zijn, en ging het hele idee voor een moordspel niet door…

loslaten en opnieuw beginnen
Maar de vraag was gesteld. Zou daar dan echt behoefte aan zijn? Een markt dus…
Als we nu eens alle oude ideeën loslieten?
Wel met acteurs, wat dat is onze core-business.
Maar zonder het principe van één acteur per groep?
Zonder dat het speuren verloopt via veel scènes tussen de acteurs?
Zonder alle nadruk op het vinden van de dader…?

Met dat laatste idee hadden we inmiddels al ervaring opgedaan: Moord Motief Mysterie draait vooral om het achterhalen van de motieven van de verdachten, dus niet alleen om wie het gedaan heeft.
Maar Moord Motief Mysterie is juist een spel voor héél kleiner groepen (5 – 16 deelnemers, 5 tot hoogstens 11 verdachten).
En hier was de vraag een spel voor een heel grote groep. Meer dan 80 deelnemers vonden we voor een moordspel eigenlijk al niet verantwoord…

csi-crime-time-1
CSI Crime Time: 50 deelnemers, 8 tafels, met diner

nieuwe ideeën
Als we nu eens uitgingen van het idee dat tafels zelfsturend zouden zijn? Dus alleen met begeleiding op afstand?
Dat ze zelfstandig verdachten -acteurs- konden verhoren? Dan kon al veel meer!
Stel dat een verhoor dan tussen de 10 en 15 minuten duurt? Een test wees uit dat dat al heel leuk en spannend is. Mooi!
Maar ja, dan dus even heel praktisch: zelfsturende tafels betekent een maximum van 8 personen per tafel (en minimaal 5).
En commercieel: voor € 2000 krijg je hoogstens 6 acteurs + spelleider.
….
Stel je hebt 8 rondes, 6 verdachten, 18 tafels (140 : 8). Even rekenen: dan heb je per tafel 2 of 3 keer een verhoor met een acteur.
Beetje weinig. Maar nog erger, wat doet een tafel de resterende 5 of 6 rondes?
Eten, okay. Maar dat duurt geen 75 of 90 minuten…

csi-crime-time-2
alle verdachten: vlnr Earl Morton, Lady Samantha,
Lady Ann, Gwendolyn

Als ze nu in de tussentijd politie onderzoeken zouden kunnen opvragen? Goed idee. Maar nog steeds onvoldoende. Zeker voor zelfsturende teams.
Toen kwam het aha moment….
We organiseren niet alleen ondervragingen van de acteurs, maar ook persconferenties. Die door acteurs gegeven worden!
Groepen sturen vertegenwoordigers naar die persconferentie. In plaats van intensief een acteur ondervragen stelt iedere vertegenwoordiger één vraag. Wanneer iedereen geweest is volgt een tweede ronde etcetera. Een persconferentie dus.
Het spannende is natuurlijk dat de teams (tafels) zo ook  elkaar ontmoeten. Dus extra interactie, voor een actief spel heel belangrijk. En ieder team heeft voorafgaand aan de persconferentie ook al het nodige ‘ontdekt’. Daar maak je dan bij het stellen van een vraag gebruik van. En daar  leert een ander team dan weer van….

de waarheid en niets dan de waarheid
Tenslotte was er nog één ‘missing piece’:
wat doe je met het “de waarheid vertellen”?
Bij Moord Motief Mysterie had ik de regel bedacht dat er hierover geen regels zijn. Dat iedereen dus mag liegen dat ie barst. Maar dat dat alleen niet leuk is èn onproductief bovendien. Dat je daarom met het idee van ‘liegen of de waarheid vertellen’ een beetje moet spelen.
Dat het “onproductief is”, zit in de spelmotor van Moord Motief Mysterie (de verdachten zijn de deelnemers). Duidelijk dus niet van toepassing voor dit spel.
En dat dat “niet leuk is” om alleen te liegen (en dat het bij Moord Motief Mysterie dus leuker is om zelf vaak wèl de waarheid te spreken) en je er daarom mee kunt spelen: dat principe is voor acteurs èn ondervragers veel te vaag.
Dus geen “iedereen mag liegen”.
En “alleen maar de waarheid mogen vertellen”, dat gaat ook niet werken, zeker niet als de ondervraging ‘echt’ moet aanvoelen.
De oplossing die ik vond is zó mooi dat ik het niet hier ga verklappen….

Maar werkt het?
Natuurlijk was het veel meer werk dan van te voren bedacht. Met name roulatieschema’s maken die goed zijn, bleek een kunst op zich.
Maar het script zelf was eigenlijk best wel eenvoudig te maken: een mooi plot, leuke karakters, spannende motieven.
Een mooie scène nog toevoegen als opening waarin alle verdachten ‘gepresenteerd’ worden door de inspecteur = spelleider.
En een spannende scène tot slot waarin alle puzzelstukjes (= de motieven + de dader) op zijn plek vallen. Zodat als afsluiting de winnende groep kon worden aangewezen…
Klaar was “Motief voor Moord” (en idem “CSI Crime Time”, het kleiner zusje)!

csi-crime-time-3
Motief voor Moord: 70 deelnemers,  10 tafels, zonder diner

spelen maar
De eerste keer dat we het spel speelden (met een maaltijd) viel alles in duigen: de maaltijd kwam pas nadat het spel afgelopen was, de zaal was absoluut ongeschikt, en veel gasten waren gewoonweg niet komen opdagen. Gelukkig maar dat ons niets te verwijten viel… Toch waren gasten èn acteurs razend enthousiast. Maar daarmee was het dus niet echt een bechmark, deze uitvoering, wel heel hoopgevend.
We hebben daarna nog twee jaar moeten wachten, tot afgelopen 4 november, op een herkansing. En laat nou twee weken geleden nòg een aanvraag voor dit spel binnenkomen, en dan nog wel voor de dag ná 4 november. Dus twee spelen direct na elkaar. Wij zijn echt niet meer verbaasd over dat soort idiote ontwikkelingen, maar toch…
Godzijdank wèl voor dezelfde variant: met 5 acteurs. En de mazzel dat alle acteurs beschikbaar waren voor beide edities.

csi-crime-time-4
de ontknoping

En fanatiek dat de deelnemers waren….
Als ik je ook nog vertel dat we het tweede spel speelden voor de politie
En dan bedoel ik dus voor ‘echte’ rechercheurs!
Zouden we dan als ‘verdachten en politieinspecteur’ overeind blijven? Wahhhhhhh, Bibber bibber…
Ja dus!!!

CSI Crime Time & Motief voor Moord
voor groepen van 30 – 60 en 60 – 240 deelnemers.
Met 5, 7, 9 en 11 acteurs.
Met en zonder diner.

Handleiding voor het maken van een Moordspel

Hoe maak je zelf een Moordspel? Een handleiding bij het ontwerpen van je eigen Moordspel.
Hier behandel ik de eerste keuze: de aard van de moord.

Tweeëntwintig jaar geleden maakte ik mijn eerste moordspel.
27 deelnemers, iedereen een rol.
Tijdsduur inclusief opstart en ontrolling: 4 dagdelen.

Tsja, ik wist niet beter…
Toch was dat spel een groot succes en hebben we het een aantal keren gespeeld.
Inmiddels heb ik een hele serie moordspelen ontwikkeld en mag ik mij ‘expert’ noemen.
En omdat ik het leuk vind om mijn ervaring met anderen te delen, deze ‘handleiding’.

Of ik niet bang ben dat ik diefstal pleeg van mijn eigen portemonnee? Tenslotte vormen de moordspelen een belangrijken bron van inkomsten.
Niet echt, want het is èn echt moeilijk om een goed moordspel te ontwikkelen èn héél veel werk. En veel vallen en opstaan.
U bent dus gewaarschuwd….

handleiding deel 1

Later zal ik wat meer vertellen over dat vallen en opstaan in de vorm van een paar aardige anekdotes.
Nu eerst deel 1 van de ‘handleiding’: het plegen van de moord.
Want dat is de eerste stap.
Setting, karakters, opbouw… de moord vormt niet alleen de motor van ieder spel, het maken begint en eindigt er mee.

3 verschillende moordspelen

De eerste keuze die je moet maken bij “het plegen van de moord” is er één uit drie.
Tegelijkertijd bepaalt het de 3 ‘soorten’ moordspelen
a. de moord wordt live gepleegd, zichtbaar voor (bijna) iedereen
b. de moord vindt wel tijdens het spel plaats, maar is niet zichtbaar
c. de moord is voordat het spel begint reeds gepleegd

Het zal duidelijk zijn dat aan de ‘soort’ moord in het eerste geval de meeste beperkingen vast zitten en de laatste de minste.
Eerst echter nog een enkele toelichting

de moord wordt live gepleegd
In het begin van het spel is nog niet duidelijk wie er vermoord gaat worden.
Vaak kiest een groep er voor dat de deelnemers zelfs niet weten dat er een moord gepleegd gaat worden (het spel moet een verrassing zijn), maar zelf vind ik dat een gemiste kans. Want voordat de moord gepleegd wordt maak je al kennis met de verdachten en het slachtoffer. Als je weet dat het om een moordspel gaat, zul je veel alerter zijn, en veel bewuster de hints mee maken die gegeven worden.
Daarmee is het misschien wel het grootste voordeel van dit type moordspel –afgezien van het spannende spektakel van de moord zelf- dat je de relaties tussen slachtoffer, dader en verdachten zelf aan den lijve meemaakt.
Vaak wordt voor deze vorm vanwege de complexiteit gebruik gemaakt van acteurs.  Je weet dan zeker dat de moord zichtbaar voor iedereen is, en mooi theatraal. Maar het hoeft niet. Mijn eerst spel was zelfs zonder professionele acteurs en als ze nu nog gespeeld wordt hebben de acteurs slechts de rol van begeleiders.

foto-dood
het Testament
voorbeeld van een moordspel met live moorden

alleen … dat is niet wat je ziet….
(natuurlijk zet ik dat niet online)

de moord wordt tijdens het spel gepleegd, maar onzichtbaar
Hier geldt dat vooraf de relaties tussen de verdachten (deelnemers) vooraf zichtbaar worden. En tussen het slachtoffer en verdachten. Je hoeft niet te verbergen wie het slachtoffer wordt, immers de moord is niet zichtbaar.
Ik kies er in dit geval voor dat alle deelnemers verdacht zijn, en van elkaar weten dat ze graag de moord zouden willen plegen. Maar slechts één slaagt daarin.
Daarmee bereik je dat de moordenaar pas na de moord weet dat hij/zij de moordenaar is. Maar wel ruim vóór het einde van het spel.
Let wel: een belangrijk deel van het spel vindt daarna plaats. Bijvoorbeeld door ondervragingen de moordenaar te achterhalen.

csi-moordspel
MoordMotiefMysterie
een voorbeeld van moord, onzichtbaar maar wel tijdens het spel
hier nog niet gepleegd….

de moord is reeds gepleegd
Spelmatig de gemakkelijkste variant. Maar des te groter de uitdaging om het tot een spannend spel te maken. Hier worden spelregels van groot belang.
En de rol van acteurs essentieel.
Zijn beide niet op orde dan bestaat het risico dat het een saai spel wordt. Bijvoorbeeld verdachten die stug blijven volhouden dat ze onschuldig zijn zonder iets weg te geven.
Of spelregels die zo star zijn dat niets meer spontaan gaat. Of zo onduidelijk dat de afhankelijkheid van een spelleider onevenredig groot wordt. Vaak ook te koste van de spontaniteit.
Let wel, we hebben het hier niet over één of andere vorm van Cluedo, maar over een echt moordspel: met lijfelijk aanwezige verdachten en een complex plot dat door speuren ontrafeld moet worden.

moordspel-80
CSI Crime Time
een voorbeeld van een moord vooraf

hier de ontknoping

gelegenheid en moordwapen

Voor alle drie de varianten geldt dat alle verdachten de moord redelijkerwijs moeten hebben kunnen plegen. Oftewel gelegenheid en moordwapen. Toegang tot het moordwapen, en de fysieke mogelijkheid om de moord te plegen.
Voor de eerste variant betekent dat bijvoorbeeld dat een pistool (in principe) ongeschikt is als moordwapen. Iedereen ziet immers dat het slachtoffer neergeschoten wordt.
Het zou dus alleen kunnen als het slachtoffer dacht (met reden) dat het pistool ongeladen was. In dat geval wordt het tweede aspect onderstreept: de gelegenheid. Want dan moeten alle verdachten in de gelegenheid zijn geweest om het wapen ongezien te laden…
In het zoekproces naar de dader kan dan het aspect ‘gelegenheid’ een belangrijke rol spelen. Oftewel, als een verdachte een alibi heeft sluit dat hem uit. Maar het mag niet zo zijn dat al direct duidelijk is dat iemand een alibi heeft….

Zelf vind ik moordspelen waarin de moord live gepleegd wordt, de ultieme moordspelen.
De andere twee categorieën zie ik meer als ‘detectivespelen’. Maar daarmee niet minder leuk, integendeel.

 

Escape Room XL: groter en langer – en intensiever?

Escape Room XL LivingTale:

 niet alleen met meer deelnemers, maar ook langer. 5-21 deelnemers; 4-5 uur.
En met veel meer lagen door het gebruik van acteurs.
Nieuw: een editie voor bij u Thuis! Met 1 acteur, duur 3 uur – ontsnap tijd 2 uur, voor 3 – 12 deelnemers. 

Escape Room XL: gefeliciteerd met beginnen van de grootste escape room van Nederland en nog wel voor grote groepen en 4 uur lang.
Ziet er spannend uit met die grote vervallen hal en een oude tandarts stoel in het midden.
Alleen jammer dat ik nou niet te weten kom hoe groot een groep dan is, en hoe het verder gaat. Meer dan een prijs pp van € 47,50 kom ik niet te weten.

Ook gefeliciteerd, Escape Room Bunschoten, dat jullie in 2013 de eerste escape room in de Benelux waren. Alleen ehhh in 1997 (echt waar) ontstond al onze escape room. Voor groepen tussen 5 en 21 deelnemers. Duur: 4 – 5 uur*.
Alleen noemden we het De Ontsnapping. Dom hè.

teambuilding-74
De Ontsnapping: moment tijdens de briefing

Ja, zo gaat dat.

Maar, zult u zeggen, die Ontsnapping van jullie is helemaal geen escape room. Dat spel van jullie is met acteurs en zo….
In De Ontsnapping word je opgesloten in een gevangenis. Symbolisch, dat wel, je kunt zo naar buiten lopen (of naar de wc, wat gebruikelijker is).
Samen moet je een puzzel oplossen. Sleutels en codes zoeken, dan wel bemachtigen. En als je 4 uur na de start niet ontsnapt bent, ben je voor eeuwig opgesloten…
Tsja, volgens mij heb ik nu toch echt een Escape Room XL beschreven.

complot
klassiek: deel van de technische puzzel –

ook in de Ontsnapping

escape room XL: veel extra’s

Toch zit ik een beetje te stangen (of veel, naar gelang je belang in de escape room business).
Wij hebben geen ‘room’ die je kunt boeken. Je moet in principe zelf de ruimte regelen. En we doen niet aan individuele aanmeldingen.
Maar we bieden wèl heel veel extra:

•    we spelen het op een locatie van jullie keuze**
•    3 acteurs in 5 rollen die je begeleiden
•    niet alleen een technische, maar ook een sociale puzzel
•    competitie tussen 3 teams (hoeft niet, mag wel)
•    zonder samenwerken lukt het echt niet
•    beeldvorming tussen de teams als extraatje
•    naast de ontsnap-opdracht ook individuele opdrachten
•    een uitgebreide èn leuke briefing
•    een tussen-evaluatie om je weer/verder op weg te helpen
•    een intensieve eindevaluatie
•    evaluatie eventueel ook op teamkwaliteiten en leiderschap
•    op een aantal facetten op maat gemaakt voor iedere groep
•    en niet eens zó duur

Dat laatste: “niet zo duur” –
Beetje naar ons toe gerekend: een spel voor 18 deelnemers in de buurt van Groningen kost je ‘slechts’ € 41,67 pp exclusief, en € 44,17 pp inclusief btw.

teambuilding-85
de Kolonel krijgt het er warm (en benauwd?) van…

Oh ja, wat ik, denk ik, nog het meest bijzondere vind: we hebben onze Escape Room nu ruim 100 keer gespeeld…. en hij gaat elke keer weer anders. Na elke editie zeggen na afloop tegen elkaar: goh, dit is nog nooit eerder vertoond, echt waar. Dat maakt het voor ons, spelers, ook zo leuk om het te blijven spelen.

Escape Room Island: een escape room bij u thuis

Nieuw!

Het succes van Escape Room de Ontsnapping smeekte om ‘meer meer meer’…
Dus heb ik een nieuwe Escape Room ontworpen.  Met succes:
lees de reviews:  Feedback Company
Aangepast aan de verwachtingen van de klassieke escape room: samen met een groepje ontsnappen uit een kamer met een klok die afloopt.
Natuurlijk is onze Escape Room er één met een acteur. Die hier zelfs 8 verschillende rollen voor zijn rekening neemt.
Met heel veel puzzels zoals u dat in een escape room gewend bent.
Maar ook extra:

 • meer verschillende manieren om te ontsnappen
 • duur 2 uur, inclusief uitleg en debriefing 3 uur
 • bij u thuis in de huiskamer
 • of op een andere locatie naar keus
 • met professionele begeleiding

Escape Room Island

en lees ook mijn blog:
een Escape Room zelf maken

 

* 4-5 uur is afhankelijk van hoe snel het laatste team ontsnapt is, en is inclusief briefing en evaluatie. Wij zijn daarnaast nog ongeveer een uur van te voren bezig om de ruimte klaar te maken.
** de ruimte moet wel aan een aantal eenvoudige eisen voldoen, zoals niet te klein, een ruimte voor de acteurs om zich om te kleden, en geen last/overlast van/voor derden

Is ‘teambuilding’ nog wel team building: bouwen aan een team?

teambuilding spelen van LivingTale Theater:

 • bieden een intense ervaring
 • zijn leuk en intrigerend
 • zijn veilig
 • iedereen kan meedoen
 • met een variabele intensiteit
 • geschikt voor (bijna) iedere locatie
 • en voor verschillende groepsgroottes

intensieve teambuilding

Achttien jaar geleden ontwierp ik mijn eerste ‘rollenspel’ voor kleine groepen: De Ontsnapping.
Door de deelnemers in een heel andere situatie te brengen: een gevangenis waaruit ze moesten ontsnappen, hoopte ik dat ik ze niet alleen een leuke en spannende ervaring zou bieden, maar dat ze ook zouden ervaren hoe ze in het ‘normale’ leven als team met elkaar omgingen. Spannend Spiegelend.
Dat pakte wonderwel goed uit. Wat er gebeurde was dat ik de deelnemers -uit wat nu heet- hun ‘comfortzone’ haalde. Zonder dat ze dat als vervelend of bedreigend ervoeren. Integendeel: ze zagen het als een spannende uitdaging. En daar op terugkijken was niet bedreigend. Wel herkenbaar. Hoe? Dat is voer voor een andere blog …
Essentieel daarbij was in ieder geval dat ik door acteurs te gebruiken die spannende en veilige sfeer bereikte.

cropped-bewakers.jpg
de acteurs van De Ontsnapping: 3 acteurs, 5 rollen

succes ervaring

Natuurlijk was ik er niet op uit om de deelnemers een vervelende ervaring te bezorgen. Doel was en bleef om ervoor te zorgen dat het ze lukte om te ontsnappen. Dat ze als team succesvol waren. Dat achteraf vaak bleek dat ze het uiteindelijk niet ‘overleefd’ hadden was dan voer voor de eindevaluatie.
Natuurlijk had ik daarbij gespiekt bij mijn collega’s van de outdoor teambuilding. Het maken van een vlot als opdracht en alles wat dat te weeg bracht: dat wilde ik ook. Alleen: zonder de fysieke uitdaging, zonder de spanning van de verlatenheid van de natuur, zonder het probleem van ‘veiligheid’. En het gegeven dat lang niet iedereen fysiek in staat was (of bereid) om mee te doen.

Dus naast ‘outdoor teambuilding’ was er nu ‘indoor teambuilding’.
Echte team – building dus.
Het concept sloeg aan… (daarover in een andere blog mijn ervaringen).

teambuilding wordt een hit

Totdat teambuilding als begrip ècht populair werd. Men ontdekte dat er geld te verdienen was.
Als je een team een leuke ervaring biedt is dat ook goed voor het team. Immers.
Ja, dat klopt. Maar omdat nou team-building te noemen?
Op zijn best bied je je team een intensieve samenwerkingservaring. Zoals bijvoorbeeld met een (traditioneel) maffiaspel (zie ons Maffiaspel MultiMaffia). Iedereen wordt uitgedaagd om mee te doen – op zijn eigen wijze.
Of neem een anders spel van ons: een moorddiner als Het Testament. Leuk om samen te eten, te genieten van het spel van de acteurs en het oplossen van de moord. Wat geeft het als een aantal teamleden daar geen zin in hebben, vooral genieten van het eten en zich onttrekken aan het spel?
Maar om dat ‘teambuilding’ te noemen? Uiteindelijk, om toch aan de vraag te beantwoorden en ons niet buiten spel te zetten, noemden we het maar ‘Teambuilding Light’.
Bedenkelijk wordt het wanneer het in feite een individuele opdracht betreft. Het enige wat je dan een team biedt is het gevoel dat je hetzelfde hebt ervaren.
Hier is het aanbod helemaal gigantisch. Jambee, bloemschikken, paardenmennen. Allemaal heel leuke uitjes voor je team. Beslist! Maar teambuilding? Ik zie het niet.

teambuilding is geen ‘team’ building meer

Zo heb ik het begrip teambuilding in de loop der jaren steeds meer zien uithollen.
Dat heeft twee consequenties:

 • het begrip “teambuilding” vervaagt. Veel mensen weten allang niet meer wat het oorspronkelijk betekende.
 • het commerciële aanbod is zo groot, en de concurrentie zo hevig dat de ‘echte teambuilding’ kopje onder gaat in Google

wat nu: teamtraining?

Eigenlijk zou je dus een nieuw woord voor die vorm van teambuilding moeten verzinnen.
Even dacht ik dat dat “teamtrainen” of “teamtraining” zou kunnen zijn. Maar ook hier was de commercie er razendsnel bij.
En Google maakt geen inhoudelijk onderscheidt: het let alleen maar op hoe vaak je het woord ‘teambuilding’ gebruikt. Promoten via AdWords wordt als maar duurder en duurder. Daar is het aantal woorden dat je mag gebruiken helemaal minimaal. Om ook daar dezelfde vervlakking te zien ontstaan.
Maar ook dat is voer voor een andere blog….

foto-ontsnap
de luitenant (één van de bewakers) in actie … met deelnemers