home >> theater op maat >> crisis game rampscenario

acteur actrice typetje actrice soap maffia actrice improviserend theater zangeres actrice komisch typetje script schrijver en theater maker toneelspeelster


CrisisGame Rampscenario

een individueel (ontwikkelings)assessment


Crisiscommunicatie

Een crisis heeft grote impact op een organisatie, en kan zelfs het voortbestaan ervan bedreigen. Een goede crisiscommunicatie is een absoluut vereiste. Het eerste uur -onder crisiscommunicatieadviseurs ook wel het golden hour genoemd- is cruciaal.
De waarheid moet boven tafel komen. Pas dan kan (en moet) je die naar buiten brengen. Niet alleen moet informatie vergaard worden, geanalyseerd en gedeeld worden, het moet ook naar buiten gebracht worden. Bewust belangrijke zaken achterhouden is niet verstandig. Stil houden en (te lang) wachten is uiteindelijk vaak fataal (vrij naar De Volkskrant 10 juni 2008).
Maar wat breng je in een persconferentie?


Crisismanagement

Een crisis komt altijd onverwacht. Het werk van een crisismanager bestaat echter paradoxaal genoeg juist uit een goede voorbereiding. Crisismanagement, crisis communicatie, crisisplan, crisisteam, crisiscentrum: het zijn allemaal voorwaarden voor het goed managen van een crisis. Allerbelangrijkste is echter dat deze niet alleen goed voorbereid is, maar ook heeft geoefend.
Natuurlijk hoop je dat een ramp zich nooit zal voordoen, maar als hij zich voordoet moet je voorbereid zijn, niet alleen op papier, maar ‘in het echt’. Dat kan alleen door het simuleren van een ramp, zodat een echte rampbestrijding uitgetest wordt.


Crisisbeheersing

Als je een ramp in alle details naspeelt is dat natuurlijk een perfecte oefening. Maar helaas ook bijzonder kostbaar. Als je één aspect daarvan test -bijvoorbeeld de communicatieprocedure- weet je wel dat dat (technisch) goed zal functioneren, maar dan heb je nog geen idee of dat ook het geval is als alle factoren van een ramp meespelen: stress, grote hoeveelheid aan informatie, snelle en effectieve besluitvorming, analyse van de situatie, politiek-bestuurlijke processen, intermenselijke contacten, persoonlijke emoties, effectief vergaderen, onderling vertrouwen....
Juist al die factoren komen in ons CrisisGame aan de orde.
Het is een Mananagemt Game, Crisisbeheersing, Communicatie Spel en Rampscenario in één.
Daarnaast willen we, naast een reèle situatie oefenen, ook nog een individueel beeld krijgen van (alle) sterke en zwakke kanten van een crisismanager krijgen.
Daarom is de CrisismGame ook een individueel (ontwikkelings) assessment.
Of, in de termen van de Brandweer: een I.O.T.: Individuele Operationele Training.
Oftewel: mulifunctioneel tegen lage kosten.


Crisis Game

De CrisisGame duurt 4 uur en wordt uitgevoerd door 4 personen:
(trainings)acteurs + organisatiedeskundige.
Uniek is de interactieve opzet van de CrisisGame. Op acties van de deelnemer wordt ter plekke gereageerd. Gesprekken zijn mogelijk met een teamlid, maar ook met deskundigen, bestuurders op elk niveau en andere betrokkenen.

De opbouw van de CrisisGame zoals we dat voor Brandweer en Politie hebben ontwikkeld is de volgende:
 • instructie + briefing
 • leiden teamoverleg
 • informatieverwerking, besluitvorming en individuele gesprekken (3 rondes)
 • voorbereiding + uitvoering persconferentie
 • eindevaluatie
met tussen de onderdelen vaste momenten voor feedback van acteur(s) en observator
 • instructie + briefing
 • leiden teamoverleg
 • informatieverwerking, besluitvorming en individuele gesprekken (3 rondes)
 • voorbereiding + uitvoering persconferentie
 • eindevaluatie

ontwikkelings-assessment

De CrisisGame is een individueel ontwikkelings-assessment. Deze toetst de competenties van de crisismanager.
Het gaat (in het geval van de brandweer/politie) om de volgende competenties:
 • Leiderschap
 • Beslissen
 • Samenwerken
 • Daadkracht
 • Reflecteren
 • Analyseren
 • Coèrdineren
 • Communiceren
 • Stressbestendig handelen
 • Politiek-bestuurlijk inzicht
Ook wordt het aspect Integriteit in de CrisisGame meegenomen.

De CrisisGame is een voor crisisbeheersing ontwikkelde versie van ons Management Game.

Lees hier hoe het Management Game werkt:
Management Game.


crisisbestrijding brandweer

Voor de Brandweer/Politie zijn inmiddels een plaatselijk rampscenario (brand in een bedrijfsverzamelgebouw) en een regionaal rampscenario (heidebrand met gestrande trein nabij een psychiatrische inrichting) ontwikkeld, beide in samenwerking met de Brandweer Noord- en Oost-Gelderland. De scenario's reageren interactief op de acties van de crisismanager.

Vanuit de brandweer begeleidde Martin Nouwen de trainingen. In zijn rijke loopbaan maakte de oud-brandweerofficier niet eerder een scholing mee van deze soort en van dit kaliber.

Martin Nouwen:
“Samen met de deelnemers wilden we er leerpunten uithalen die voor iedereen gelden, maar daarnaast was er veel aandacht mogelijk voor elke deelnemer apart. Ik ben positief verbaasd over de resultaten en de vele leermomenten. Iedere deelnemer heeft behalve veel zinvolle feedback ook nog eens een lijvig rapport over zichzelf gekregen, en toch hebben we maar één dagdeel per deelnemer hoeven investeren.”

brochure
Naar aanleiding van onze ervaring bij de brandweer is een uitgebreide brochure ontworpen. U kunt deze downloaden via onderstaande link, maar hem ook aanvragen via de button: “info aanvraag”Crisis Game
Crisismanagement Game: Brandweer rampbestrijding
v.l.n.r. de burgemeester, OVD-B (brandweer), OVD-G (GHOR), OVD-P (politie)

Crisis Game
één van de crisismanagers van de brandweer

Crisis Game
Crisis Game
Crisis Game
overleg met de crisismanager

Crisis Game
het informatie-verwerkingscentrum:
overleg en voorbereiding op de volgende situatie

offerte in 9 sec bro­chure printversie  documentatie tarieven info aanvraag overzichts­folder

meer assessments meer over ons bureau


lees meer
The FeedbackCompany
lees meer
The FeedbackCompany

google trefwoorden

CrisisGame Rampscenario: Ontwikkelings assessment

Maatwerk cris game voor elke crisissituatie

CrisisGame Rampscenario: Management Game, Crisisbeheersing, Communicatie Spel en Rampscenario in één
Een Rampscenario wordt samen met een inhoudsdeskundige bedacht en door LivingTale uitontwikkeld. Ter plekke is ondersteuning gewenst, maar niet beslist noorzakelijk, door de inhoudsdeskundige.
CrisisGame Rampscenario: herkenbaar verhelderend betrokken interactief
 • CrisisGame Rampscenario: professioneel vormgegeven
 • CrisisGame Rampscenario: met een thematiek/problematiek door de klant aangereikt
 • CrisisGame Rampscenario: met een optimale mogelijkheid voor de klant om bij te sturen bij scriptontwikkeling en vormgeving
 • CrisisGame Rampscenario: veel verschillende competenties mogelijk
 • CrisisGame Rampscenario: geleid door een organisatie adviseur
 • CrisisGame Rampscenario: uitgevoerd door deskundige acteurs

CrisisGame Rampscenario: interactief assessment

CrisisGame Rampscenario: een aantal van de mogelijke competenties

 • Leiderschap
 • CrisisGame Rampscenario competentie: Beslissen
 • CrisisGame Rampscenario competentie: Samenwerken
 • CrisisGame Rampscenario competentie: Daadkracht
 • CrisisGame Rampscenario competentie: Reflecteren
 • CrisisGame Rampscenario competentie: Analyseren
 • CrisisGame Rampscenario competentie: Coördineren
 • CrisisGame Rampscenario competentie: Communiceren
 • CrisisGame Rampscenario competentie: Stressbestendig handelen
 • CrisisGame Rampscenario competentie: Politiek-bestuurlijk inzicht
Livingtale CrisisGame Rampscenario biedt een intensieve ervaring.
CrisisGame Rampscenario ingezet voor crisismanagement vergroot het het inzicht in de eigen sterke en zwakke kanten
CrisisGame Rampscenario Interactief: het biedt een uitstekend vertrekpunt voor verdere persoonlijke ontwikkeling van crisismanagement vaardigheden.

laatste nieuws

Teambuildingspel de Ontsnapping: ...We hebben ons vreselijk goed vermaakt, met alle hersenspinsels die we moeten kraken on te kunnen ontsnappen.
Daarnaast moesten we alle sociale en gespreksvaardigheden uit de kast halen voor een succesvol einde...
lees meer: Gastenboek


openingsact theater op maat escape room
bedrijfsevent spelen grote groepen activiteit grote groep
escape room detective diner theater diner
dinerspel thuis bedrijfsfeest indoor teambuilding
csi spel csi moordspel klein csi moordspel groot
teambuilding actief actief afdelingsuitje bedrijfsuitje moordspel
teamuitje actief bedrijfsuitje recreatief theater
maffiaspelen actief personeelsfeest afdelingsuitje
dinerspel moordspel diner leuke personeelsuitjes
detectivespel moordspel diner leuke personeelsuitjes
rein van der meij teambuilding activiteiten leuke bedrijfsuitjes