home >> teambuilding >> veiligheid & bouw


safetygame

Teambuilding Spel Veiligheid & Bouw

samen bouwen &
omgaan met veiligheidsregels

motto:
 • samen bouwen is spannend en leuk
 • en elkaar corrigeren ook (echt waar)

Maak met je team een spannend bouwwerk van dozen en latten.
En bewonder alle ontwerpen in een gezamenlijke rondgang.

Van elk ontwerp worden foto´s gemaakt.
Aan de hand van die foto´s bouwt een ander team jouw bouwwerk na.
De ene helft van je team controleert of ze dat wel volgens het ontwerp doen.
En ziet er op toe dat de strenge veiligheidsregels nagevolgd worden! Zo niet, dan volgt voor hen het strafbankje.
De andere helft van je team bouwt op dat moment het bouwwerk van een concurrerend team na.
Waarbij geldt: het team dat het snelste klaar is wint!
teambuilding veiligheid bouw
safetygame: een bouwwerk ontwerpen

Daarna worden de rollen omgedraaid: het deel van je team dat daarvoor bouwde, houdt nu toezicht, en omgekeerd.
Maar nu moet het bouwende team ook nog een nieuwe bouwlaag toevoegen.
Mooi, spannend en passend bij het ontwerp.
Nu niet in competitie maar in samenwerking met het controlerende team.
Nu telt alleen de kwaliteit van het bouwwerk...
Maar de veiligheidsregels gelden nog steeds!

opdracht

 • samen een bouwwerk ontwerpen
 • daarna:
  • bouw het ontwerp van een ander team
  • handhaaf de 'veiligheidsregels'
  • èn zorg dat er gebouwd wordt naar jullie ontwerp
 • competitie èn samenwerken:
  • fase 1: bouwen met competitie en snelheid
  • fase 2: bouwen met samenwerken en kwaliteit

teambuilding veiligheid bouw
safetygame: uiterste concentratie

teambuilding & veiligheid

Het Safetygame "Veilig Bouwen" is een unieke combinatie van het ervaren hoe ‘lastig’ veiligheid is èn een teambuildingspel.
Beide elementen zijn in dit spel belangrijk.
Kiest een opdrachtgever voor een accent op één van de twee, dan krijgt dat vorm in de evaluaties:
 • teambuilding:
  • competitie versus kwaliteit
  • hoofdaspect evaluatie: hoe ervaar je de verschillen
  • waarin waren jullie sterker?
 • veiligheid:
  • handhaven en gehandhaafd worden
  • hoofdaspect evaluatie: omgaan met regels
  • hoe was het om te handhaven, hoe om gecorrigeerd te worden


teambuilding

teambuilding veiligheid bouw
safetygame: Bouwers overleggen, Handhavers controleren
samenwerken op meerdere fronten:
 • in een team
  • het samen ontwerpen (= bouwen) van een complex bouwwerk
 • in subgroepen
  • het zo accuraat en snel mogelijk bouwen naar een ontwerp
  • competitie tussen handhavers en bouwers
  • het bewaken van de veiligheid van een ander team
  • het handhaven van de regels
  • het bewaken van de kwaliteit van het nabouwen van het eigen ontwerp
 • tussen 2 subgroepen (van verschillende teams)
  • samen creatief zijn
  • samen letten op veiligheid


veiligheid

 •  ervaar hoe ‘lastig’ (veiligheids)regels zijn
 •  spreek elkaar aan op overtredingen
teambuilding veiligheid bouw
safetygame: op de vingers getikt


lastig, omgaan met veiligheid
Voor heel veel bedrijven gaat veiligheid boven alles. Terecht.
Veel energie wordt erin gestoken om medewerkers daarvan bewust te maken.
Vaak is het echter slechts een deel van de werkvloer dat in hun dagelijkse werk met veiligheidsregels geconfronteerd wordt.
Voor hen maken die hun werk moeilijker, werken vertragend en zijn daarom lastig. En vaak ervaren ze het belang van die regels niet altijd. Een helm dragen is belangrijk, maar nu even niet ...
Medewerkers die veiligheidsregels bedenken, of handhaven, realiseren zich dat misschien wel, maar kunnen dat toch moeilijk invoelen. Hoeven dat ook niet: zij bepalen wat veilig is, anderen moeten zich aan die regels houden.
Het handhaven van regels is per definitie lastig: niemand vindt het leuk om op de vingers getikt te worden. En daarmee zijn er ook weinig mensen die het leuk vinden om die tik uit te delen. Al gauw ontstaat er een sfeer van "ach, zo erg is het ook niet", "de andere kant opkijken" en "laat maar zitten". En als er dan ècht een overtreding plaats vindt die niet genegeerd kan worden, wordt een 'tik' al snel een 'klap'.
Niet in dit spel, gelukkig. Want het maakt het corrigeren -voor even- spannend en leuk. Zelfs al ben je zelf het 'slachtoffer'.


zelf ervaren
teambuilding veiligheid bouw
safetygame: maximale complexiteit... de balans van de kleine doos
Wat dit spel beoogt is iedereen te laten ervaren hoe lastig het omgaan met veiligheidsregels is, en ook hoe lastig het is overtredingen van anderen te spotten én te corrigeren.
Daarvoor worden niet bestaande veiligheidsregels ingevoerd bij het bouwen van een ontwerp. Veiligheidsregels waarvan het nut niet echt voelbaar is. Veiligheidsregels die je belemmeren in het snel en effectief bouwen.
Veiligheidsregels die voor iedereen even nieuw en onbekend zijn.


veiligheidscultuur
De ervaring is dat juist dáárdoor de heersende veiligheidscultuur wordt blootgelegd. Hoe je gewend bent om in het 'echt' met veiligheid om te gaan, vertaalt zich in het snelst als je wordt gedwongen te werken met regels die nog niemand zich eigen heeft gemaakt. Regels waarover ook geen overeenstemming bestaat, die niet gedeeld worden.
De hectiek van het spel versterkt dat proces op een spannende manier:
hoe meer men gewend is om goed met bestaande veiligheidsregels om te gaan, des te meer zal men het omgaan met nieuwe regels als een (leuke) sport zien.
En omgekeerd: hoe minder men dagelijks werkt in een goede veiligheidscultuur, des te meer moeite zal men hebben met het navolgen/handhaven van de veiligheidsregels.
Althans: dat leert de ervaring tot nu toe.
teambuilding veiligheid bouw
safetygame: toch klopt het niet...


Safetygame: Veilig Bouwen

Het teambuildingspel telt 6 fasen:

ontwerp maak een prototype dat andere groepen moeten nabouwen
veiligheidsregels veiligheidsregels maken het de bouwers lastig
bouwen &
competitie
Bouwers bouwen volgens veiligheidsregels
Handhavers controleren/vertragen
Competitie: het bouwteam die het eerste klaar is wint
tussenevaluatie korte evaluatie
Bouwers worden Handhavers en omgekeerd
bouwen &
samenwerken
Bouwers bouwen volgens veiligheidsregels
Handhavers controleren
Samenwerken: verfraai het bouwwerk met een extra bouwlaag
evaluatie evaluatie in groepen en plenair


ontwerpfase
teambuilding veiligheid bouw
safetygame: finishing touch
De groep wordt verdeeld in groepen van 6 - 10 deelnemers.
Alle groepen ontwerpen eerst een bouwwerk = maken van een bouwwerk.
Ieder bouwwerk wordt op 3 aspecten beoordeeld: schoonheid, originaliteit en complexiteit.
Als het bouwwerk klaar is wordt gefotografeerd van vier kanten: dat zijn de bouwtekeningen.
Alle bouwwerken worden daarna in een korte rondgang bewonderd.

veiligheidsregels
De veiligheidsregels worden kort centraal uitgelegd en gedemonstreerd.
Iedere groep wordt opgedeeld in 2 subgroepen: de Handhavers en de Bouwers.
De Bouwers gaan met-de-klok-mee naar de naastgelegen groep.
De Handhavers blijven en zorgen ervoor dat de Bouwers van een andere groep bouwen volgens hun ontwerp.

fase 1 Bouwen in Competitie gericht op Snelheid

Bouwers
De Bouwers moeten zo snel mogelijk èn zo goed mogelijk een bouwwerk bouwen volgens het ontwerp van de Handhavers.
Handhavers
De Handhavers bewaken dat hun ontwerp nauwgezet wordt nagevolgd. En ze controleren natuurlijk de Bouwers op het navolgen van de veiligheidsregels.
Vijf overtredingen voor een Bouwer betekent een time-out van een minuut.

tussen-evaluatie
Daarna evalueren de groepen hun bevindingen en draaien de rollen van Bouwers en Handhavers om.

teambuilding veiligheid bouw
één van de vele ontwerpen in andere edities

fase 2 Bouwen in Samenwerking gericht op Kwaliteit
De Bouwers gaan nu tegen-de-klok-in naar de naastgelegen groep.
Samen krijgen ze de opdracht om het bouwwerk te verfraaien met een extra bouwlaag.
Samen zijn ze verantwoordelijk dat er volgens de veiligheidsregels gebouwd wordt.
Worden de veiligheidsregels niet nageleefd dan zorgt de begeleider ervoor dat zowel een Bouwer als een Handhaver een time-out krijgt: nu bij 3 overtredingen.

eind-evaluatie
Eerst in groepen, daarna plenair delen van ervaringen.
Ook worden de verschillende stijlen van aanspreken/correctie besproken en hoe ze door de deelnemers ervaren werden, alsmede het verschil tussen de eerste en de tweede Bouwfase.

training: elkaar aanspreken

Wat het Safetygame echter niet biedt is leren hoe je wel op een goede manier iemand aanspreekt op diens gedrag. Daarvoor hebben we een aparte training ontwikkeld die 1 of 2 uur duurt. Daar dat in de vorm van een Verbetertraining (een trainer + 2 acteurs) gaat, kan dat zelfs voor groepen tot 30 personen.

zie: verbetertraining

gegevens

 • voor 12 - 60 deelnemers
 • te verdelen in teams van 6 tot 10 personen
 • te spelen in meerdere ruimtes
 • of één zeer grote ruimte
 • mits de ruimte(s) voldoen aan het volgende:
  • per team: speelvlak van 6½ x 7½ meter
  • speelvlak dient leeg te zijn (zonder meubilair)
  • pilaren geen bezwaar
 • keuze vooraf: accent op teambuilding, accent op aanspreken op gedrag, of beide
 • dit spel is ook beschikbaar in het engels


  teambuilding overzicht   offerte in 9 sec printversie  documentatie printversie  doc in english locatie & info info aanvraag


lees meer
The FeedbackCompany
lees meer
The FeedbackCompany
Fotoverslag Spel Veiligheid & Bouw

zoals gespeeld met medewerkers van APM Terminals

50 deelnemers

klik op de foto voor een vergroting

teambuilding spel veiligheid en bouw teambuilding spel veiligheid en bouw

teambuilding spel veiligheid en bouw teambuilding spel veiligheid en bouw

teambuilding spel veiligheid en bouw teambuilding spel veiligheid en bouw teambuilding spel veiligheid en bouw

teambuilding spel veiligheid en bouw teambuilding spel veiligheid en bouw teambuilding spel veiligheid en bouw

teambuilding spel veiligheid en bouw teambuilding spel veiligheid en bouw teambuilding spel veiligheid en bouw

teambuilding spel veiligheid en bouw teambuilding spel veiligheid en bouw

teambuilding spel veiligheid en bouw teambuilding spel veiligheid en bouw

teambuilding spel veiligheid en bouw teambuilding spel veiligheid en bouw teambuilding spel veiligheid en bouw

teambuilding spel veiligheid en bouw teambuilding spel veiligheid en bouw teambuilding spel veiligheid en bouw

teambuilding spel veiligheid en bouw teambuilding spel veiligheid en bouw

teambuilding spel veiligheid en bouw teambuilding spel veiligheid en bouw

teambuilding spel veiligheid en bouw teambuilding spel veiligheid en bouw

teambuilding spel veiligheid en bouw teambuilding spel veiligheid en bouw teambuilding spel veiligheid en bouw

teambuilding spel veiligheid en bouw teambuilding spel veiligheid en bouw teambuilding spel veiligheid en bouw teambuilding spel veiligheid en bouw
de 4 ontwerpen


google trefwoorden

SafetyGame Veiligheid & Bouw

intensief teambuilding spel veilig bouwen

een safetygame als bouwspel en teambuilding spel Teambuilding Spel Veiligheid & Bouw voor kleine groepen: vannaf 12 deelnemers
Teambuilding Spel Veiligheid & Bouw voor heel grote groepen: totot 100 deelnemers

Teambuilding Spel Veiligheid & Bouw: spannend en spiegelend

Teambuilding Spel en SafetyGame Veiligheid & Bouw

 • het Teambuilding Spel Veiligheid & Bouw biedt een intense ervaring
 • het Teambuilding Spel Veiligheid & Bouw is leuk en intrigerend
 • het Teambuilding Spel Veiligheid & Bouw is veilig
 • bij het Teambuilding Spel Veiligheid & Bouw kan iedereen meedoen
 • het Teambuilding Spel Veiligheid & Bouw kent een variabele intensiteit
 • het Teambuilding Spel Veiligheid & Bouw vereist een groot vloeroppervlak
 • het Teambuilding Spel Veiligheid & Bouw is er voor verschillende groepsgroottes
Het Teambuilding Spel Veiligheid & Bouw: in drie uur legt het de veiligheids cultuur van de organisatie cultuur
op een voor de deelnemers zeer herkenbare wijze zonder dat dit als bedreigend ervaren wordt.

Spel Veiligheid & Bouw als Veiligheidsspel

Teambuilding Spel Veiligheid & Bouw in het kort

 • Teambuilding Spel Veiligheid & Bouw: maak het mooiste bouwwerk en controleer het nabouwen door anderen
 • Teambuilding Spel Veiligheid & Bouw: samen een bouwwerk ontwerpen en daarna:
 • Teambuilding Spel Veiligheid & Bouw: bouw het ontwerp van een ander team
 • Teambuilding Spel Veiligheid & Bouw: handhaaf de 'veiligheidsregels'
 • Teambuilding Spel Veiligheid & Bouw: èn zorg dat er gebouwd wordt naar jullie ontwerp
 • Teambuilding Spel Veiligheid & Bouw: competitie èn samenwerken:
 • Teambuilding Spel Veiligheid & Bouw: fase 1: bouwen met competitie en snelheid
 • Teambuilding Spel Veiligheid & Bouw: fase 2: bouwen met samenwerken en kwaliteit

een spannend en spiegelend Teambuilding Spel Veiligheid & Bouw van LivingTale

laatste nieuws

Moord Motief Mysterie: ...Wat een top avond!
Het was een verrassing voor mijn moeder voor Moederdag. Ze vond het erg leuk en wat hebben wij gelachen! ...
lees meer: Gastenboek


openingsact theater op maat escape room
bedrijfsevent spelen grote groepen activiteit grote groep
escape room detective diner theater diner
dinerspel thuis bedrijfsfeest indoor teambuilding
csi spel csi moordspel klein csi moordspel groot
teambuilding actief actief afdelingsuitje bedrijfsuitje moordspel
teamuitje actief bedrijfsuitje recreatief theater
maffiaspelen actief personeelsfeest afdelingsuitje
dinerspel moordspel diner leuke personeelsuitjes
detectivespel moordspel diner leuke personeelsuitjes
leuke teamuitjes teambuilding activiteiten leuke bedrijfsuitjes