home >> interactieve spelen >> rollenspelen >> het daget in het oosten

José en Larry Maaike Wouter Larry Janet Rein Larry en Ester Hester

het Daget in het Oosten

Het Daget in het Oosten


Op de Torentrans van het Kasteel
Een schim is te ontwaren op de torentrans, spiedend in de verte naar de Gevolgen die weldra komen zullen.
Is het de Koning die hoopt de schone jonkvrouwen weldra te mogen begroeten, de jonkvrouwen die komen dingen naar zijn hand?
Of de Koningin-Moeder, bang daardoor haar prominente positie aan het Hof te verliezen?
Of wellicht de Pelgrim, verlangend naar de komst van de Bisschoppen,
zodat de Kerk weer in haar oude luister zal worden hersteld?
Of is het Hofdame -zo beroemd om haar kruidenkennis en altijd hunkerend naar meer- hopend op de komst van de vermaarde Alchimisten?
Maar ach, wellicht is het ‘gewoon’ het Prinsesje die -na dat lange jaar van rouw- opgewonden uitkijkt naar de komst van alle Gasten voor het komende Feest.


het Daget in het Oosten

het verhaal

Want het is einde van het jaar van rouw.
De Gevolgen komen van heinde en ver naar het Kasteel.
Een jaar van rouw om de dood van de geliefde Koningin te eren.
Nu wil de Koning hertrouwen.
Natuurlijk!
En ter ere daarvan zal hij een Kardinaal benoemen.
En een Hofalchimist.
Vanzelfsprekend dat Graven en Baronnen met hun Gevolgen
de lange reis naar het Kasteel zijn aangevangen!

Maar wetend dat ook hun vijanden zouden komen, vormde een reden te meer.
Want wie kent niet de verbitterde strijd waarin Hollanders en Friezen in deze Middeleeuwse Tijden verwikkeld zijn.
Hoewel ook wordt gefluisterd dat de haat en nijd tussen de arme maar machtige Hoge Adel, en de rijke maar onmachtige Lage Adel een grote rol speelt.
Feit is in ieder geval dat alle Geslachten zich opmaken om hun Macht en Rijkdom te vergroten.
het Daget in het Oosten
Ook het Geslacht van de Koning.
Zullen zij allen de Morgen begroetten met de inhuldiging van een nieuwe Koningin....?


rolverdeling

Er zijn vijf gevolgen en wel die van:
  • de Saksische Koning Rudolf de Ruige
  • de Hollandse Graaf van Assendelft
  • de Friese Graaf van Warns
  • de Hollandse Baron van Egmond
  • de Friese Baron van Harinxma thoe Slooten
De gevolgen van de Graven en Baronnen worden bevolkt door jonkvrouwen en jonkheren, ridders en hofdames, almede een enkele bisschop of alchimist.
En natuurlijk de Graaf of Baron zelf met diens echtgenote.
Het geslacht van de Koning wordt daarentegen aangevuld met de Koningin-Moeder, Prinsessen en hun gouvernante.
In geval van kleine groepen echter wordt het Koninkrijk alleen bevolkt door hetzij de Friezen, hetzij de Hollanders.


het Daget in het Oosten

aanbevolen

  • tijdsduur: 1 of 2 dagdelen
  • locatie: historisch, bij voorkeur echt kasteel
  • historische kostuums noodzakelijk
  • aantal deelnemers: 15 - 50
  • man/vrouw groep noodzakelijk

samengevat

"Het Daget in het Oosten" wordt gespeeld op historische locaties, bij voorkeur kastelen.
Omdat alles authentiek is: eten en drinken, dans en muziek, kostuum en verlichting, waant men zich werkelijk in een andere tijd.
De Tijd der Middeleeuwen.
Want wie heeft nooit een Middeleeuwse Prins of Prinses, Ridder of Hofdame willen zijn?


printversie  spelinfo locatie & info info aanvraag foto's overzichts­folder


lees meer
LivingTale Gastenboek
lees meer
The FeedbackCompany


google trefwoorden

LivingTale: Het Daghet in het Oosten

LivingTale Rollenspel Het Daget in het Oosten: Wie heeft er nooit eens van gedroomd machtig of rijk te zijn, of een gangster, of een prinses?

laatste nieuws

Moordspel CSI Crime Time: ...spelers waren echt goed in hun samenspel en ook in hun eigen rol.
We hebben gelachen en de tijd vloog voorbij.
Bij de ontknoping werd alles duidelijk en was er verbazing over hoe je bepaalde aanwijzingen over het hoofd had kunnen zien...
lees meer: Gastenboek


openingsact theater op maat acteurs actrices
bedrijfsevent teambuilding moordspel activiteit grote groep
spannende teambuilding leuke teambuilding originele teambuilding
escape room detective diner vrijgezellenfeest vrouwen
teambuilding indoor teambuilding origineel personeelsuitje
csi spel origineel bedrijfsuitje origineel teamuitje
maffiafeest educatief theater actief teamuitje
teamtraining theater vormen actief-bedrijfsfeest
teambuilding binnen afsluitingsact actief personeelsfeest
dinerspel moordspel diner leuke personeelsuitjes
leuke teamuitjes teambuilding activiteiten leuke bedrijfsuitjes
leuke teamuitjes teambuilding activiteiten leuke bedrijfsuitjes