home >> detectivespelen >> motief voor moord


csi moordspel

Grote Groep Moordspel:

Motief voor Moord

 • LivingTale moordspelen:altijd met veel acteurs
 • spannendveel verdachten (acteurs) om te ondervragen
 • interactiefzelf acteurs ondervragen is leuk!
 • intrigerend:realistisch plot vol soap
 • interactiefverzamel bewijsmateriaal
 • dus:achterhaal wie de moordenaar is
 • spannendachterhaal wie welk motief heeft
 • intrigerend:de ontknoping met veel theater
 • theater is altijd dichtbij:hoe groter de groep hoe meer acteurs
 • locatie:in horeca of uw eigen pand
 • gezellig aan tafel, maar:ook leuk zonder maaltijd!een echt detective moord spel

Gisteren is Sir John vermoord, maar door wie?
Er zijn gewoon teveel verdachten die allemaal een motief hebben.
Maar welk motief past bij wie?

Door verdachten te ondervragen en bewijsmateriaal te verzamelen tracht u daar achter te komen. En natuurlijk ontmaskert u de echte moordenaar.
Een spel voor de echt grote groepen!
Per persoon laag geprijsd.

csi moordspel

spelgegeven

Inspector Horse staart peinzend voor zich uit. Gisteren is Sir John vermoord. En nu al weet hij niet meer hoe hij deze gruwelijke misdaad moet oplossen.
Er zijn gewoon te veel verdachten. En die verdachten hebben allemaal verschillende motieven voor het plegen van de moord. Tenminste: zo lijkt het.
In ieder geval proberen ze hem stuk voor stuk een oor aan te naaien.
Maar wacht: vandaag komen niet alleen alle verdachten op het afscheid van Sir John, maar ook heel veel vrienden en bekenden van hem. Tegen hen worden de verdachten wellicht wèl loslippig. Te meer daar het eigenlijk meer een feest is, in plaats van een herdenkingsbijeenkomst.
Sir John had het zelf al georganiseerd. Hij was zo verzot op het geven van feesten, dat hij dit feest, ondanks zijn voortijdig overlijden, zeker zelf ook zou hebben laten doorgaan.....

speldoel

Iedere (diner)tafel met gasten vormt een groep. Iedere groep krijgt de uitdaging om uit te zoeken welk motief bij welke verdachte hoort.
csi moordspel
Zijn er 4 acteurs dan heeft iedere acteur zelfs 2 motieven om de Lord te willen vermoorden.
Voor iedere goede koppeling tussen motief en acteur krijgt de groep 1 punt.
Weet een groep ook nog welke verdachte werkelijk de moord gepleegd heeft, dan levert dat bonuspunten op.
De groep met de meeste punten wint.

spel

De inspecteur opent het spel met een kort resumé over de moord die gisteren heeft plaatsgevonden.
Hij haalt daarna de verdachten één voor één naar voren en beschuldigt hen van het plegen van de moord. Natuurlijk ontkent iedereen ten stelligste. Ze hielden van de Lord. Echt waar...

Nadat hij alle gasten verzocht heeft om hem bij te staan bij het ontrafelen van de moord, en uitgelegd heeft wat er van hen verwacht wordt, nodigt hij iedere tafel uit om te overleggen hoe ze dat zullen aan gaan pakken.
csi moordspel

ondervragen is leuk
Onderling overleg is zeker aan te bevelen omdat al snel aan iedere tafel een verdachte verschijnt om ondervraagt te worden.
Bij iedere tafel komen in totaal twee of drie verdachten langs, en men heeft telkens een kwartier voor de ondervraging.
Daarbij geldt één belangrijk voordeel ten opzichte van de inspecteur: de verdachten moeten de waarheid spreken en alleen in sommige gevallen mogen ze zich op hun zwijgrecht beroepen.

persconferenties & politieonderzoeken

moordspel
Daarnaast geven de verdachten persconferenties, waar steeds twee vertegenwoordigers van een aantal tafels uitgenodigd worden om vragen te stellen. Of het hun lukt de verdachte met een spervuur aan vragen zo in het nauw te drijven dat hij of zij spontaan de misdaad bekent? Wie weet!
Tegelijkertijd krijgen de deelnemers die niet naar de persconferentie zijn gegaan de gelegenheid om een aantal rapporten van politie onderzoeken aan te vragen: 3 van de meer dan 25 beschikbare per keer. Denk aan onderzoeken naar het testament, alibi's en huiszoekingen. Ook daarbij is een goede tactiek gewenst.

subtiel toneelspel
Tenslotte is het aan te raden altijd de ogen open te houden. Want ook bij de kleine ontmoetingen tussen de verdachten, met name tussen de rondes, valt veel te genieten. En te deduceren! Want de onderlinge relaties tussen de verdachten -zoals bij elke moord- zijn ook hier van groot belang.

ontknoping

moordspel


Als iedere tafel zijn beschuldigingen op papier heeft gezet (door middel van een gemakkelijk in te vullen lijst) volgt de ontknoping.
Onder leiding van de inspecteur vindt een reconstructie van het misdrijf plaats. Eerst wordt duidelijk wie welk motief had. Om bij de moord te eindigen....

aantrekkelijk geprijsd

Daar we voor dit spel de prijs niet per tafel, maar per acteur berekenen, kunnen we Motief voor Moord extra voordelig offreren.
Ondanks dat er met veel acteurs gewerkt wordt en er veel te beleven valt, kan de prijs per persoon in het gunstigste geval dalen tot € 10,40. Probeert u onze online offerte maar uit en ontdek hoe dat in uw situatie uit kan pakken!

info

groepen 60 - 120 personen
8 - 18 tafels
maximum aantal deelnemers per tafel: 8
tijdsduur: ± 3 uur

voor groepen van 30 - 60 deelnemers:
csi crime time


offerte in 9 sec printversie  spelinfo locatie & info info aanvraag foto's overzichts­folder


lees meer
The FeedbackCompany
lees meer
The FeedbackCompany


google trefwoorden

Moordspel voor een grote groep

Moordspel organiseren voor een grote groep

Moordspel met een kloppend plot
Moord is een spel. Een teambuilding spel.
Het script van een moordspel is een mysterie.
Dat script oplossen is de opdracht voor de moordspel teams.
De gasten van een moordspel zijn de detectives.
Het einde van dit teambuilding spel is een waar toneel spel.

grote groepen moordspel: een interactief spel?

Jazeker, dat kan!
Want elke tafel moet deze vraag beantwoorden:
wie in dit moord spel diner is de moordenaar?
en wie heeft welk motief voor de moord.
De beste tafel wint
En een moordspel of detectivespel voor een grote groep zelf organiseren?
LivingTale helpt! Ook bij het regelen van een diner voor een grote groep.

Een Grote Groep Moordspel? het LivingTale Moordspel!

laatste nieuws

spel: Wedden: ...Naarmate de avond vorderde, hoe fanatieker iedereen werd, leuk om te zien. Wij hadden 5 acteurs die prachtig hun rol speelden en er een leuke avond van gemaakt hadden...
lees meer: Gastenboek


openingsact theater op maat escape room
bedrijfsevent spelen grote groepen activiteit grote groep
escape room detective diner theater diner
dinerspel thuis bedrijfsfeest indoor teambuilding
csi spel csi moordspel klein csi moordspel groot
teambuilding actief actief afdelingsuitje bedrijfsuitje moordspel
teamuitje actief bedrijfsuitje recreatief theater
maffiaspelen actief personeelsfeest afdelingsuitje
dinerspel moordspel diner leuke personeelsuitjes
detectivespel moordspel diner leuke personeelsuitjes
leuke teamuitjes teambuilding activiteiten leuke bedrijfsuitjes