home >> maffiaspelen >> maffiapoker >> prijs & locatie


maffiaspel

Poker aan Tafel

 • tijdsduur: 4 of 5 uur uur
 • 12 - 40 deelnemers
 • 4 groepen
 • 5 acteurs
 • 4 groepstafels + centrale speeltafel

Locatie

 • geen geluidshinder van andere gasten/muziek
 • ruim kunnen bewegen rond de tafels
 • 4 grote tafels + 1 kleine tafel
 • (kleine) kleedruimte met tafels en stoelen dichtbij zaal

Wij komen met een auto vol met attributen en kleding (ruim voor de aanvangstijd): daarom is de mogelijkheid om uit te laden nabij de locatie noodzakelijk en een gegarandeerde parkeerplaats in de onmiddellijke nabijheid eveneens.
Ook willen we u erop wijzen dat een barbecue, fondue, gourmet, wokken, barbecuebuffet of soortgelijke maaltijden voor het spel niet geschikt zijn.


Prijzen

 • 4 uur versie: €  1.600
 • 5 uur versie: €  1.700

attentie
dit spel wordt weinig gespeeld en vergt veel voorbereiding
het is daarom relatief hoog geprijst


Reiskosten

In de reiskosten worden behalve de autokosten ook een deel van de reistijd van de acteurs verrekend.
Ons offerte systeem rekent dat voor u uit
We gaan daarbij van het volgende uit:

 • per kilometer vanaf Hoogezand via Groningen
 • directe omgeving Groningen/Hoogezand geen reiskosten
 • gebruik de online offerte voor een schatting om de reiskosten: offerte in 9 sec.

File/bereikbaarheidstoeslag
In de reiskosten wordt met name de reistijd verrekend van de acteurs.
Daarom wordt er voor de bekende filegebieden (Randstad en Arnhem/Nijmegen) en voor de (moeilijk bereikbare) binnensteden vooraf een toeslag geheven van €  50 per half uur.
Buiten filetijden (werkdagen, ochtend- en avondspits) geldt de filetoeslag vanzelfsprekend niet.

Late thuiskomst toeslag
Indien de geplande thuiskomst in Groningen na 1 uur 's nachts plaatsvindt, wordt ook een toeslag geheven van €  50 per half uur.
Later dan 2 uur 's nachts is een overnachting vereist.

Voor een berekening van filetoeslag en late thuiskomst toeslag/overnachting: zie de “offerte in 9 sec”: offerte in 9 sec.

Alle prijzen zijn:
 • exclusief 9% btw; catering en zaalhuur
 • catering acteurs en eventuele parkeerkosten en/of verblijfskosten acteurs zijn voor rekening van de klanttip voor bedrijven / personeelsverenigingen